You are here

Da li je i kada potrebna operacija prednjeg ukrštenog ligamenta?

Prednji ukršteni ligament (ACL- anterior cruciate ligament) je često podložan povredama. Zglob kolena je jedan od glavnih delova donjih ekstremiteta, koji čine da sve funkcioniše u savršenom redu, a ACL ima jednu od najbitnijih uloga u kolenu. Zbog svoje kompleksnosti, zglob je vrlo često izložen povredama, za čije lečenje je ponekad neophodna hirurška intervencija.

Ligamenti su jake vezivne trake koje povezuju jednu kost sa drugom. Prednji ukršteni ligamenat prolazi kroz središte kolena. ACL povezuje butnu kost sa potkolenom kosti, a samim tim pomaže u stabilizaciji i kontroli pokreta zgloba kolena.

Većina povreda ACL-a se događa tokom sportskih aktivnosti. Ligament se najčešće kida pri naglom usporenju i naglim promenama pravca, kao i pri pivotiranju sa čvrsto oslonjenim stopalom, pri čemu dolazi do uvijanja ili istezanja kolena (košarka, skijanje).

Jak bol, otok i ograničeni pokreti su prvi simptomi i znaci ove povrede.

Često pitanje je da li je zaista potrebna operacija prednjih ukrštenih ligamenta. U zavisnosti od profesije kojom se neko bavi, koliko godina ima, svakodnevnih aktivnosti, ali i procene ortopeda ili fizioterapeuta odlučiće se da li će se ili ne na ovakav ortopedski zahvat neko uputiti.

U sledećim situacijama se preporučuje operacija prednjeg ukrštenog ligamenta kolena:

· Kod sportista koji žele da nastave da se bave sportom (posebno ako sport uključuje skakanje, trčanje, okretanje i sl.).

· Ukoliko je u pitanju povreda više od jednog ligamenata ili hrskavice u kolenu.

· Kod mladih i aktivnaktivnihi, bez obzira na sportske ambicije.

· Ako povreda ACL onemogućuje da se savija koleno tokom svakodnevnih aktivnosti ili onemogućava bezbolno kretanje tokom aktivnosti kao što je penjanje ili spuštanje na stepeništu.

Šta ako neko ne želi da se podvrgne operativnom zahvatu?

U tom slučaju koleno će funkcionisati bez ACL-a. Osećaj u kolenu može biti u vidu nelagodnosti zbog nedostatka ACL , povremenog otoka, bola i slabost u kolenu. U tim situacijama aktivnosti nisu poželjne.

Međutim, život bez ACL je moguć i ovaj nedostatak može se nadomestiti u saradnji sa fizijatrima i fizioterapeutima. Ovakav oporavak sa terapeutom podrazumeva smanjenje ili potpuno otklanjanje bola, otoka i vraćanje pokreta.

Za oporavak od ovakve povrede, potrebno je uglavnom 3-4 (nekada i više) nedelja fizikalne terapije. Nadalje je neophodno da pacijent nastavi sam ili uz pomoć fizioterapeuta da održava funkcionalnost svog kolena bez tegoba usled nedostatka ACL-a.

U svakom slučaju najbolje je da poslušate savete svojih lekara i da sa njima o svim opcijama razgovarate, jer su oni najupućeniji u vaše stanje.

 

dr Anita Mrdaković
dr medicine