You are here

Pojam formi u tekvondu

Pojam formi u tekvondu

Forma (poomse) je borba protiv zamišljenog protivnika, koje vežbač izvodi sam s ciljem razvijanja ravnoteže i usavršavanja osnovnih tehnika. Pokreti se sastoje od određenih udaraca i blokada rukom i nogom. Većina taekwondo sportista danas vežba forme Kukkiwon.

Kukkiwon je osnovan 1972. gоdinе, као оrganizacija која sе brinе о tehničkом delu taekwondo - a i njegovom standardizacijom. Kukki- taekwondo sadrži osam učeničkih formi za niže pojaseve (taeguek poomsae) i devet majstorskih formi za crne pojaseve (yudanja poomsae).

Podela formi

Trenutne oficijalne forme su: učeničke (od Taegeuk 1 do Taegeuk 8) kao i forme za nosioce majstorskih zvanja, kao što su: Koryo, Keumgang, Taebaek, Pyongwon, Sipjin, Jitae, Chonkwon, Hansu i Ilyeo.

 

Taegeuk poomsae (učeničke forme)

Šta je definicija forme? Neki od stručnjaka su objašnjenje našli u navodima vežbi koje deluju na organizam i na psihu samog izvođača: vežbe razvoja mišića (kako snage, brzine, izdržljivosti sa jedne strane, tako i "memorije mišića" sa druge strane), vežbe disanja, vežbe ravnoteže, vežbe koncentracije. Takođe, navode i elemente sadržane u poomsae: koncentracija, žestina i silina, preciznost, ravnoteža, pravilno disanje, pravilno usmerenje pogleda, pravilan posturalni položaj, sinhronizovanost pokreta, tenzija i relaksacija.Taegeuk poomsae ( učeničke forme)

Postoji ukupno dvadeset i četiri forme, čime je simbolički prikazan ljudski život, koji je u poređenju sa večnošću kratak kao jedan dan. Ove forme su podeljene na šesnaest učeničkih (osam taegeuk poomsae i osam palgwe poomsae) i osam majstorskih formi, gde svaka ponaosob ima svoje značenje, a samim tim i način izvođenja. Zajedničko za sve forme je da pored činjenice da telo zauzima pravilan stav sve vreme, forma počinje i završava na istom mestu, što personifikuje kretanje materije u prirodi i univerzumu. Ovakva personifikacija se, po budizmu i, po tom pitanju njoj sličnim religijama, odnosi i na život svih živih bića, pa i čoveka, tako što se nakon smrti sva bića reinkarniraju, te ponovo zažive i tako se zatvara jedan začarani krug, u kom važi pravilo da je svaki kraj u stvari novi početak.

UM I JANG

Na razvoj taekwondo veštine taoizam predstavlja jednu od karika. Ovom filozofijom je ceo univerzum uslovno podeljen na negativnu i pozitivnu stranu odnosno UM i JANG, koji su (u zavisnosti od religije, filozofije tj. zemlje) poznati još kao JIN i JANG (kineski) ili IN i JO (japanski). UM i JANG u stvari predstavlja dualitet univerzuma grafički prikazan u obliku kruga, podeljen valovitom linijom na dva jednaka dela.

TRIJAGRAMI

Trijagrami predstavljaju grafički prikaz taegeuk poomsae. Da čine segment univerzuma vidi se iz činjenice što su raspoređeni oko samog simbola UM i JANG na unapred predodređen način. Svaki od trijagrama predstavlja stranu sveta ali i članove porodice, za koju su smatrali da čini osnovu zdravog i normalnog života. Kako samo ime kaže (trijagrami), sastoje se iz tri linije koje mogu biti pune (kada se kretanje vrši po dva koraka u stranu), kao i isprekidane (kada se kretanje vrši samo po jedan korak u stranu).

 

Poomsae kao takmičarska disciplina

Forme kao takmičarska disciplina je jedan od načina izvođenja formi koji je aktuelan poslednjih nekoliko decenija. Prednost imaju crni pojasevi tj. A klasa. Bodovanje formi na takmičenjima vrše sudije koje obraćaju pažnju na dve stvari: tehniku ( početna i krajnja pozicija u formi, blokovi, udarci i detalji) i prezentaciju ( brzina, snaga, balans, pokret i ritam). Ova takmičenja su pogodna i za starije tekvondiste koji više ne rade borbe, a žele da budu i dalje uključeni u sistem takmičenja.
Izvođenje formi traje 1 - 2 minuta za sve starosne grupe, bilo da su u pitanju individualne, timovi ili parovi.

Za vreme izvođenja formi sankcioniše se naglašeno disanje kao i „vučenje” stopala po podlozi prilikom izvođenja stavova. Udarci nogom se mogu izvoditi najviše u predelu glave, a najniže u predelu pleksusa, što uglavnom zavisi od fizičke pripremljenosti. Pokret rukom (blok ili udarac) ili nogom (stav ili udarac) mora se završiti u isto vreme. Svi blokovi treba da imaju kružnu putanju, a udarci da se izvode iznutra.

 

Kada se za nekog može reći da zna formu?

Zapravo, forma se uvek može vežbati i usavršavati. Postoji nekoliko nivoa poznavanja i učenja forme. Na poslednjem nivou izvođenje forme se izjednačava sa umetnošću. Mali broj ljudi dostigne ovaj nivo, i u takmičarskom svetu to ih čini šampionima. Njihovo znanje i umeće je zaista veliko, i predstavlja značajnu inspiraciju za sve, pogotovo za mlađe naraštaje koji tek kreću trnovitim stazama taekwondo- a.

 

Reference:

Bill Pottle, Katie Pottle. (2013). Taekwondo: A Practical Guide to the World's Most Popular Martial Art. USA.

Ikpil Kang, Namjung Song (2007). The Explanation of Official Taekwondo Poomsae. Korea.

Kyong Myong Lee, Dr.h.c., Ki- young Jeong, Jung- heon Kim, Ph.D. (2008). The Book of WTF Poomsae Competition. Korea.

Yeon Hee Park, Yeon Hwan Park, John Smallwood (2009). Tae Kwon Do: The Ultimate Reference Guide to the World's Most Popular Martial Art. New York.

 

 

 

 

Galerija: 
Aleksandra Branković
Lekar - savetnik za sportske povrede