You are here

Kako se leči upala tetive bicepsa (biceps tendinitis)

image

Mišić biceps (musculus biceps brachii) je dvoglavi mišić nadlakta, poznatiji kao mišić biceps. Po građi je dvoglavi mišić, tj spada u grupu mišića koji imaju dve glave – duga glava (caput longum) i kratka glava (caput breve). Po funkciji mišić biceps je pregibač i supinator - spoljni rotator podlaktice i pregibač nadlaktice. Pripaja se udonjem delu zajedničkom tetivom na kosti podlaktice (radius) odakle se odvaja široka aponeuroza podlaktice. U gornjem delu kratka glava se pripaja tetivom na koštanom nastavku lopatice (korakoidni nastavak) ispod ključne kosti, a duga glava se pripja na glenoidnom nastavku lopatice u zglobnom prostoru ramena. Neposredno pre svog završetka tetiva duge glave bicepsa se nalazi fiksirana u koštanom žlebu kosti nadlaktice (intertuberkularni sulkus humerusa).

Šta je biceps tendinitis?
Tendinitis zahvata tetivu duge glave bicepsa. Tetiva bicepsa može biti oštećena:
- unutar zgloba ramena (SLAP lezija)
- ruptura tetive duge glave bicepsa
-u koštanom žlebu na humerusu u prednjem delu ramena (intertuberkularni sulkus)
Povreda tetive bicepsa je česta u sportovima sa rotacijom ruke i podizanjem ruke iznad glave - kod plivača, odbojkaša, tenisera, vaterpolista, igrača golfa. Vezano je za sportove u kojima je prisutan veliki broj repetitivnih overhead pokreta (pokreti iznad glave).
-primarni biceps tendinitis posledica je ponavjanih čestih pokreta koji opterećuju tetivu bicepsa. Vezano je za sportske aktivnosti kao što su zaveslaji u plivanju, servis i smeč u odbojci, servis u tenisu... Čest uzrok primarnog tendinitisa je plitak koštani žleb tetive, iz koga tetiva pri pokretima ruke ponavljano iskače (subluksira). Subluksacije tetive izazivaju oštećenja i upalu tetive i njenog omotača (tenosinivitis).
-sekundarni biceps tendinitis razlozi nastanka sekundarnog tendinitisa bicepsa je postojanje impigement sindroma ramena ili nestabilnosti ramenog zgloba. U ovim slučajevima dolazi do pojačanog kontakta između kosti nadlaktice i kosti ramenog pojasa sa pritiskom na tetivu mišića bicepsa.
Ruptura tetive duge glave bicepsa - pucanje tetive duge glave bicepsa uglavnom se javlja kod starijih sportista i degenerativne je prirode. Kod mlađih sportista ona je posledica hroničnog impigmenta i nelečenog tendinitisa. Ova povreda je karakteristična za dizače tegova i bodibildere, kao i u bacačkim sportovima. Simptomi su: iznenadan oštar bol u predelu ramena, osećaj pucanja, deformitet bicepsa (znak Popaja). Lečenje je hirurško kod mladih sportista, kod starijih je bez funkcionalnog značaja.

Povrede labruma (SLAP lezija)

Glenoidalni labrum je hrskavičava struktura koja okružje zglob ramena i povećava zglobnu povšininu biceps1zgloba ramena (glenohumeralnog zgloba). Kod nekih povreda dolazi do odvajanja labruma od kosti (glenoida na lopatici), što ima kao posledicu nestabilnost ramena. Odvajanje gornjeg dela labruma (na koji se pripaja tetiva duge glave bicepsa) naziva se SLAP lezija. SLAP lezija nastaje kod ponavljanih pokreta bacanja, podizanja velikih težina iznad glave, mehanizam trakcije – iznenadnog vučenja ruke (npr. nekontrolisanog podizanja velike težine od podloge), pad na opruženu ruku. Siptomi su nespecifičan bol, bol pri podizanju ruke, pri kontrakciji bicepsa, nestabilnost ramena. Lečenje podrazumeva terapiju za smirenje tegoba, vežbe jačanja rotatora ramena, a kod upornih tegoba dolazi u obzir i hirurško lečenje.
Koji su znaci biceps tendinitisa?
Sportista se obično žali na:
- bol u prednjem delu ramena
- bol u predelu interkondilarnog žleba kroz koji prolazi tetiva duge glave bicepsa, koja je obično i zahvaćena upalom
- bol je vezan za fizičke aktivnosti i pojačava se sa podizanjem težih predmeta rukom
- bol se javlja ili pojačava pri palpaciji u predelu intertuberkularnog sulkusa
Postoje dva testa za testiranje biceps tendinitisa – podizanje ruke unapred protiv otpora (opružene u laktu) i savijanje ruke u laktu protiv otpora. Bol koji se javlja ili pojačava pri izvođenju ova dva testa ukazuje na postojanje upale tetive duge glave bicepsa. Potrebno je uraditi kompletan fizikalni pregled ramena, kako bi se utvrdilo eventualno postojanje udruženih poremećaja koje treba korigovati u procesu rehabilitacije, kako bi se preveniralo ponovno javljanje oštećenja tetive.
Pored fizikalnog pegleda, potrebno je uraditi i dopunska dijagnostička ispitivanja – rendgen snimak ramena i ultrazvučni pregled ramena. Na osnovu sprovedene dijagnostike postavlja se dijagnoza primarnog ili sekundarnog tendinitisa bicepsa i pravi se program lečenja i rehabilitacije.

Kako se leči biceps tendinitis?
Prva faza lečenja U prvoj fazi lečenja bicpes tendinitisa potrebno je smiriti tegobe i upalu tetive duge glave bicepsa. U bolnoj fazi potrebno je smanjiti aktivnosti i primena krioterapije. Primenjuju se hladna pakovanja ili masaža ledom bolnog mesta 2-3 dana 5-6 puta dnevno po 10 minuta. U tom peiodu se savetuje prekid fizičkih opterećenja. Nakon toga se kreće sa programom kineziterapije - doziranim izometričkim, pa izotoničnim vežbama uz obavezno istezanje nakon vežbanja. Poželjna je i primena nekih agenasa fizikalne terapije (laser, magnet, struje) što ubrzava oporavak i regeneraciju.
Druga faza lečenja - U drugoj fazi se sprovodi tretman rehabilitacije, sa akcentom u završnoj fazi na korigovanje nepravilnosti i mišićnih disbalansa. U ovoj fazi tretmana potrebno je uraditi i izokinetičko testiranje mišićne snage svih mišićnih grupa ramena, kako bi se dijagnostikovale i korigovale eventualne nepravilnosti koje mogu biti uzrok ponovnog nastanka biceps tendinitisa.
Treba raditi na:
- jačanju mišića bicepsa
- jačanju mišića ramenog pojasa
- jačanju mišića podlaktica
- istezanju mišića posle vežbi (!)
Potrebno je uradi i analizu obrazca pokreta specifičnog za sport, takođe u cilju korekcije nepravilnosti i prevencije daljih povreda. Potrebno je raditi na jačanju mišića rotatora ramena koji stabilizuju zglob ramena i sprečavaju nastanak impigement sindroma.

Pedja_profile_pic

Galerija: omogućio Pansport Forum