You are here

Modafinil – Istine i bajke

Ma kako vam se činilo da je angažman u PS timu vezan samo za savete koji se tiču ishrane i suplemenata, mnogo zanimljivih pitanja mi putem mail-a stiže i na temu doping sredstava. Svakako da sam se potrudio da u nekim objavljenim tekstovima u našoj tekstoteci „javno odgovorim“ na intrigantna pitanja, ali čini se da nikada nije dosta…ni pitanja, ni odgovora…

Elem, u ovom „obraćanju“ izdvajam pitanja koja su se ticala MODAFINILA. Neke je zanimalo da li se pomenuti lek može koristiti u suzbijanju neželjenih efekata zloupotrebe aas, pre svega trenbolona, a bilo je i pitanja na temu (zlo)upotrebe istih kod ispitnih rokova.

Ono što objedinjava odgovore na sva ova pitanja je PRISILNO ODRŽAVANJE BUDNOSTI uz bolji mentalni fokus, koncentraciju, umanjen mentalni zamor, povećanje motivacije i samopouzdanja i sl.

Kada govorimo o trenbolonu, čiji neželjeni efekti često dovode do pojave nesanice, razdražljivosti, agresivnih ispada, ne bih rekao da je MODAFANIL prava stvar, čak se pri neadekvatnom doziranju „simptomi“ mogu pogoršati. Ipak, kvalitetan san se ne može zameniti stimulansima!

Sa druge strane, dragi naši studenti, kampanjci, bolje da promene pristup učenju nego li da rizikuju nepotrebno…hm, nedelju dana pred ispit nema spavanja…hm?

Ok, a kako to MODAFINIL radi…

Pođimo od hipotalamusa, glavnog procesora našeg tela koji je zadužen za uspešno posredovanje između spoljne sredine i našeg tela, glavnog regulatora homeostaze ljudskog organizma. Početkom 1998. u istraživanjima na institutu Skrips u Kaliforniji otkriveno je da se u dorzolaternom delu hipotalamusa nalazi grupacija nervnih ćelija koje proizvode do tada nepoznate peptide - hipokretine (ili oreksine). Dodatnim ispitivanjima se pokazalo da ovi peptidi utiču da proces „razbuđivanja“ (hipokretin 1) i aktivnosti/potrošnje energije, kao i na sve aspekte unosa hrane (apetit i varenje). Hipokretinski neuroni su bukvalno povezani sa svim delovima mozga, a indirektno utiču na aktivnosti drugih ekscitatornih neurotransmitera u našem mozgu.

Naime, MODAFINIL utiče na oreksinski sistem (pre svega sa aspekta održavanja budnosti, manje i na supresiju apetita), kao i na niz ekscitatornih neurotransmitera – noradrenalin, glutamat, a u manjem udelu dopamin (blokira „preuzimanje“ istog). Takođe utiče i na nivo histamina, koji u ovom slučaju nema veze sa alegijama, već je u bliskoj vezi sa oreksinskim sistemom i održavanjem budnosti.

Bilo je pokušaja da se MODAFINIL koristi u terapiji zavisnosti od kokaina i amfetamina, ali sa ograničenim uspehom (manji adiktivni potencijal).

MODAFINIL, dakle, poseduje psihostimulativna svojstva, neki ga svrstavaju u red nootropika („pametni lekovi“), ima epitet „globalnog kognitivnog pojačivača“. Da, modafinil „radi“, čak je omiljen među pripadnicima specijalnih jedinica mnogih evropskih zemalja.

Koristi se „legalno“ u terapiji narkolepsije (bolest spavanja), „sleeping apneje“…

Ali…

Ljudi često očekuju nemoguće, zlopotrebom kroz neumereno doziranje sebe dovode do problema koji se tiču „epizoda“ povišenog krvnog pritiska, aritmija, psihotičnih ispoljavanja, maničnih stanja, nekada praćenih vizuelnim halucinacijama, pristupne su i neprijatne parestezije („mravinjanje i trnjenje“ po telu) uz gubitak sna i apetita. Dakle, pri „akutnoj upotrebi“ i propisanom doziranju MODAFINIL može imati „ograničene“ pozitivne efekte, ali hroničnim abzusom uz neumereno doziranje sebe možemo dovesti do ozbiljnih problema. MODAFINIL često „kvazi-fitnes gurui“ dodaju raznim fat-burn kombinacijama nedozvoljenih sredstava.

Kvalitetan san ništa ne može zameniti…bolje se organizujte…planirajte valjano…u životu, kao i u sportu nema prečica…

 

 

Za izradu članka korišteno:

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a602016.html

https://modafinil.org/modvigil/

https://www.drugbank.ca/drugs/DB00745

 

Foto: Pixabay, Picpedia, Usafe

Galerija: 
Slaviša Stojić
Lekar - savetnik za ishranu