You are here

Koji su vitamini i minerali od posebnog značaja za fizički aktivne osobe

Vitamini koji su od posebnog značaja za osobe koje uprsžnjavaju sportske aktivnosti su: vitaminD, vitamini B komplexa kao i antioxidansi : vitamin C i E, b- karoten. Vitamini B komlexa su vazni za izgradnju i reparaciju mišićnog tkiva, adekvatno iskorišcavanje energije, eritropoeziu normalne mozdane aktivnosti. Ukoliko je osoba znatno fizički aktivna preporučene doze B vitamina su dvostruko vece od njihovih RdA doza. Vitamin D je naročito važan za adekvatnu apsorciju kalcijuma, regulaciju serumskog nivoa kalcijuma i fosfora, kao i za jačanje skeletnog sistema. Rizik za nizak nivo vitamina D imaju osobe koje zive u krajevima sa malo sunčeve dana tokom godine, kao i osobe koje pretežno treniraju u zatvorenom prostoru. Ove osobe bi trebalo da unose 5ug vitamina D dnevno. Potrebe za vitaminom C znatno variraju,a osobe koje praktikuju vezbe izdržljivosti trebalo bi da ovaj vitamin unose u dnevnim dozama od 100-1000mg. Ipak, treba biti obazriv kada je u pitanju unos antioxidanasa, jer prekomeran unos potencira njihove prooksidantivne karakteristike,koje se smanjuju njihovom kombinovanom upotrebom.

Minerali od naročitog značaja za spoetiste su kalcijum,gvožđe,cink i magnezijum. Kao sto je navedeno kalcijum ima naročiti značaj u izgradnji i reparaciji skeletnog sistema, regulacija mišicne kontrakcije, nervnoj sprovodljivosti kao i u koagulaciji krvi. Ukoliko osoba upražnjava restriktivan režim ishrane , neophodno je unositi 1500mg kalcijuma dnevno, najcesce kroz suplemente. Kada je u pitanju njihova bioiskoristljivost, ne treba zaboraviti da je najbolje unositi kalcijum i fosfor mlekom i mlečnim proizvodima, gde je njihov odnos optimalan. Ovaj unos bi trebalo da bude pracen dnevnim unosom 400-800IU vitamina D.

Gvozđe je važno za dipremanje kiseonika tkivima,kao i za sintezu enzima koji su uključeni u produkciju energije. Sve ovo doprinosi izdrzljivosti sportiste,kao i normalnom funkcionisanju nervnog i imunskog sistemai samom ponasanju osobe. Manjak gvozđa kod sportiste česta je pojava naročito kod žena. U vežbama izdržljivosti potrebe za gvožđem rastu i za 70)%, što je slučaj kod maratonaca. Sportisti vegeterijanci ili redovni davaoci krvi trebalo bi da unose više gvožđa suplementima. 
 

Cink i magnezijum imaju važnu ulogu u brojnim metaboličkim procesima , produkciji energije kao i u održacanju adekvatnog endokrinog i imunskog statusa. Generalna preporuka je da se ovi minerali unose isključivo izbalansiranom ishranom.

 

Stamen Ranđelović
Fitness trener