You are here

Aminokiselinske smeše

U ovu kategoriju svrstali smo specijalne mešavine – bcaa i glutamin, bcaa i esencijalne aminokiseline, aminokiseline sa dodatkom beta alanina, citrulin malata, betaina i drugih sastojaka, koje mogu biti i u formi tableta i u praškastoj formi sa prijatnim ukusom za konzumaciju pre, u toku i neposredno nakon treninga.

Essential Amino matrix

Matrica 9 esencijalnih amino kiselina u slobodnoj formi