You are here

Neprikosnovena moć citrulina

Citrulin je jedan najpopularnijih suplemenata današnjice, koji je svoje mesto u top 10 suplemenata koji PROVERENO RADE zaslužio dokazanim uticajem na produkciju NO (azot-monoksida), ATP (osnovna energetska moneta svake naše ćelije), a ujedno je suplementacija citrulinom napredniji način za povećanje L-arginina u našem telu (superiorniji i od direktne suplementacije L-argininom).

Citrulin se u „ograničenim“ količinama normalno proizvodi u našem telu, od arginina u tzv. azot-monoksid ciklusu (arginin – NO – citrulin – argininsukcinat), kao i u „urea-ciklusu“ od arginina, „preko“ ornitina (način detoksikacije našeg tela od amonijaka - bubrezi).

Istraživanja su pokazala da citrulin pored dokazanog uticaja na smanjenje osećaja umora tokom dugotrajnih aktivnosti, treninga aerobnog i anaerobnog tipa, ima i kardio-protektivna svojstva. Relevantna istraživanja pokazuju pozitivan efekat kod erektilne disfunkcije, kao i kod problema sa povišenim krvnim pritiskom.

Suplementacija L – citrulinom dokazano povećava sadržaj L-ornitina i L-arginina „u krvi“, tako da citrulin povećava i produkciju NO,a doprinosi i „čišćenju našeg tela“ od amonijaka kao produkta metabolizma amino kiselina.

Kada govorimo o uticaju na „nivo“ L-arginina, svakako da će direktna suplementacija L-argininom dati brži „pik“ ove amino kiseline u krvi, dok L-citrulinu treba u proseku 7 dana da ostvari pun efekat. Sa druge strane veće doze L-arginina („delotvorne“) mogu dovesti do problematičnih dijareja i drugih znakova digestivnog diskomfora, dok to sa citrulinom nije slučaj!

Postoje indicije da citrulin utiče i na produkciju IGF-1, jer deluje na povećano oslobađanje hormona rasta iz ciljanih ćelije hipofize.

Kod osoba sa hipertenzijom se pokazalo da citrulin može pozitivno delovati na sniženje krvnog pritiska, a isto tako doprineti boljem protoku krvi na mestima gde je isti kompromitovan (ateroskleroza).

Ima dokaza da L-citrulin utiče na mTOR put, nešto drugačijim mehanizmom nego li L-leucin, a smatra se da ove dve amino kiseline imaju i sinergetski učinak na ovom planu, tako da se može reći da citrulin može doprineti i „mišićnom anabolizmu“. Isto tako dokazano je da citrulin sperčava razgradnju nekih bitnih amino kiselina od strane jetre – glutamin, arginin, prolin, što sumarno doprinosi očuvanju i povećanju mišićne mase.

L-citrulin se najčešće nalazi u obliku citrulin-malata (2:1) u suplementima. 8 gr citrulin-malata sadrži oko 4,5 gr čistog citrulina, što je inače i preporučena dnevna doza za aktivne sportiste i ambiciozne rekreativce (preporuka je da se ukupna dnevna doza podeli na 2 – pre i posle treninga). Inače, malati su soli jabučne kiselina koje je takođe bitna za energetski metabolizam našeg tela.

Sa citrulinom nema promašaja – bolja pumpa na treningu, osetno povećanje energije, snage i posledično „lean“ mišićne mase. Ne zaboravimo da ovom suplemeti treba dati bar 5-7 dana da počne da „sija punim sjajem“!

Citrulin je bitan sastojak skoro svih NO-reaktora, a u prodaji se nalazi i kao „solo-suplement“! Idealno se „slaže“ sa kreatinom, beta-alaninom i taurinom!

Galerija: 
Slaviša Stojić
Lekar - savetnik za ishranuomogućio Pansport Forum