You are here

Vitamin K – Ishrana i Suplementi

Vitamin K je jedan od vitamina rastvorljivih u mastima. Postoji u dva oblika – vitamin K-1 i K-2. Aktivno učestvuje u procesu zgrušavanja krvi, doprinosi zdravlju kostiju i zuba, a smanjuje i kardiovaskularne rizike.

Vitamin K-1 (filohinon) je primarna forma ovog vitamina koja se nalazi u zelenom, lisnatom povrću (kelj, brokoli, spanać…).

Vitamin K-2 (menahinon) se nalazi u namirnicama životinjskog porekla (mesu pre svega) i fermentisanim namirnicama. Bakterijska crevna flora takođe proizvodi vitamin K-2 (ali nedovoljno da se zadovolje dnevne potrebe).

Telu je neophodan vitamin K da proizvodi protrombin (faktor II), kao i faktore VII, IX i X koji su neophodni u procesu zgrušavanja krvi. Sa druge strane ostali faktori koagulacije koji su „zavisni“ od vitamina K su protein C, protein S i protein Z. Inače, proteini C i S su antikoagulansi. Zbog značajne uloge u pomenutom procesu vitamin K se naziva i antihemoragijski vitamin.

Po pitanju uticaja na zdravlje kostiju i srca, vitamin K ostvaruje svoje efekte putem dva mehanizma. Vitamin K „aktivira“ osteokalcin, protein koji doprinosi normalnoj mineralizaciji kostiju. Sa druge strane vitamin K „aktivira“ matriks GLA protein za koji se smatra da sprečava akumulaciju kalcijuma tamo gde je najmanje poželjen, pre svega u krvnim sudovima i bubrezima.

Pomenute uloge se prvenstveno pripisuju vitaminu K2. Jedan od „pouzdanih hitova“ u svetu suplemenata je kombo vitamina K2 i vitamina D3. Vitamin D3, kada govorimo o uticaju na metabolizam kalcijuma, deluje tako što povećava apsorpciju kalcijuma unetog ishranom i suplementima, ali sa druge strane ako ne unosimo dovoljno kalcijuma, homeostazu istog ostvaruje „mobilizacijom“ iz kostiju (kao najveće rezerve kalcijuma u telu).

Dakle, kombinacijom ova dva vitamina uz adekvatan unos kalcijuma ishranom i suplementima, omogućavamo maksimalnu iskoristljivost istog u prave svrhe – mineralizacija kostiju i zuba, a sa druge strane je sprečeno da kalcijum završi tamo gde će načiniti štetu.

Smatra se da je vitamin K1 aktivniji u procesu zgrušavanja krvi, dok je vitamin K2 značajniji sa aspekta zdravlja kostiju i redukcije kardiovaskularnih rizika. Mada moramo biti svesni činjenice da su promene na krvnim sudovima i posledične kalcifikacije u prvom redu posledica globalnog zapaljenskog procesa izazvanom nezdravim životnim navikama.

Vitamin K-2 se pojavljuje u desetak potipova od kojih su najzastupljeniji:

- MK-4 (iznutrice, masti životinjskog porekla, žumance i sir)

- MK-7 (fermentisani proizvodi – miso, natto-fermentisana zrna soje, kiseli kupus, fermentisani sirevi – ementaler, kamamber, mocarela…) , a najčešći je oblik u suplementima!!!

Smatra se da se MK-7 tip Vitamina K-2 apsorbuje najbolje od svih oblika, ali i da ima dug poluživot (2-3 dana). Duži poluživot znači i bolju opskrbljenost tkiva. Istraživanja ukazuju da oblik MK-4 značajno stimuliše produkciju testosterona, kao i sintezu steroidnih hormona uopšte.

Bakterije crevne flore mogu „prevesti“ vitamin K-1 u vitamin K-2. Ne zaboravimo da kada je u pitanju apsorpcija bitku svakako dobija vitamin K2.

Deficit vitamina „K-grupe“ se retko javlja, a predisponirani za moguće probleme ovog tipa su korisnici antikoagulanasa (kumarini), širokospektralnih antibiotika, „bolesti“ digestivnog trakta vezane za poremećenu apsorpciju masti (celijačna bolest, cistična fibroza, problemi sa žučnom kesom…), kao i ređe novorođenčad.

Određivanje protrombinskog vremena (PT), kao i INR jasno može ukazati da li postoji neki od problema sa zgrušavanjem krvi (najupečatljiviji znaci deficita ovog vitamina).

 

 

Materijal za tekst...

https://www.healthline.com/nutrition/vitamin-d-and-vitamin-k

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3180407/

https://www.medicalnewstoday.com/articles/325059.php

 

Foto: Flickr

Slaviša Stojić
Lekar - savetnik za ishranu