You are here

Važnost gvožđa za zdravlje

image

 

Važnost gvožđa za zdravlje

Gvožđe (Fe) je komponenta crvenih krvnih zrnaca, učestvuje u transportu kiseonika kroz celo telo. Žene gube dvostruko više gvožđa nego muškarci i veća je verovatnoća da budu deficitarne, posebno u trudnoći. Pijenje kafe u roku od sat vremena od obroka može da smanji apsorpciju gvožđa čak i do 80%.

Koje su funkcje gvožđa?

Gvožđe je važno za:

- formiranje hemoglobina i određenih enzima

- mnoge proteine i enzime koji čuvaju zdravlje

- transport kiseonika u krvi do svih delova tela

- mnoge metaboličke reackije i regulaciju ćelijskog rasta i diferencijacije

- imunu aktivnost

- pravilno funkcionisanje jetre i

- zaštitu protiv aktivnosti slobodnih radikala

Koji su simptomi nedostatka gvožđa?

Nedostatak gvožđa dovodi do anemije kada se zalihe gvožđa u telu isprazne i kada je sinteza hemoglobina sprečena.

Simptiomi i znaci anemije uključuju:

- osećaj umora i slabosti

- smanjena izdržljivost i smanjena radna sposobnost i spos. za učenje i koncentraciju

- smanjen socijalni i kognitivni razvoj u toku detinjstva

- teškoće u održavanju telesne temperature

- smanjena imunofunkcija što povećava rizik od infekcija

- ostajanje „bez daha“

- glavobolje

- nesanica

- gubitak apetita i

- bledilo

Sve gore navedeno je povezano sa smanjenom dostavom kiseonika do tkiva i organa. Gvožđe takođe igra važnu ulogu za imuni sistem, ljudi sa nižim nivoima gvožđa imaju nižu otpornost ka infekcijama.

Istraživanja takođe pokazuju da deficit gvožđa može biti povezan sa oštećenjem moždane funkcije, i da njegov deficit kod novorođenčadi može rezultovati slabijom sposobnošću za učenje i problemima u ponašanju.

iron_1Takođe povezano za nedostatkom gvožđa su:

- problemi u rastu

- određene forme gluvoće

- ostajanje „bez daha“ i

- smanjena gustina kostiju

Nedostatak gvožđa se razvija postepeno i obično počinje sa negativnim balansom gvožđa, kada unos gvožđa ne podmiruje dnevne potrebe. Negativni balans prazni zalihe gvožđa dok hemoglobin, market statusa gvožša, ostaje normalan. Anemija izazvana nedostatkom gvožđa je napredni stepen gubljenja gvožđa. Dešava se kada dođe do iscrpljenja zaliha gvožđa i kada nivo gvožđa u krvi ne podmiruje dnevne potrebe. Nivo hemoglobina je ispod normale.

Anemija izazvana nedostatkom gvožša može biti povezana sa niskim unosom gvožđa, neadekvatnom apsorpcijom istog, ili velikim gubitkom krvi. Žene koje su u trudnoći, novorođenčad, čak i starija deca i tinejdžeri imaju povećan rizik zato jer im je potrebna veća količina gvožđa. Žene koje imaju oblina menstrualna krvarenja su takođe u rizičnoj grupi.

Vitamin A pomaže da se mobilizuje gvožđe iz njegovih zaliha, tako da deficit vitamina A ograničava sposobnost tela da koristi zalihe gvožđa.

Izvori gvožđa u hrani

Gvožđe koje unosimo putem hrane možemo podeliti na dve grupe. Prva se nalazi samo u tkivima životinja, a druga u hrani biljnog porekla. Količina gvožđa apsorbovanog ih različite hrane varira između 1 i 10% za biljnu hranu i 10 do 20% za hranu životinjskog porekla. Vitamin C značajno povećava apsoprciju gvožđa.

Dobri izvori gvožđa za vegetarijance uključuju žitarice celog zrna, lisnato zeleno povrće, mahunarke, sočivo, pasulj i sušeno voće. Vegetarijanci treba da obrate posebnu pažnju na unos gvožđa, jer je stepen apsorpcije gvožđa iz bilje hrane nešto niži i treba im dvostruka količina iste hrane u odnosu na one koji jedu meso. Takođe se preporučuje i uzimanje vitamina C, najpre putem hrane - citrusa npr. koji poboljšavaju apsorpciju. Kad je u pitanju hrana životnjskog porekla, posebno se preporučuje crveno meso.

iron

Suplementi - gvožđe

iron_3Suplementacija gvožđem nastupa onda kada samo ishranom ne mogu da se nadoknade deficitarni nivoi gvožđa. Cilj je da se nadoknade nivoi gvožđa i da se hemoglobin vrati u normalu. Bakar, kobalt, mangan i vitamin C su važni za apsorpciju gvožđa i trebalo bi da se unose u isto vreme sa gvožđem. Postoje podaci da se svega nekih 8% apsorbuje u krvotoku - od gvožđa unešenog oralnim putem. Postoji opasnost i od toksičnosti, ukoliko se pretera sa dozama, jer se vrlo malo gvožđa izbacuje iz tela, gvožđe se gomila u tkivima telea i organima kada su normalne zalihe pune. Kada se daje gvožđe mogu se javiti neki od simptoma poput zatvora, povraćanja, mučnine, dijareje, posebno ako se gvožđe uzima na prazan stomak.

Zaključak: Redovno radite osnovne laboratorijske pretrage i ukoliko smatrate da ima potrebe za dodatnim uzimanjem gvožđa javite se najpre vašem lekaru.

 

Monika_profile_pic_copy