You are here

Da li suplementi mogu da pobede COVID -19 ?

VAŽNO OBAVEŠTENJE – nijedan suplement nije toliko moćan da izleči infekciju sa COVID-19!

Ne zaboravimo da nema tog suplementa ili kombinacije istih, načina ishrane, programa treninga, stila života koji nas može zaštiti od COVID-19 osim mera socijalnog distanciranja i samoizolacije. Budite odgovorni i prema sebi i prema drugima!

Kada govorimo o eventualnoj prevenciji i „održavanju“ našeg imunog sistema, tj. adekvatnog imunog odgovora od koga zavisi klinička slika neke infekcije, kao i trajanje iste, u prvom redu nam je kvalitetna, raznovrsna i izbalansirana ishrana, dovoljno sna, kao i dobro dozirana fizička aktivnost (uz adekvatnu hidrataciju).

Tek pošto smo ispunili osnovne preduslove zdravlja kroz ishranu, san i fizičku aktivnost na scenu stupaju suplementi.

- Vitamin D3

Mnogo puta smo istakli značaj ovog liposolubilnog vitamina koji pri adekvatnom doziranju (1000-5000 ij dnevno) ostvaruje maksimalan učinak na svrsishodan imuni odgovor. Relevatna istraživanja su jasno pokazala da je deficit ovog vitamina u direktnoj vezi sa većom učestalošću virusnih infekcija gornjeg respiratornog trakta, kao i alergijskim ispoljavanjima (astma).

Veliki problem savremenog sveta je neadekvatan unos ovog vitamina osnovnom ishranom, tako da su suplementi neminovnost!

- Cink

Cink je esencijalni mineral koji je uključen kao koenzim u mnoštvo enzimskih sistema bitnih za normalno funkcionisanje našeg organizma – antioksidativna zaštita, zdravlje nervnog sistema, kože, adekvatan imuni odgovor, kao i podrška održavanju optimalnih nivoa testosterona. Istraživanja na temu cinka ukazuju da je suplementacija istim doprinela lakšoj kliničkoj slici virusnih infekcija gornjeg i donjeg respiratornog trakta, kao i skraćenju trajanja bolničkog lečenja kod komplikovanih slučajeva. Preporuke za doziranje su 30-50 mg dnevno. Naravno, u pitanju su visokoapsorptivni oblici – pikolinat, glukonat, citrat.

- Vitamin C

O značaju vitamina C smo svakako upoznati kada su u pitanju „prehlade, nazebi“ i sl. Ovo je sa pravom najpopulaniji suplement kada je u pitanju prevencija virusnih infekcija respiratornog trakta. Dokazano smanjuje verovatnoću za nastanak „prehlade“ kod pojedinaca koji su izloženi pshofizičkom stresu. Intravenska primena mega doza ovog vitamina može doprineti i poboljšanju kliničke slike kod komplikovanih virusnih infekcija i posledica iste, npr. kod sepse i ARDS (akutnog respiratornog distres sindroma). Kada govorimo o preporukama za doziranje, one se kreću od 500-3000 mg dnevno, idealno, podeljeno u 2-3 doze. Smatra se da je napotentniji oblik vitamina C - lipozomalni oblik Na-askorbata.

- Crna zova

Crna zova (Elderberry, Sambucus nigra), tj. cvet i bobice su jako bogate imuno-protektivnim antocijaninima i flavonoidima, koji ujedno poseduju i moćan antioksidantni učinak. Skorija istraživanja su pokazala pozitivan učinak esktrakta i sirupa na bazi crne zove kod infekcija gornjih respiratornih puteva uzrokvanih virusom influence( lakša klinčka slika, kao i trajanje tegoba).

Pored pomenutih ne zaboravimo i beli luk, ehinaceu, kordiceps, propolis, vitamin B12, ašvagandu, omega-3.

Naravno, da bi pomenuti suplementi ostvarili maksimalan učinak potrebno je uzimati ih dovoljno dugo i u adekvatnim dozama, a ne samo kada se pojave prvi znaci infekcije, nekada i preventivno, tokom cele godine.

Ne zaboravimo da ma kako naš arsenal suplementacije bio moćan pridržavajmo se mera socijalnog distanciranja, samoizolacije po potrebi, nosimo zaštitne maske i rukavice, perimo redovno ruke. Bolje sprečiti nego lečiti. Naglasimo da se o ovom virusu još ne zna dovoljno tako da ispoštujemo prvo mere zaštite, pa onda o svemu ostalom.

Ako vam nedostaje fizičke aktivnosti uključite se u volonterske aktivnosti pri lokalnoj samoupravi, budite dobar komšija, pomozite starijim licima oko sebe (uz mere samozaštite), ne zaboravite da je najviši lični interes – opšti interes. Vežbajte kod kuće!

 

 

Za izradu teksta korišten materijal:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30675873/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19710611/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5707683/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23440782/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30670267/

 

Slaviša Stojić
Lekar - savetnik za ishranu