You are here

Uzroci bola u ledjima

image

Anatomija lumbalnog segmenta
Lumbalni (slabinski) deo tela je mesto najčešćeg bola u koštano zglobnom sistemu. Sastoji se od koštanog sistema, zglobova, ligamenata i mišića. Anatomske celine koje formiraju slabinski deo tela su:
- koštani segment (kičmeni stub i karlica)
- zglobovi (medjupršljenski zglobovi kičmenog stuba, zglob kičmenog stuba i karlice – sakroilijačni zglob)
- ligamenti (ligamenti pršljenova i sakroilijačnog zgloba)
- mišići (slabinski mišićni stubovi oko kičmenog stuba – paravertebralni mišići, mišić piriformis)

Kičmeni stub – predstavlja lanac spojenih pršljenova koji nose težinu i pokrete našeg tela. Kičmenistub je sastavljen od oko 30 pršljenova, izuzetno je pokretan, zahvaljujući velikom broju zglobova. Pršljenovi su spojeni, tj nanizani jedan na drugi, pomoću prednjih i zadnjih medjupršljenskih zglobova:

a)intervertebralni (medjupršljenski) diskus – predstavlja prednji medjupršljenski zglob, kojim su tela gornjeg i donjeg pršljena povezana elastičnom hrskavičavo-vezivnim diskom. Ovaj disk amortizuje pokrete dva pršljena, a pri njegovoj povredi ili sa starenjem diska može nastati diskus hernija. Hernija tj ispupčenje diska pritiska koren nerva, što uzrokuje bol koji zrači duž noge napred ili pozadi.

b)facet joint - zadnji medjupršljenski zglob, predstavlja male zglobove sa zadnje strane kičmenog stuba, sa obe strane. Ovi zglobovi trpe veliki mehanički stres pri savijanju kičmenog stuba u nazad, bočnom savijanju i pri torziji (uvrtanju) odnosno rotaciji kičmenog stuba. Takodje, skloni su degenerativnim promenama (oštećenje hrskavice, okoštavanje) sa starenjem. Dobro su inervisani malim nervnim grančicama, što dovodi do jakih bolova i velike napetosti slabinskih mišića u slučaju njihove povrede i oštećenja.

Sakroilijačni zglob - Sakroilijačni zglob predstavlja zglob izmedju kosti sakruma i karličnih kostiju. Sakrum je koštana struktura koja čini završni segment kičmenog stuba u donjem delu. SI zglob je ligamentarna struktura, kojom je povezan završni deo kičme i kosti karlice. SI zglob je svojevrsna spona dva kontinenta – gornjeg i donjeg dela tela. Iz tog razloga je lako zamislivo kolike sile trpe ligamenti koji povezuju gornji i donji deo tela.

1) Spondiloza (spinal facet syndrome)
osteoartritis pršljenova ili spondiloza predstavlja oštećenje na nivou malih pršljenskih zglobova (facet joint). Facet sindrom može biti posledica iznenadne povrede ili  hroničnog degenerativnog procesa (dugotrajnog napredujućeg oštećenja zgloba). Povreda ovih zglobova posledica je naglog pokreta kod zdravih, manje opterećujućeg pokreta ili prinudnog položaja kod osoba koje već imaju odranije oštećenje ovih zglobova. Karakteristika ovog sindroma je:
- bol u jednoj strani ledja
- bol na početku pokreta
- bol u sedećem položaju
- bol se pogoršava pri savijanju na bolnu stranu ili u nazad

2) Sindrom piriformisa
Mišić piriformis je smešten pozadi u karlici i ima funkciju spoljašnje rotacije noge. Ishiadični živac putuje iz donjeg dijela slabinskog kičmenog stuba u nogu prolazeći kroz ili neposredno pored piriformisa. Ako je taj mišić skraćen, živac može biti iritiran ili upaljen. Piriformis je izložen velikom naporu, posebno u fitnesu i kardio vežbanju gde često dolazi do oštećenja piriformisa usled nepravilnog i previše intenzivnog vežbanja. Piriformis sindrom može biti posledica i intenzivnog trčanja nizbrdo. Usled oštećenja i bola dolazi do povećanja napetosti mišića, što dovodi do pritiska na nerv i pojačanja bola.

Uzroci_bola_u_ledjima-Piriformis

Simptomi sindroma piriformisa:
- Napetost u predelu mišića
- Bol u zadnjici
- Bol koji zrači duž zadnje strane noge, obično zadnjom ložom
- Smanjen obim pokreta zgloba kuka, posebno prilikom unutrašnje rotacije kuka

3) Sindrom sakroilijačnog zgloba (SI joint syndrome)
Pokreti u SI zglobu ostvaraju se istezanjem ligamenata koji ga formiraju. Osnovna funkcija SI zgloba je da amortizuje mehanički stres koju trpi kičmeni stub pri pokretima tela. Sa starenjem SI zglobovi smanjuju svoju fleksibilnost i pokretljivost, tako da su češće epizode SI sindroma sa porastom godina. SI sindrom često dovodi do napetosti slabinske muskulature, što predstavlja zaštitni mehanizam. Prinudni položaji dovode do preopterećenja i prevelikog istezanja ligamenata SI zgloba.
Simptomi SI sindroma:
- jednostrana bolnost u donjem delu ledja na strani SI disfunkcije
- bolna osetljivost na pritisak u predelu SI zgloba
- bol je obično jednostran, retko se javlja istovremeno sa obe strane
- bol se pojačava prilikom ustajanja iz sedećeg položaja i podizanju kolena u stojećem položaju
-ukoliko je bolnost jače izražena, bol se može širiti prema kuku, butini ili zadnjoj loži, ali nikada u stopalo

4) Spondiloliza i spondilolisteza
predstavlja prelom zadnjih pršljenskih zglobnih nastavaka (spondiloliza) sa klizenjem pršljena u odnosu na niži pršljen (spondilolisteza), što dovodi do nestabilnosti kičme. Ova povreda je česta u sportovima sa hiperekstenzijom kičmenog stuba, kao u gimnastici. Karakterističan simptom za spondilolizu je bol u ledjima koji se pojačava pri savijanju ledja u nazad.

5) Istegnuće slabinskih (lumbalnih) mišića
pri naglim pokretima ekstenzije i rotacije trupa može doći do istegnuća i pucanja mišića ledjne muskulature. Veliki je broj mišića koji čine muskulaturu ledja, od kratkih tankih mišića koji povezuju dva pršljena, do velikih snopova mišića koji se pružaju duž cele kičme. Nagli pokreti, posebno nezagrejanih mišića, dovode do njihove povrede. Osnovno u prevenciji istegnuća mišića je – dobro zagrevanje, vežbe jačanja ledjnih mišića i obavezno istezanje na kraju treninga.

Uzroci_bola_u_ledjima2

6) Diskus hernija i ishijalgija
pri pokretima pregibanja i opružanja ledja sa nepravilnim držanjem može doći dopovrede medjupršljenskog diska. Povreda dovodi do iskakanja diska prema kičmenom kanalu i pritiska na nervne korenove. Pritisak na nervne korenove dovodi do bola koji se iz ledja širi duž noge prema prstima ili napred u butni mišić. Povreda diska se obično dešava pri podizanju tereta sa povijenim ledjima, što je čest slučaj i u teretani, pri mrtvom dizanju lili čučnjevima. Veoma je važno pravilno držanje ledja pri vežbanju, što zajedno sa jakim ledjnim mišićima čuva kičmu.

Pedja_profile_pic_copy

Galerija: omogućio Pansport Forum