You are here

Zaštita podataka o ličnosti

Lični podaci su informacije koje se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na vašu ličnost. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu vaših podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).

U nastavku ćete pronaći sve informacije o prirodi i obimu obrade vaših podataka od strane Pansport DOO (u nastavku “Pansport” ili “mi”).

U Pansportu je zaštita sigurnosti i privatnosti podataka veoma važna.

Pažljivo ćemo čuvati sve podatke koje ste nam dali u našim internim bazama podataka na internim serverima i nećemo ih prosleđivati trećim licima bez vaše prethodne saglasnosti, osim:
* eksternim izvođačima koji obrađuju podatke samo u ime, za račun, pod vođstvom i nadzorom Pansporta (reklamne agencije, drugi eksterni saradnici sa kojima sarađujemo u cilju održavanja i poboljšanja usluge na našem sajtu)
* državnim organima vlasti na osnovi njihovog obrazloženog pisanog zahteva u svrhu provođenja određenog postupka.

Vaše lične podatke koje ste nam dostavili čuvaćemo trajno, do otkaza, vašeg zahteva za brisanjem, povlačenjem saglasnosti.

Kad god želite, možete zatražiti brisanje svojih podataka ili se odjaviti za primanje informacija putem e-pošte info@pansport.eu , a ujedno nas možete obavestiti i o promeni podataka. Isto to možete uraditi putem pošte na adresu našeg preduzeća: Pansport DOO, Stevana Peci Popovića 21, Veternik, Srbija. Mi ćemo poštovati vašu odluku i ispuniti vaš zahtev bez nepotrebnog odlaganja.

Prikupljanje i obrada podataka

Pansport obrađuje vaše podatke prilikom posete ovoj internet stranici. Tom prilikom se razmenjuju različiti podaci između vašeg uređaja i našeg servera, pri čemu može da se radi o podacima o ličnosti. Podaci prikupljeni na taj način se, između ostalog, koriste za optimizaciju naše internet stranice, u svrhu prikazivanja reklama u pretraživaču vašeg uređaja i u svrhu kupovine na daljinu (online shop). 

Za tačnost i istinitost podataka koje dajete Pansportu sami ste odgovorni. Preduzeće Pansport nije odgovorno ako mu date netačne, lažne ili tuđe podatke. Unosom podataka (ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona i ostali podaci) izričito se slažete da možemo prikupiti i obraditi te lične podatke.
Pansport koristi Vaše lične podatke samo za unapred određene svrhe sa čijim prikupljanjem i obradom ste se složili.

Maloletnike molimo da ne ostavljaju svoje podatke i da se ne registruju na našem sajtu. Registracijom na našem sajtu garantujete da ste stariji od 15 godina, odnosno da ukoliko ste maloletni, roditelji/staratelji daju pristanak za vašu registraciju ili to čine umesto vas. Pansport nije odgovoran u slučaju netačnih i lažnih podataka, niti vaše namere da se prikrije maloletništvo.

Poseta našoj Internet stranici

Svrha obrade podataka/ pravni osnov:

Prilikom posete našoj internet stranici, pretraživač koji koristite na vašem uređaju će automatski i bez vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:

  • IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,
  • datum i vreme pristupa, 

  • ime i URL preuzete datoteke,
  • internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL),
  • pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime vašeg provajdera.

Pravni osnov za obradu IP adrese je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes). Naš legitimni interes proizilazi iz gore navede svrhe obrade podataka.

Registracija na sajtu

Za potrebe online kupovine na online shop-u Pansporta, neophodno je da se registrujete. Podatke koje ostavljate tom prilikom, dajete dobrovoljno. Ti podaci se koriste za obradu porudžbine, kontaktiranje od strane naše službe za prodaju u cilju bolje usluge i slanje paketa na adresu koju navodite. Ove podatke ne delimo sa trećim licima osim sa kurirskom službom, kojoj dostavljamo neophodne podatke za slanje i uručenje paketa koji ste prethodno poručili na našem sajtu.

Kontakt obrazac / e-mail / telefonski poziv

Sa ličnim podacima, koje nam dostavljate putem kontakt obrasca, putem telefona ili putem e-maila, postupamo naravno poverljivo. Vaše podatke obrađujemo isključivo u skladu sa utvrđenom svrhom, a kako bismo odgovorili na vaš upit. Pravni osnov za obradu podataka je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitimni interes). Naš i istovremeno vaš (legitimni) interes za ovakvu obradu podataka proizilazi iz potrebe da odgovorimo na vaša pitanja, ukoliko je neophodno da rešimo postojeće probleme i kako bi time obezbedili vaše zadovoljstvo kao našeg kupca ili kao korisnika naše internet stranice

Obrada podataka u reklamne svrhe

Uz vašu saglasnost možemo beležiti vaše ponašanje kao korisnika naše internet stranice i newsletter-a. Praćenje ponašanja korisnika pre svega podrazumeva podatke o odeljcima na kojima ste se zadržavali i koje linkove ste koristili. Na taj način kreiramo personalizovane korisničke profile sa vašim ličnim podacima i/ili sa podatkom o vašoj e-mail adresi kako bismo eventualno naše obraćanje u obliku newsletter-a, on-site reklame i time poboljšali našu ponudu.

Pravni osnov za gore pomenutu obradu podataka je član 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podatka o ličnosti (legitiman interes) ili član 12, stav 1, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (pristanak). Obrada podataka kupaca u naše reklamne svrhe ili za reklamne potrebe trećih lica smatra se opravdanim interesom.

Pravo na prigovor: U svakom trenutku i potpuno besplatno možete da uložite prigovor na obradu podataka u gore pomenute svrhe i to putem svakog kanala komunikacije. Nakon što uložite prigovor nećemo više obrađivati vaše podatke pri čemu prigovor ne utiče na obradu koja je vršena na osnovu pristanka pre prigovora. U tu svrhu je dovoljno da pošaljete e-mail ili pismo putem pošte na kontakt adresu navedene na našem sajtu i gore u tekstu.

Primaoci/ kategorije primaoca:

Generalno ove podatke ne prosleđujemo trećim licima.

Rok čuvanja/ kriterijumi za određivanje roka čuvanja podataka:

Ukoliko opozovete svoj pristanak za individualno oglašavanje ili se ne slažete sa određenim promotivnim aktivnostima, vaše podatke ćemo obrisati iz odgovarajuće mailing liste.

Napominjemo da se u izuzetnim slučajevima, čak i nakon prijema vašeg opoziva, može dogoditi poneka pošiljka reklamnog materijala. To je tehnički uslovljeno vremenom koje je potrebno za pripremu reklamnog materijala i ne znači da ne poštujemo vaš prigovor. Hvala vam na razumevanju.

Newsletter i Bilten

Imate mogućnost da se na našoj internet stranici prijavite za naš newsletter i Pansport bilten. Ako ste pristali da primate naš newsletter ili bilten, koristimo vašu e-mail adresu i eventualno vaše ime za slanje informacija o proizvodima, promocijama, nagradnim igrama/ konkursima, novostima i prodajnim ponudama ili vam šaljemo najnoviji broj biltena. Ove podatke čuvamo i obrađujemo u svrhu slanja newslettera i biltena.

Sadržaj newslettera uključuje akcije (ponude, promocije, nagradne igre, itd.) kao i proizvode i usluge svih Pansportovih prodavnica.

Uz vašu saglasnost, beležimo vaše ponašanje kao korisnika naše internet stranice www.pansport.eu  i newslettera. Ocena ponašanja korisnika podrazumeva pre svega podatke o odeljcima na kojima se zadržavate i na linkove, koje tamo koristite. Na taj način kreiramo personalizovane korisničke profile sa vašim ličnim podacima i/ili sa podatkom o vašoj e-mail adresi kako bismo omogućili kreiranje reklamne ponude od strane Pansporta  u obliku newslettera, on-site reklame i štampanog materijala, prilagođene vašem ličnom interesovanju i time poboljšamo našu ponudu.

Pravni osnov za obradu podataka prilikom slanja newslettera i biltena je vaša saglasnost u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Da bismo obezbedili da prilikom unosa e-mail adrese nije došlo do greške, koristimo link za potvrdu, koji će vam stići na vašu email adresu.

Vašu saglasnost za prijem newslettera i biltena ili kreiranje personalizovanih korisničkih profila možete da opozovete u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. To možete učiniti tako što ćete se npr. na našoj internet stranici odjaviti sa liste za prijem newslettera, pisati nam na mail info@pansport.eu ili se odjaviti putem opcije koja se nalazi na kraju svakog newsletter-a.

Primaoci /kategorije primaoca:

Ako smo za slanje newslettera angažovali eksterne partnere, oni su obavezani ugovorom u skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Svako dalje obelodanjivanje podatka trećim licima je isključeno.

Prisustvo na internetu i optimizacija sajta

Šta su kolačići (cookies) i u koju svrhu se koriste?

Na našoj internet stranici koristimo takozvane kolačiće (cookies) u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 6, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitimni interes) kako bismo unapredili svoje usluge. Smatramo da je interes za optimizacijom naše internet stranice opravdan u smislu gore pomenute odredbe.

Zakon navodi da možemo čuvati kolačiće na Vašem uređaju ako su strogo neophodni za rad ovog sajta. Za sve ostale tipove kolačića nam je potrebna vaša saglasnost.

Kolačići su male datoteke koje se čuvaju na vašem uređaju (laptop, tablet, smartphone itd.) i to prilikom posete naše internet stranice. Kolačići ne nanose štetu vašem uređaju, ne sadrže viruse, trojance ili druge zlonamerne softvere. U kolačićima se čuvaju informacije koje se dobijaju u vezi sa uređajem koji koristite. Međutim, to ne znači da smo upoznati sa Vašim identitetom.

Neki kolačići koje koristimo neophodni su za pravilno funkcionisanje određenih usluga, dok se drugi koriste za prikupljanje informacija o korišćenju internet stranice (statistiku), kako bismo mogli da je prilagodimo Vašim potrebama. Neki su kolačići privremeni i nestaju kada se isključi pretraživač, a drugi su trajni i ostaju na Vašem računaru neko vreme.

Neki su kolačići neophodni radi funkcionalnosti stranice, dok se drugi koriste za poboljšanje radnih osobina i korisničkog iskustva.
Ako odlučite da ne koristite kolačiće tokom svoje posete, morate da znate da neke funkcije i stranice možda neće raditi onako kako očekujete. To možete učiniti tako što ćete na pretraživaču podesiti da se kolačići ne čuvaju kao i da se već sačuvani obrišu.

Za upravljanje kolačićima na Vašem računaru, molimo Vas da pogledate uputstva klikom na „Pomoć" u meniju svog pretraživača. Više o kolačićima možete pogledati na www.aboutcookies.org

Spisak Pansport kolačića 

Da bismo mogli da vam pružimo personalizovanu uslugu, ovaj sajt koristi kolačiće. Kolačići se prenose i/ili koriste svaki put kada pristupite ovom sajtu. Kolačići su navedeni u nastavku.

Naziv kolačića

Namena

Vrsta

Kolačić 1/2/3. strane

Rok važenja

_fbp

Advertajzing

Funkcionalni

1.

2 meseca

_ga

Veb analitika

Performansa

1.

2 godine

SSESS2fbede706f3c336e4bf2512f7e0b3e51

Veb analitika

Performansa

1.

18 dana

ctools-collapsible-state

Stanje forme

Performansa

1.

1 godina

Drupal.tableDrag.showWeight

Funkcija tabele

Funkcionalni

1.

1 godina

Drupal.visitor.admin_compact_mode

Admin panel

Funkcionalni

1.

1. godina

DrupalModuleFilter

Admin panel

Funkcionalni

1.

18 sati

has_js

Provera skripte

Performansa

1.

1. godina

simple_cookie_compliance_dismissed

Prihvatanje kolačića

Funkcionalni

1.

3 meseca

  • Kolačići performansi – Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako korisnici koriste sajt, npr. koje stranice najčešće posećuju, i da li dobijaju poruke o greškama sa veb stranica.  Ovi kolačići ne prikupljaju informacije koje mogu identifikovati posetioca.  Vrši se agregacija svih informacija koje ovi kolačići prikupljaju i stoga su one anonimne.  Koriste se samo da poboljšaju rad veb stranice.
  • Kolačići funkcionalnosti – Ovi kolačići omogućavaju sajtu da zapamti načinjene izbore (npr. vaše ime, jezik ili region) i pruži proširene, personalizovane funkcije.  Informacije koje ovi kolačići prikupljaju mogu da se pretvore u anonimne i one ne prate aktivnosti pregledača na drugim sajtovima.

Google analitika

Svrha obrade podataka/ pravni osnov:

Za potrebe prilagođavanja dizajna i stalnog poboljšavanja naše internet stranice, kao i analize online tržišta i prodaje, koristimo takozvani Google Analytics - uslugu za veb analitiku koju pruža Google Inc. ("Google"), a u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes). Naš legitimni interes proističe iz opisane svrhe. U tom kontekstu se kreiraju pseudonimizovani korisnički profili i koriste se kolačići. Kolačići generišu sledeće informacije o vašem korišćenju ove internet stranice:

- tip/verzija pretraživača,

- operativni sistem koji se koristi,

- referrer URL (prethodno posećena stranica),

- hostname računara sa kog se pristupa (IP adresa),

- vreme upita servera.

Podaci se koriste za evaluaciju korišćenja naše internet stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na stranici i za pružanje drugih usluga vezanih za korišćenje stranica i korišćenje interneta. Podaci se obrađuju u svrhu istraživanja tržišta i prilagođavanja ovih internet stranica.

Više informacija o zaštiti podataka u vezi sa Google Analytics potražite na internet stranici Google Analytics.

Društvene mreže

Pansport je odgovoran za obradu vaših podataka, ali je  delom za to odgovoran i operater određene platforme društvene mreže. Pored toga, u nekim slučajevima smo mi takođe i operater platforme i u tom smislu postoji zajednička odgovornost u skladu sa članom 43 Zakona (objašnjeno u tački 3 ovog teksta).

Mi, kompanija Pansport DOO, upravljamo sledećim stranicama društvenih mreža:

 

1. Odgovornost operatera

Na obradu podataka od strane operatera platforma društvenih mreža (npr. administracija članova i deljenje informacija) imamo samo ograničen uticaj.

Operater platforme upravlja celom IT infrastrukturom usluge, pridržava se sopstvenih pravila o zaštiti podataka i ima sa Vama poseban korisnički odnos (ukoliko ste registrovani korisnik usluge društvenih mreža). Dodatno, operater je isključivo odgovoran za sva pitanja u odnosu na podatke Vašeg korisničkog profila, kojima mi kao kompanija nemamo pristup.

Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platforma društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka:

 

2. Naša odgovornost

a) Svrha / pravni osnov obrade podataka:

Na našim stranicama društvenih mreža, obrađujemo Vaše podatke u svrhu informisanja potrošača o ponudama, proizvodima, uslugama, akcijama, nagradnim igrama, bitnim informacijama, novostima u kompaniji, u svrhu interakcije sa posetiocima društvenih mreža kao i u svrhu davanja odgovora na postavljena pitanja, pohvale i kritike.

Zadržavamo pravo da obrišemo sadržaje ukoliko je to potrebno. Dodatno, vaše podatke odnosno sadržaje ćemo podeliti na našoj stranici ako to predstavlja funkciju platforme društvene mreže. Vaše podatke obrađujemo i u svrhu komuniciranja sa vama. Pravni osnov za obradu Vaših podataka je član 12 stav 1 tačka 6 Zakona (legitiman interes). Obrada podataka se vrši u interesu ostvarivanja naših odnosa sa javnošću i komunikacije.

Na obradu Vaših podataka, koju Pansport vrši u svrhu komunikacije sa potrošačima ili sprovođenja nagradne igre, operater ne može da utiče.

b) Primaoci / kategorije primaoca:

Podatke, koje ste uneli na našim stranicama društvenih mreža, kao što su npr. komentari, video snimci, slike, lajkovi, javna obaveštenja i sl. objavljuje operater platforme, a mi ih ni u jednom trenutku ne obrađujemo u neku drugu svrhu od predviđene. Zadržavamo pravo da obrišemo nezakonite sadržaje, ukoliko je to potrebno. To je slučaj na primer u slučaju prekršajnih ili nezakonitih objava, komentara mržnje, komentara (eksplicitno seksualnih sadržaja) ili priloga (npr. slike ili video snimci), koji između ostalog krše autorska prava, lična prava, predstavljaju krivično delo ili krše etička načela kompanije Pansport.

Vaše sadržaje ćemo u datom slučaju eventualno podeliti na našoj stranici ako to predstavlja funkciju platforme društvene mreže. Vaše podatke obrađujemo i u svrhu komuniciranja sa vama. Ukoliko nam putem društvene mreže pošaljete upit, možemo da Vas uputimo na druge, bezbedne puteve komunikacije odnosno koji garantuju poverljivost. Imajte na umu da uvek imate mogućnost da nam poverljive upite pošaljete putem email adrese navedene u opštim informacijama ili putem kontakt obrasca.

Vaše podatke koje nam šaljete poverljivim putem (npr. privatna obaveštenja, dopis ili e-mail) generalno ne prosleđujemo trećim licima izvan Panpsort kompanije. U izuzetnim slučajevima, pristup Vašim podacima mogu da imaju naši eksterni partneri kojima poveravamo određene poslove kako bismo usluge koje pružamo doveli na najviši nivo. U tom slučaju radi se o obrađivačima koji koriste podatke po našem nalogu. Sve partnere biramo na veoma pažljiv način i ugovorom ih obavezujemo na čuvanje ličnih podataka u tajnosti u skladu sa članom 45 Zakona.

Ukoliko u pojedinačnom slučaju prosleđivanje Vaših ličnih podataka bude neophodno, mi ćemo Vas o tome prethodno obavestiti i zatražićemo Vašu saglasnost.

d) Nagradne igre / nagradni konkursi

Svrha / pravni osnov obrade podataka:

Imate mogućnost da na našim društvenim mrežama učestvujete u različitim nagradnim igrama i nagradnim konkursima. Ukoliko u određenoj nagradnoj igri / konkursu nije drugačije određeno, ili ako nam niste dali drugačiju izričitu saglasnost, mi ćemo podatke o ličnosti, koje ste nam dostavili u okviru učešća u nagradnoj igri/ konkursu, obrađivati isključivo u svrhu realizacije nagradne igre/ konkursa (npr. izvlačenje/ utvrđivanje dobitnika, obaveštavanje dobitnika, slanje nagrade, po potrebi objavljivanje dobitnika). Ukoliko na društvenoj mreži koristite Vaše puno ime i prezime ili ste prepoznatljivi preko fotografija na Vašem profilu, mi ne možemo da isključimo Vašu identifikaciju od strane drugih korisnika.

Učestvovanjem u nagradnoj igri/ konkursu, dajete pristanak za korišćenje i obradu ličnih podataka. Imate pravo da opozovete pristanak i to u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Primaoci / kategorije primaoca:

Podatke prosleđujemo trećim licima samo kada je to neophodno za realizaciju nagradne igre/ konkursa, tj. za slanje nagrade (npr. slanje nagrade od strane sponzora nagradne igre ili prosleđivanje podataka logističkoj kompaniji) ili ako ste nam za to dali izričitu saglasnost. Molimo Vas da imate u vidu da je u nekim slučajevima moguće učešće u nagradnoj igri/ konkursu na stranicama sa javnim pristupom (npr. na oglasnoj tabli ili preko komentara), tako da i drugi korisnici mogu javno da vide činjenicu Vašeg učešća preko Vaše interakcije sa nama. U takvim slučajevima i drugi na društvenoj mreži mogu da imaju saznanje o Vašoj nagradi. Ukoliko na društvenoj mreži koristite Vaše puno ime i prezime ili ste prepoznatljivi preko fotografija na Vašem profilu, mi ne možemo da isključimo Vašu identifikaciju od strane drugih korisnika.

Rok čuvanja / kriterijumi za određivanje roka čuvanja:

Po završetku nagradne igre/ konkursa i objavljivanja pobednika, čuvamo one podatke za koje smo zakonom obavezani da ih čuvamo. Prilikom učešća u nagradnoj igri na društvenoj mreži (npr. putem objave ili komentara) mi nemamo nikakve mogućnosti da utičemo na brisanje Vaših podataka od strane operatera. U tom slučaju primenjuju se pravila zaštite podataka operatera.

4. Zajednička odgovornost, čl. 43 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Sa operaterom društvene mreže delom postoji odnos u skladu sa čl. 45 Zakona (zajednička odgovornost):

Za metode web praćenja koje operater platforme društvene mreže omogućava, operater i mi smo zajednički odgovorni. Web praćenje (webtracking) može pritom da usledi i nezavisno od toga da li ste na platformu društvene mreže prijavljeni ili registrovani. Samo ograničeno možemo da utičemo na metode web praćenja operatera, na primer ne možemo da ih isključimo.

Pravni osnov za metode web praćenja je član 12 stav 1 tačka 6) Zakona (legitiman interes). Opravdan i legitiman interes se sastoji u tome da se platforma društvene mreže i konkretna fan stranica (fan-page) optimizuju.

Ostale informacije o primaocima, tj. kategorijama primaoca, kao i roku čuvanja, tj. kriterijumima za određivanje roka čuvanja možete da pronađete u pravilima zaštite podataka operatera platformi. Na ta pravila nemamo nikakav uticaj.

Mogućnost za ostvarivanje Vašeg prava u vezi sprečavanja ovih metoda web praćenja možete pronaći u pravilima zaštite podataka operatera. Po ovom pitanju možete da kontaktirate operatere platformi putem kontakt podataka operatera koji su navedeni u njihovim pravilima.

U pogledu statistika koje nam operater platforme društvene mreže stavlja na raspolaganje, mi samo uslovno možemo da utičemo na njih.

Iz svega gore navedenog, molimo Vas da budete svesni činjenice da nije moguće isključiti mogućnost da operater platforme društvene mreže koristi podatke sa Vašeg profila kao i podatke o Vašem ponašanju kako bi na primer ocenio Vaše navike, lične odnose, tendencije i sl. Pansport nema uticaj na obradu ili prosleđivanje Vaših podataka od strane operatera društvene mreže.

Video nadzor u prodavnicama

Vaše podatke obrađujemo i putem video nadzora koji smo uveli u našim prodavnicama u cilju vaše i naše zaštite. Tačnije, video nadzor smo uveli u svrhu zaštite lica, imovine i poslovanja, a naročito za zaštitu od sledećih identifikovanih rizika:

- nedozvoljen pristup u prostore i objekte;

- iznošenje, odnosno otuđenje i neovlašćeno korišćenje štićenih predmeta;

- unošenje oružja, eksplozivnih, radioaktivnih i drugih opasnih predmeta i materija;

- provale, diverzije i nasilan napad na objekat ili oduzimanje predmeta;

- neovlašćen pristup podacima i dokumentaciji;

Pravni osnov za obradu podataka putem video nadzora je član 29 i 30 Zakona o privatnom obezbeđenju.

Primaoci/ kategorije primaoca:

Video snimci se neće javno objavljivati i ustupati trećim licima, osim u slučajevima kada to predstavlja našu zakonsku obavezu ili ovlašćenje.

 

Rok čuvanja/ kriterijumi za određivanje roka čuvanja podataka:

Video snimci se čuvaju 30 dana. Izrađene kopije video snimaka se u određenim situacijama čuvaju duže od 30 dana (vođenje pravnog postupka). Video snimci koji više nisu potrebni se brišu bez odlaganja.

Vaša prava

Pored prava na opoziv vaše saglasnosti, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, imate sledeća prava:

- pravo na informisanje o vašim ličnim podacima koje obrađujemo, u skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,

- pravo na ispravku netačnih ili nepotpunih podataka, u skladu sa članom 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,

- pravo na brisanje vaših sačuvanih podataka, u skladu sa članom 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,

- pravo na ograničenje obrade podataka, u skladu sa članom 31 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,

- pravo na prenosivost podataka, u skladu sa članom 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,

- pravo na prigovor, u skladu sa članom 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Pravo na informisanje u skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

U skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo da od nas besplatno zahtevate informaciju o tome da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i informacije:

- o svrsi obrade;

- o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju;

- o primaocima ili vrstama primaoca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;

- o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka;

- o postojanju prava da se od rukovaoca (Pansport) zahteva ispravka ili brisanje podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu;o pravu da se podnese pritužba državnom organu (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti);o izvoru podataka o ličnosti (dostupne informacije), ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni od lica na koje se odnose (od vas); o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje iz člana 38 stav 1 i 4 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, i, najmanje u tim slučajevima, svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po lice na koje se podaci odnose (po vas).

Ako se podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, imate pravo da budete informisani o odgovarajućim merama zaštite koje se odnose na prenos, u skladu sa članom 65 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Pravo na ispravku u skladu sa članom 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Imate pravo da zahtevate da se vaši netačni podaci o ličnosti, bez nepotrebnog odlaganja, isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, imate pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopunite, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Pravo na brisanje u skladu sa članom 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Imate pravo da zahtevate da se vaši podaci o ličnosti izbrišu sa naše strane u sledećim slučajevima:

- podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;

- vi ste opozvali pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1) ili članom 17 stav 2 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a nema drugog pravnog osnova za obradu;

- kada podnesete prigovor na obradu u skladu sa članom 37 stav 1 ili 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;

- podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;

- podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja naših zakonskih obaveza;

- podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva iz člana 16, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ako smo javno objavili podatke o ličnosti, i ako smo dužni da izbrišemo podatke, mi ćemo preduzeti sve razumne mere, uključujući i tehničke mere, u skladu sa dostupnim tehnologijama i mogućnostima snošenja troškova njihove upotrebe, u cilju obaveštavanja drugih rukovaoca koji te podatke obrađuju, da ste podneli zahtev za brisanje svih kopija podataka i upućivanja, odnosno elektronskih veza prema tim podacima.

Pravo na ograničavanje obrade u skladu sa članom 31 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Imate pravo da zahtevate da ograničimo obradu vaših podataka o ličnosti ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

- osporavate tačnost podataka o ličnosti, u roku koji nam omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti;

- obrada je nezakonita, a protivite se brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahtevate ograničenje upotrebe podataka;

- rukovaocu (nama) više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali su vama potrebni u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; ili

- ste vi podneli prigovor na obradu u skladu sa članom 37, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca (nas) preteže nad vašim interesima.

Pravo na prenosivost podataka u skladu sa članom 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Imate pravo da vaše podatke o ličnosti, koje ste nam prethodno dostavili, primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da te podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja sa naše strane, ako su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:

- obrada je zasnovana na pristanku u skladu sa članom 12 stav, 1 tačka 1) ili članom 17 stav 2, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ili na osnovu ugovora, u skladu sa članom 12 stav, 1 tačka 2) istog Zakona;obrada se vrši automatizovano.

Ovo pravo obuhvata i pravo da vaši podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu direktno sa naše strane, pod uslovom da je to tehnički izvodljivo.

Pravo na prigovor u skladu sa članom 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Pod uslovima iz člana 37, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obrada podataka može biti predmet prigovora iz razloga koji zavise od vaše konkretne situacije.

Navedeno opšte pravo prigovora se odnosi na sve svrhe obrade opisane u ovim pravilima o zaštiti podataka, koja se obrađuju na osnovu člana 12 stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Za razliku od prava na prigovor na obradu podataka u komercijalne svrhe, mi smo na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u obavezi da primenjujemo takvo opšte pravo na prigovor samo ako su razlozi za to od velikog značaja, na primer, potencijalna opasnost po život ili zdravlje. Osim toga, imate mogućnost da se obratite državnom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti ili direktno nama na mail info@pansport.eu.

Kontakt

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica u vezi sa korišćenjem vaših podataka kao i u vezi sa našom internet stranicom, slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo se potruditi da vam pomognemo.

Možete nas kontaktirati putem maila na adresu info@pansport.eu, telefonom na broj 021/820-245 ili slanjem pošte na adresu Stevana Peci Popovića 21, Veternik, Srbija.