You are here

Kreatin na keto dijeti - da ili ne?

Upotrebna vrednost suplementacije kreatinom na ketogenoj dijeti

Mnogo je suplemenata koji su se pokazali efikasnim u toku ketogene dijete – MCT, HMB, omega-3, vitaminsko-mineralni kompleksi, kofein, stimulativni sagorevači masti, taurin… Ali, velike se polemike vode oko kreatina?! Mnoge preporuke sportskih stručnjaka podržavaju suplementaciju kreatinom na ketogenoj dijeti.

Često se suplementacija kreatinom povezuje sa unosom ugljenih hidrata (prostih, pre svega). Pa se pogrešnim sagledavanjem uzročno-posledičnih odnosa dolazi do zaključka da će kreatin „omesti“ željeno stanje „ketoze“ (telo koristi masti kao izvor energije), tj. dovesti do „ispadanja“ iz iste. Sa druge strane, tu je i osnovana sumnja kako će se kreatin ponašati u uslovima „bez ugljenih hidrata“, da li će „keto stanje“ drastično umanjiti moć kreatina?

Elem, nema sumnje da kreatin po svojoj strukturi ima veze sa ugljenim hidratima, niti na bilo koji način učestvuje u procesu glikoneogeneze (sinteza glukoze iz amino kiselina, npr.)

Dakle, bilo da uzmete: kreatin-monohidrat, kre-alkalin, kreatin-fosfat, kreatin-nitrat, kreatin-piruvat, kreatin-HCl, nećete imati problema sa „skrivenim izvorima“ šećera (direktno ili indirektno). Naravno, obratite pažnju na neke kompleksne suplemente koji pored kreatina mogu sadržati BCAA (glikoneogeneza), proste hidrate (transportni sistemi i sl.), dakle, oprez pri kupovini potreban! 

Keto - Energija - Kreatin  

Metabolički gledano, kreatin i ketoni (produkti ketogeneze) nemaju nikakvih dodirnih tačaka! Podsetimo se da postoje tri osnovna energetsko-metabolička sistema: fosfatni (sistem fosfagena), sistem glikogen-mlečna kiselina i oksidativni sistem.

Fosfageni sistem (anaerobno-alaktatni) obezbeđuje energiju brzo iz osnovnih visokoenergetskih fosfatnih jedinica- adenozin trifosfata (ATP) i fosfokreatina (PC). ATP je univerzalni ćelijski donor koji se može smatrati „energetskom valutom“ za unutarćelijski transfer energije, dok PC dozvoljava dostupnoj energiji da bude sačuvana i zato se smatra „energetskim rezervoarom“ (3-15 sekundi).

Dakle, kreatin je baš ono što nam treba kada nema dovoljno ugljenih hidrata… Naravno, tu su i ketoni kao izvor energije, ali tu je i period keto-adaptacije, koji se može uspešno prebroditi baš uz kreatin!

Šta kažu istraživanja? 

Istraživanja koju su rađena na Brookhaven National Laboratory u New York-u , davne 1999. su pokazala da ketogena dijeta pored blagotvornih efekata na smanjenje učestalost epi-napada kod dece, utiče i na povećanje koncentracije kreatin-fosfata u aktivnim regijama mozga. (Pan, J. W., Bebin, E. M., Chu, W. J., & Hetherington, H. P. (1999). Ketosis and epilepsy: 31P spectroscopic imaging at 4.1 T. Epilepsia, 40(6), 703-707 )

Istraživanja na pacovima (iz 2017.) su pokazala uticaj ketogene dijete na aktivniji energetski metabolizam i veći sadržaj kreatina u ćelijama mozga pacova (Skoczen, A., Setkowicz, Z., Janeczko, K., Sandt, C., Borondics, F., & Chwiej, J. (2017). The influence of high fat diets with different ketogenic ratios on the hippocampal accumulation of creatine–FTIR microspectroscopy study. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 184, 13-22.)

Da li to znači da suplementacija kreatinom nije potrebna, ako uzmemo u obzir da je situacija u mozgu i mišićima identična…ako je identična?

Za sada nema relevantnih istraživanja koja bi jasno ukazala na besmisao suplementacije kreatinom u toku ketogene dijete! Ili možda drugačiji odnosa makronutrijenata sprečava da kreatin ostvari svoj pun učinak ili da efekat bude „tako moćno osetan“?

Mnogo je subjektivnih interpretacija. Ono što možete uraditi je da probate, sa i bez suplemenata kreatina i uočite da li ima bitnih promena, u ovom slučaju. Dok ne probate nećete znati, već ćete samo nagađati.

Dr Slaviša Stojić, autor ovog teksta, ima pozitivna iskustva sa kreatinom u toku Keto dijete. Kakva su vaša iskustva?

 

Foto: Jbsa, Flickr

 

Galerija: 
Slaviša Stojić
Lekar - savetnik za ishranu
Povezani i slični tekstovi