You are here

Regulisanje probave

Dobro varenje i aktivan metabolizam, veća apsorpcija hrane i bolja probava

Acidophilus Probiotic

Sadrži kulturu Lactobacillus Acidophilus za normalizovanje crevne i stomačne flore

Digest Support

Kompleks enzima za varenje proteina, masti, ugljenih hidrata sa dodatkom kompleksa koji deluje kao antigas supstanca

Acidophilus Two Billion

Lactobacillus Acidophilus - “dobra” bakterija za dobro zdravlje 

8 Billion Acidophilus & Bifidus

Lactobacillus i Bifidobacterium zajedno u borbi za očuvanje zdravlja

Super Enzymes

Mešavina enzima koja obezbeđuje normalnu i zdravu digestivnu funkciju