You are here

Metode korišćenja i ispravan postupak terapije ledom

Postoje mnoge metode koje se koriste za hlađenje tkiva. Kocke leda, pakovanje izdrobljenog leda, pakovanje gela koji se može više puta zalediti, stavljanje obloga natipljenog u ledenoj vodi daju izvaredno jak efekat hlađenja. Sportista može na povređeni mesto da stavi obloge od leda uz pomoć elastičnog zavoja ili da led drži na određeno mesto uz pomoć šorca ili majice od poliestera. Potapanje povređenog mesta u ledenu vodu ima efekat ali se može desiti da je to teško izdržljivo a nije lako postići i elevaciju u isto vreme. Produžena terapija ledom može da ima za posledicu povredu kože i potpornih tkiva. Merodavne institucije preporučuju da se terapija ledom ograniči na 20 min ili manje, stoga treba voditi računa da sportistane zaspi sa pakovanjem leda na povređenom mestu.

Ispravan način korišćenja terapije masaže ledom

Za jednu od metoda masaže ledom potrebno je napuniti plastičnu čašu vodom i osraviti je da se zaledi. Skinuti obod čaše za 2.5 cm i okrenuti oslobođen led prema povređenom mestu. Preostali deo plastike koristiti za držanje leda. Ostaviti led da stoji u istom položaju na povređenom mestu 60-90 sec ili dok to mesto ne utrne. Lagano ledom masirajte povređeno mesto, postepeno šireći krug ali tako da to uvek bude u granicama utrnulog mesta. Generalno, terapija masaže ledom ne bi trebalo da traje duže od 20 min., kako ne bi došlo do oštećenja kože i potpornih tkiva.

Galerija: 
Stamen Ranđelović
Fitness trener