You are here

Odnos snage i izdržljivosti

Aerobne aktivnosti kada se upražnjavaju paralelno sa vežbama snage, mogu da umanje povećanje sile i snage. Organizam je prinuđen da se istovremeno adaptira u pravcu povećanja snage i u pravcu povećanja izdržljivosti. Rezultat je da se ni jedna od sposobnosti ne razvija do granice koja je moguća, kada se radi na razvoju samo jedne od ovih sposobnosti.

Kada se upražnjava samo aerobni trening vlakna sporog trzaja atrofiraju (ali se povećava gustina kapilara, gustina mitohondrija i količina aerobnih enzima), dok brza vlakna ne menjaju promer.

Kada se upražnjava kombinovani trening koji ukjučuje i vežbe snage i vežbe aerobne izdržljivosti, spora vlakna zadržavaju promer, brza glikolitička vlakna hipertrofiraju, a brza oksidativno glikolitička vlakna prelaze u brža glikolitička vlakna.

Kada se upražnjava samo trening sile i snage, hipertrofiraju spora i brza glikolitička vlakna, a brza oksiditivno glikolitička vlakna prelaze u brža glikolitička vlakna.

U zavisnosti od zahteva sporta, periodizacijom treninga treba planirati periode kada se više radi na razvoju snage, dok izdržljivost stagnira, kao i periode kada se prevashodno radi na razvoju aerobne izdržljivosti, a snaga se održava manjim obimom rada, uz visok intenzitet.

Snaga i aerobna izdržljivost se uglavnom usavršavaju na posebnim treninzima, ali se vežbanje aerobne izdržljivosti može i nadovezati na trening snage na jednom treningu. Nakon završetka rada na snazi treba odvojiti do 30 min za aerobni deo treninga. Lagana aerobna aktivnost ubrzava procese oporavka od predhodnog treninga snage, a utiče i na povećano trošenje masti, jer su zalihe ugljenih hidrata već smanjene, a masti mobilisane za vreme treninga snage.

Stamen Ranđelović
Fitness trener