You are here

Steroidi - zloupotreba i patologija

Pristanak na terapiju uz informisanost o njenoj svrsi i mogućim nuspojavama su osnova savremene medicine. Kad je reč o anaboličkim steroidima (AS), hiljade koriste (i drugima preporučuju) kure bazirane mahom na ličnom iskustvu. Činjenica je da AS „rade“ dovoljno dobro da ne treba biti lekar pa zaključiti da 12 nedelja ciklusa dovode do vidljivih rezuzltata. Pitanje je, međutim, da li korisnici, uz svest o pozitivnim promenama u masi i snazi, znaju i potencijalne rizike. Odgovor je (i nije karakterističan za AS, već i većinu lekova): ne. Objektivno gledano, uz praćenje od strane kvalifikovanog lekara i nakon odgovarajućeg testiranja, postojao bi ograničeni rizik korišćenja AS. Ali korisnici su uglavnom okrenuti crnom tržištu i savetima manje ili više pouzdanih „znalaca“ ili „gurua“.

Iskustvo u upotrebi AS – klinički i ilegalno – je vremenom otkrilo opasnosti vezane za njih. Svrha ovog članka nije da nekog uplaši. Šta god pisali, uvek će biti onih koji će koristiti steroide. Možda će, međutim, razumevanje potencijalnih rizika nekog odvratiti, ili nekog drugog ubediti da pre korišćenja potraži dodatne informacije iz pouzdanih izvora. Informisano korišćenje, uz razumevanje potencijalnih opasnosti, je mnogo bolje – umerenost i budnost uvećavaju izglede da se opasnosti na vreme prepoznaju i sa njima izadje na kraj.

Uticaji na jetru

Na prvom mestu je, naravno, jetra – organ odgovoran za prečišćavanje i uklanjanje lekova i toksina koji ulaze u cirkulatorni sistem. Promene kojima su AS podvrgnuti kako bi se omogućila oralna (u vidu pilula ili tableta) upotreba, su otrovne za jetru i dovode do problema u rasponu od tzv. holestaze (zastoj žuči koji, između ostalog, može uzrokovati oštećenje organa i kamenje u žuči), do benignih i malignih tumora. Iako su mnogi od slučajeva zabeleženi pri lečenju hroničnih oboljenja, nekl uključuju i bodibildere. Uz retke izuzetke, veruje se da su posledica korišćenja oralnih AS. Zato bi korisnici steroida, a naročito oralnih oblika, trebalo da provere stanje enzima jetre pre i tokom ciklusa korišćenja.

Kardiovaskularne promene

Mnogo se govori i o kardiovaskularnim rizicima upotrebe AS, prvenstveno zbog promena u lipidnim profilima krvne slike. Većina je svesna upozorenja oko holesterola, uključujući i postojanje tzv. „dobrog“ i „lošeg“ holesterola. Korisnici AS treba da prate stanje holesterola i triglicerida, posebno kod oralnih steroida, koji posebno smanjuju „dobar“ holesterol (HDL).

Oblast kojoj je tek u skorije vreme posvećena pažnja je neposredan uticaj AS na srčani mišić, vezivno i sprovodno tkivo. Iznenadna smrt i srčani problemi nisu česti, ali javljaju se sa određenom učestalošću. Kod sportista koji ne zloupotrebljavaju AS, srce postaje deblje kako bi zadovoljilo povećane zahteve cirkulacije tokom vežbanja. Kod sportista u sportovima izdržljivosti, srce raste takozvanom ekscentičnom hipertrofijom. To se smatra zdravom adaptacijom, i retko značajnije prelazi normalan opseg debljine srčanog mišića. Nasuprot tome, sportisti u disciplinama koje zahtevaju snagu i bodibilderi skloni su drugačijem vidu zadebljanja srca – koncentričnoj hipertrofiji. Razlika leži u debljini srca, i to u središnjem zidu koji razdvaja glavne komore. Stepen hipertrofije srčanog mišića je uvećan prilikom korišćenja AS. Među vrhunskim bodibilderima, nekoliko njih je poslednjih godina umrlo upravo zbog problema sa srcem: u nekoliko slučajeva i po nekoliko puta uvećanim u odnosu na normalnu težinu. (Zainteresovani neka potraže informacije o Dalasu Mekarveru.)

Tu su i istraživanja koja pokazuju kašnjenja u sprovođenju srčanih signala kod ljudi sa uvećenim srcem, a naročito sportista/bodibildera korisnika AS. Srce stvara električni signal koji mora da putuje na usklađen način kako bi omogućio ujednačen protok krvi. Ako je signal narušen (jedan od razloga može biti i brza i naglašena promena veličine srca), može doći do nesvestice, bola u grudima, pa čak i smrti. Kod većine korisnika AS sa srčanim problemima nema dokaza o aterosklerozi ili trombovima (blokadi krvotoka zbog naslaga ili začepljenja), i mnogi se verovatno događaju zbog poremećaja u sistemu sprovođenja srčanih signala. Nažalost, do trenutka kada su posledice vidljive, često je već prekasno. Oni sa porodičnom istorijom srčanih problema treba dobro da razmisle o korišćenju AS.

Opasnost po tetive

AS dovode do promena u strukturi tetiva, čineći ih krtijim, slabijim i podložnijim pucanju. Do pucanja tetiva dolazi uglavnom kod muškaraca, i uobičajeno se najčešće beleži kod radnika. Tipičan scenario: radnik „hvata“ težak predmet – cev ili kutiju – koji pada. Nepredviđeno naprezanje pri relativno velikoj brzini obično kida tetivu na samom kraju – gde je najmanje snabdevanje krvlju. Kod sportista, do kidanja dolazi kod naglih ubrzanja ili promena pravca. Kod korisnika AS, iznos mišićne sile i snage razvijene treningom sa opterećenjem može uveliko prevazilaziti snagu tetiva. Istraživanja su pokazala promene u enzimima uključenim u obnavljanje tkiva tetiva, ukazujući na veliku verovatnoću da će trend jači mišići-slabije tetive učiniti korisnika AS podložnijim kidanju tetiva.

Promene ponašanja

Po rečima dr Stivena Karha (u poglavlju knjige Patologija zloupotrebe lekova posvećenom AS), steroidi možda čine pojedinca podložnijim provokaciji i agresivnijem odgovoru na nju, ali čini se da ne uzrokuju agresiju bez povoda. Nemoguće je utvrditi stepen u kome su AS odgovorni za samoubistva i nasilna dela (uključujući nasilje u porodici). Ipak, jasno je da kod osoba sa poremećajima raspoloženja, problemima u pogledu kontrole besa, onih sa postojećim psihijatrijskim problemima ili zaposlenih na poslovima koji uključuju konfrontaciju sa drugima, AS mogu povećati rizik od agresivne ili nasilne reakcije. Iako može biti korisno na sportskom borilištu, za to nema mesta u društvu.

Mnogo je onih koji smatraju da su rizici upotrebe AS prenaglašeni i posledica nerazumevanja. Recimo, dr Morgentaler sa Harvardske škole medicine objavio je nekoliko istraživanja kojima je pokazao da je veza između testosterona i raka prostate – ne postoji. Drugi istraživači pokazali su vezu niskog nivoa testosterona sa ranijom smrću i bolestima metabolizma. Ovo ne bi trebalo da korisnike steroida dovede do lažne sigurnosti – fiziološki testosteron je različit od AS, i suprafiziološke doze nose daleko veći rizik od nuspojava (znanih i neznanih) u poređenju sa prirodnim, fiziološkim koncentracijama. S druge strane, taktika plašenja javnosti, nedostatak sredstava i društvena stigma protiv istraživanja AS sprečavaju širenje znanja koje bi bilo od velike pomoći potencijalnim korisnicima.

Da li su svi steroidi isti? Apsolutno ne – što je pokazano različitim stepenom rizika vezanim za oralne AS.

Da li korisnici treba da brinu? Sve vreme. Savremeni AS često potiču iz laboratorija bez licence i nemaju odgovarajuće dokaze o kvalitetu i čistoći. Dalje, propagiranje sve većih i većih doza i kombinovanja različitih steroida gotovo sigurno vodi neželjenim posledicama. Mnogi se nadaju da su ti rizici privremeni i benigni (akne, zadržavanje vode), ali mogu biti vrlo ozbiljni, nepovratni – čak i fatalni.

Bez svake sumnje, nelegalna upotreba steroida će se nastaviti. Namera ovog članka nije propagiranje AS već da podstakne trenutne (i potencijalne) korisnike na potrebu za obrazovanjem, kako bi odluku o korišćenju AS doneli sa maksimalnim razumevanjem mogućih rizika. Ako neko već odluči da posegne za AS, možda će ove informacije dovesti do toga da ih koristi umerenije i izbegne najopasnije oblike.

Galerija: 
Momir Iseni
Nutricionizam, fitnes, motivacija