You are here

Trenirajte pametno uz savete Maje Pavlović

image

Vredni smo, vežbamo, dajemo sve od sebe, ali moramo da budemo i svesni rizika i opasnosti koje donosi vežbanje, pre svega ono profesionalno, ali čak i više ono povremeno, rekreativno. Pričaćemo o sportskim povredama, onim lakšim ili težim koje su neminovnost ako telo dovodimo u stanja na granicama mogućnosti, a u želji za što boljim i bržim rezultatima. Sportske povrede najčešće podrazumevaju oštećenje mišića, tetiva,ligamenata, kostiju i zglobova.

Kontaktne povrede nastaju pre svega u timskim sportovima kada dolazi do sudara sa protivničkim igračima, ali i svojim saigračima. Nekontaktne povrede nastaju u individualnim sportovima.

Ako analiziramo, šta se najčešće povređuje, to su pre svega kolena, natkolenice, potkolenice, skočni zglob, rame, šake i lice...

Savremenom dijagnostikom moguće je veoma precizno utvrditi o kakvoj se povredi radi, stepenu oštećenja i terapiji koju treba primeniti, kao i o predviđanju toka izlečenja i rehabilitaciju.

Na ovo poslednje treba posebno obratiti pažnju jer se rehabilitacija retko kada dovede do kraja, a onda nastaju nove i još teže povrede.

Povrede možemo podeliti na akutne i hronične.

Akutne povrede su najčešće i pogađaju kolena, skočni zglob, ali na udaru su i ramena i laktovi...Povrede ove maja_pavlovic_1vrste su bolne jer najčešće dolazi do iščašenja, uganuća i istegnuća. Spoljne manifestacije ovih povreda su crvenilo i otok koji se javljaju već posle nekoliko minuta. U tom slučaju aktivnosti treba prekinuti, staviti hladne obloge i po mogućnosti povređeni deo tela imobilisati. Ocenu povrede uvek mora da uradi lekar specijalista, zbog mogućih komplikacija.

Hronične povrede uglavnom nastaju kada se prevelika i neadekvatna opterećenja na treninzima ponavljaju u kontinuitetu.Tada dolazi do niza mikropovreda koje se mnogo kasnije manifestuju, ali sa težim i dugotrajnim posledicama.

Znači trening uvek organizovati pod stručnim nadzorom kako se ovakve povrede ne bi dešavale, jer je izlečenje dugotrajno i sa neizvesnim ishodom. Ovde bih kao tipične povrede pomenula, teniski i golferski lakat, povrede tetiva ramena, ahilove pete i sl.

Kao rešenje, odnosno kao preventivu obe vrste povreda navela bih obaveznu proveru zdravstvenog stanja pre upuštanja u aktivnosti, a opterećenja prilagoditi mogućnostima vežbača.Takođe treba posebnu pažnju usmeriti na period zagrevanja, a na vežbanje biti koncentrisan, jer se u suprotnom najlakše dešavaju situacije sa povređivanjem sportista i rekreativaca.

Da zaključimo, pre otpočinjanja aktivnosti proveriti svoje zdravstveno stanje i prilagoditi opterećenja mogućnostima. Ako već do povređivanja dođe, obavezno konsultovati u svim fazama lekara specijalistu. Na kraju, pazite na sebe i na svoje saigrače, samo tako sport će biti prijatna i korisna aktivnost.

Voli vas vaša Maja Pavlović.

Maja_Pavlovic