You are here

Sačuvajte vaša ramena

image

Povrede ramena spadaju u među češće sportske povrede. Razlog tome je ekstremna pokretljivost ramenog zgloba. Rameni zglobovi su zglobovi sa čašicom što nam omogućava da kružimo rukama i da ih pokrećemo u skoro svim pravcima. Koliko je to velika pokretljivost shvatićete čim uporedite sa zglobom lakta koji je zglob sa šarkom koji dozvoljava pokret samo u jednom pravcu tj opružanje i ispravljanje podlaktice.

Pošto rameni zglob dozvoljava tako veliki radijus pokreta time je žrtvovana njegova stabilnost i zato je podložniji povredama. Čest problem među boibilderima i drugim atletama je nestabilnost zgloba ramena usled labavosti ligamenata.

Ova labavost se može razviti usled često ponavljanih aktivnosti ili radnji koje mogu istegnuti ligamente kao što je dizanje tegova,bacanje koplja, diska i slično. Kad atleta sa nestabilnim ramenim zglobom nepravilni rad sa tegovima može dovesti do toga da se načeto rame dodatno ošteti.

Ako vam je dijagnostikovana nestabilnost ramenog zgloba ili ako često imate bol u ramenu dok trenirate uzmite u obzir modifikacije ovih vežbi.

BENČ PRESS- u normalnom slučaju šipka se spušta sve do dole do srednjeg dela gudi. Samim tim se i bench-press-s-lancimalaktovi spuštaju ispod nivoa tela čime se snažno opterećuje rameni zglob. Ako imate probleme sa zglobom ramena spuštajte šipku sve do tačke gde su vam laktovi savijeni pod uglom od90 stepeni.

RAMENI POTISAK dvoručnim tegom - ako imate probleme sa ramenima nemojte raditi ramene potiske dvoručnim tegom iza glave jer ovaj pokret može stvoriti ekstremno snažne istežuće sile kroz čitav rameni zglob. Umesto toga radite dvoručni potisak ispred glave ili koristite jednoručne tegove.Takođe, izbegavajte spuštanje šipke tega ispod tačke u kojoj su laktovi u visini ramena

ZGIBOVI NA VRATILU I VUČENJE NA LAT MAŠINI- ako imete probleme sa ramenima nemojte raditi zgibove i lat vučenja iza glave jer i to može stvoriti jake povrede. Kao i ramene potiske radite ove vežbe samo ispred glave.

PROPADANJA- kad rade propadanja mnogi vežbači spuštaju telo što više mogu. Ovaj ekstremni radijus pokreta može stvoriti istežuće sile na ramene zglobove. Propadanja možete raditi mnogo bezbednije i efikasnije ako spuštate telo samo do tačke gde su laktovi savijeni najvise do 90 stepeni.

Već sam pričao o ovome, ali nije na odmet da vam dam još par saveta iz ličnog iskustva. Čuvajte ramena!

Nenad_copy

Branka Patić Macan
urednik
Povezani i slični tekstovi