You are here

Studije o suplementima

Na stranu neopravdan strah lekara, roditelja, zasinteresovanih strana od suplementacije.

Sa druge strane zaboravite reklame proizvođača  i nestvarna očekivanja početnika u teretani.

Mi smo ovde da pokažemo da suplementacija zaista ima smisla i da je naučno dokazano da suplementi koje preporučujemo zaista deluju.

Najbolje proučavani suplementi a pritom i suplementi koji definitvno „rade“ jesu:

  1. Mutivitaminski multimineralni kompleksi
  2. Esencijalna ulja (ECA)
  3. Vitamin C
  4. Hrom
  5. Gejneri
  6. Proteinski šejkovi
  7. MRP (zamene obroka )
  8. Creatin
  9. Glutamin

 

O svakom suplementu pojedično, već smo govorili i govorićemo dosta puta.

Ono što nam je za ovaj put važno da naponemo je da su ovi suplementi naučno istraženi, da postoji značajni radovi iza njih i da se, ako se koriste prema datom uputstvu, mogu koristiti duže vremena bez neželjenih efekata.

Naravno ne zaboravite da vaše vežbanje i pre svega ishrana utiču na budući oblik vašeg tela. Suplementi će vam pomoći ali ne ako sami za sebe nešto ne uradite. Dobro se raspitajte o načinu primene suplemente, o načinu treninga i načinu ishrane. Sva tri su krucijalna za vaš uspeh.