You are here

Aminokiselinske smeše

U ovu kategoriju svrstali smo specijalne mešavine:

  • bcaa i glutamin,
  • bcaa i esencijalne aminokiseline,
  • aminokiseline sa dodatkom beta alanina, citrulin malata, betaina i drugih sastojaka

Ove mešavine mogu biti u formi tableta, kao i u praškastoj formi. Prijatnog su ukusa za konzumaciju pre, u toku i neposredno nakon treninga.

Essential Amino Matrix

Matrica 9 esencijalnih amino kiselina, amino kiseline u slobodnoj formi za momentalno ugrađivanje u mišiće