You are here

APNEA ACADEMY – škola ronjenja na dah

Ronjenje na dah predstavlja zaron ispod površine sa jednim udahom. Apnea znači držanje daha, na egleskom breath hold diving. Držanje daha i ronjenje na dah predstavlja jedno od najneobičnijih sportova koji postoje. Ronilac na dah sekoncentriše na svoje disanje, opušta mišiće i um, postiže savršeni mir u sebi, uzima duboki udah i zaranja ispod površine....
Uzor roniocima na dah su delfini, čovečiji rodjaci iz mora. Delfini provode životu u moru ispod površine iako su sirari koji kiseonik uzimaju iz vazduha. Delfini držeći dah zaranjaju na velike dubine, provodeći dosta vremena ispod površine, gde izranjaju na trenutak da udahnu svež vazduh. Ronioci na dah plivaju sa monoperajima koje su identične delfinovom repu, zaranjaju na dubine preko 100m i drže dah preko 10min. Ljudi delfini u svakom slislu tih reči – Homo delphinus.
Umberto Pelizzari (17struki svetski rekorder u ronjenju na dah) osnivač je i predsednik  APNEA ACADEMY - školu za edukaciju i istraživanje ronjenja na dah. Obuka u ronjenju na dah predstavlja koncept modernog pristupa ronjenju na dah Umberta Pelizzarija, koji je načinio spoj fizičkog treninga Enzo Maiorcae i tehnike disanja i mentalnih treninga Jacquea Mayola (film BIG BLUE, Le Grande BLUE).Logo Apnea Academy predstavljaju dva delfina, simbolišući sponu izmedju čoveka i mora, i kocept Jacquea MayolaHomo delphinus .
Šta obuhvata obuka u ronjenju na dah?
Obuka ronilaca na dah obuhvata : 
- vežbe tehnika disanja u ronjenju na dah (abdominalno disanje, pravilno korišćenje dijafragme)
- treninge tehnika relaksacije i mentalnog treninga u ronjenju na dah (autogeni trening, katabasis, NLP, vizualizacije...)
- izrada individualnog program treninga ronjenja na dah (prilagodjenog mogućnostima svakog ronioca)
- teorijska predavanja o ronjenju na dah (medicina i fiziologija apnee, hipoksija i sigurnost u ronjenju na dah, ishrana i suplementacija, mentalni trening, specijalna fizicka priprema ronioca na dah, specijalni trening za ronjenje na dah (statička, dinamička apnea, dubinsko  ronjenje na dah))
- vežbe tehnika kompenzacije pritiska pri ronjenju(izjednacavanja pritiska na suvom, u bazenu i na dubini...)
- vežbe tehnika plivanja perajima, treninge u bazenu (statička i dinamička apnea – bez peraja, stereo ili monopereaja) i moru(tehnike freeimersion, konstantni i varijabilni balast)
Kako se trenira ronjenje na dah?
Osnova treninga u ronjenju na dah je adaptacija na potrošnja kiseonika i nakupljanje ugljendioksida u telu ronoca. Sobzirom da tokom apnee ronilac ne diše, dolazi do trošenja O2 i nakupljanja CO2 u telu ronioca. Treningom apnee radimo na tome da unapredimo sposobnost organizma da toleriše povišene vrednosti CO2 i snižene vrednosti O2.
-O2 tablice (hipoksičke tablice) – hipoksija znači manjak kiseonika u organizmu. Hipoksički trening se izvodi sa ciljem adaptacije sportiste na usporeno trošenje kiseonika. Cilj je navići telo da što racionalnije koristi kiseonik, tj da što duže može da provede u apnei.
-CO2 tablice (hiperkapničke tablice) – hiperkapnija predstavlja povećanje količine CO2 u organizmu iznad fiziološke granice.Hiperkapnički trening podstiče adaptaciju tela na povišene koncentracije ugljen dioksida. Na taj način se pomera vreme dostizanja fiziološke tačke prekida apnee, odnosno pojave nadražaja na udah.
Vežbe disanja u ronjenju na dah
Vežbe disanja u ronjenju na dah baziraju se na tehnikama yoga-pranayamae. Žak Majol (Jacques Mayol – čuveni ronilac na dah, poznat iz filma Big Blue) prepoznao je i uveo tehnike joga disanja u ronjenje na dah. Njegov učenik, svetski rekorder i osnivač ronjenja na dah kako ono izgleda danas u svetu, Umberto Pelizzari (Apnea Academy) sačinio je sistem tehnika disanja i relaksacije po kome rade svi ronioci danas. Osnova učenja u pranayami je:
- disanje dijafragmom 
- disanje 1:2
Disanje dijafragmom je najefikasnije disanje, a odnos 1:2 znači da izdah traje dvostruko duže od udaha. Dijafragmalni delovi pluća sadrže najveću količinu vazduha, a kontrola dijafragme veoma je važna u pravilnom disanju i ronjenju na dah. Produženo trjanje ekspirijumaje značajno da bi organizam iskoristio u što većoj meri udahnuti vazduh.
Vežbe relaksacije i mentalnog treninga
Kompletna relaksacija tela i uma izuzetno je važna u ronjenju na dah. Mozak troši petinu ukupne potrošnje kiseonika u telu, a drugi veliki potrošač su naravno mišići. Što je naš um opušteniji i bolja relaksacija mišića, to je i potrošnja kiseonika manja. Postoje tehnike relaksacije za opuštanje uma i za opuštanje tela. Ronilac na dah treba kroz treninge da upozna sebe, kako reaguje njegovo telo, kako funkcioniše njegov um. Treba da nauči da sluša svoje telo i da nauči kako da se opusti. 
Tri su aspekta relaksacije:
-relaksacija disanja
-relaksacija tela 
-mentalna relaksacija
Ova tri stepena relaksacije su povezana i proizilaze jedno iz drugog. Kada opustimo naše disanje dolazi do opuštanja naših mišića. Kako se opuštaju mišići, opušta se i naš um...
Tehnike kompenzacije pritiska
Kod zarona u moru, zbog promene pritisaka sa povećanjem dubine, neophodno je raditi kompenzaciju vazdušnih šupljina u glavi (uši i sinusi). Ukoliko to ne radimo, ili ne radimo pravilno, dolazi do povrede ušiju i sinusa. Kompenzacijapodrazumeva izjednačavanje pritiska u vazdušnim šupljinama sa pritiskom okoline. Povreda vazdušnih šupljina u ronjenju je poznata kao barotrauma. Barotrauma dovodi do pucanja bubne opne, vrtoglavice, bolova, krvarenja iz nosa ili ušiju. Barotauma ugrožava zdravlje neposredno tokom zarona i dovodi do odlaganja ronjenja za nekoliko dana dok se povreda ne sanira. 
Postoje različite tehnike kompenzacije. Osnovna tehnika je manevar Valsalva. Valsalvin manevar se izvodi tako što se zapuši nos prstima i dune se u nos, dok ne osetimo da se pritisak izjednačio. Pored ove tehnike, postoje i tehnike kompenzacije sa nepcem, hands free, sa maskom, dijafragmom...(rezervisano za dublje zarone)
Tehnike plivanja i ronjenja  
Dobro praktično poznavanje propulzivne tehnike kretanja u vodi omogućuje roniocu na dah racionalno korišćenje kiseonika i što duže prerone. Cilj je smanjiti otpor na minimum i povećati efikasnost propulzivnog pokreta. Takodje, obraća se posebna pažnja na tehniku zarona (duckdive), položaj tela i glave pri ronjenju, tehniku rada nogu, tehniku kick/glide. Sa pravilnom tehnikom lako, bez zamaranja klizimo kroz vodu. Posebno je zahtevna, a istovremeno i veoma insppirativna, tehnika ronjenja sa monoperajima. Ronjenjem sa monoperajem postajemo u potpunosti ljudi delfini, čime se vraćamo svojim morskim korenima i poreklu.
Ishrana ronioca na dah
Kod ronilaca na dah Body fat (%) i Body mass index imaju niže izmerene vrednosti. Takodje, Lean body masspokazuje niže vrednosti, što ukazuje na manju količinu mišićne mase. Veća količina mišića u ronjenju na dah znači i veću potrošnju kiseonika. Ishrana ronioca na dah bazira se na složenim ugljenim hidratima, umerenom unosu proteina i značajne količine svežeg voća i povrća (antioksidansi).
...... leto je pravo vreme da upoznate jedan novi sport, novi svet ispod površine – naučite da zaronite sa jednim udahom.Apnea Academy obuka omogućiće vam da se opustite ispod površine i da se u vodenom svetu osećate ’’ like a dolphin  ’’ ....

Instructor APNEA ACADEMY International Tutorov Ognjen Peđa
Više informacija na www.dolphinboy.us , www.apnea-academy.com 

Ognjen Peđa Tutorov
lekar - sportska medicina
Povezani i slični tekstovi