You are here

Rešite problem ravnih stopala

image

Ravna stopala (pes planus) predstavljaju spuštanje uzdužnog luka stopala . Postoje raziličite vrste i uzroci ovog deformiteta, međutim lečenje ovog deformiteta je potrebno u slučajevima koji su bolni, koji se pogoršavaju, kada posotji fiksiran deformitet ili neki od udruženih poremećaja stopala.

Spuštena stopala kod dece i adolescenata se smatraju jednom od najvažnijih predispozicija za pojavu statičkih problema i bolnih sindroma kičme i nogu kada odrastu.

Posmatrajući boso dete treba obratiti pažnju na:

-položaj stopala

-položaj pete

-Ahilovu tetivu

-izgled unutrašnjeg i spoljašnjeg gležnja

-ivice stopala

-polažaj prstiju i ukupan stav tela

Posledice ravnih stopala su primetne već i kod dece, a u kasnijoj dobi ti problemi postaju izraženiji i bolniji naročito kod nekih profesija (trgovac, frizer…). Bavljenje sportom je ograničeno jer zamor i bol ne dozvoljavaju dugo trčanje, skakanje i slične aktivnosti.

 

footexam

Dinamika formiranja ravnog stopala

• Nakon druge godine života, stopalo postepeno dobija fiziološki izgled

• Prvi kritični period – faza uspravljanja deteta

• Drugi kritični period – adolescencija

• Od faktora koji su bitni za nastanak deformiteta: povećanje telesne težine, rahitični procesi, malo fizičke aktivnosti, povrede, nepravilna obuća..

Ravna stopala kod dece
Spušteni svod stopala kod dece se smatra normalnom gradjom stopala:
- deca imaju slabo zakrivljen uzdužni svod stopala sa valgus petom i pronacijom srednjeg dela stopala pri opterećenju stopala
- pravilno formiran luk stopala se razvija do 10. godine života
- slabost ligamenata stopala kod dece može biti genetski odredjena

Ravna stopala kod odraslih
Spušten svod stopala kod odraslih može biti posledica urođene slabosti vezivnog tkiva, goodshoestečena slabost mišića stopala ili posledica povreda i oboljenja stopala.

Fiziološka urodjena ravna stopala:
- posledica slabosti ligamenata stopala što je genetski predisponirano na rodjenju
- 20% odraslih ima spuštena stopala. Većina je fleksibilno i bez tegoba, međutim kod skraćenja mišića lista može doći do pojave bolova u stopalima

Stečena ravna stopala:
- poremećaj funkcije mišića tibialisa posteriora (glavni mišić zadužen za podizanje svoda stopala)
istegnuće ili kidanje ligamenata
- prekid tetive mišića tibialisa anteriusa (podiže stopalo od podloge pri hodu)

Oboljenja uzročnici ravnih stopala:
- dijabetes
- reumatoidni artritis
- prelomi kosti stopala

Faktori rizika za nastanak ravnih stopala
- gojaznost – povećana telesna težina dovodi pojačanog opterećenja na ligamente i mišiće koji održavaju svod stopala u normalno položaju
- zategnuta (skraćena) ahilova tetiva – skraćenost mišića lista kod postojanja ravnih stopala pojačava kontakt ravnih stopala sa podlogom, čime se povećava opterećenje mišića i ligamenata koji održavaju svod stopala
- deformiteti u vidu x kolena (genu valgum) i slabost mišića rotatora kuka doprinose pojavi ravnih stopala

Kada je potrebno lečenje ravnih stopala?
- kod novonastalog spuštanja svoda stopala
- kod bolova u stopalima prilikom hoda
- kod jednostranog spuštanja svoda stopala
- kod postojanja disfunkcije mišića tibialisa posteriora

Lečenje ravnih stopala nije potrebno:
- kod dece do 10 godina sa fleksibilnim deformitetom bez tegoba
- kod odraslih kod deformiteta koji je prisutan dugi niz godina, obostrane spuštenosti stopala bez tegoba i napredovanja deformiteta

Vežbe za ravna stopala
vežbe za ravna stopala izvode se svakog dana u trajanju od 10 do15 minuta, pacijent je bez obuće, bosih nogu, vežbe treba izvoditi minimum 2-3 meseca u kontinuitetu. Pacijentu se sugeriše što više hodanja bez obuće, posebno leti po pesku ili šljunku, odnosno po neravnim podlogama. Takođe za simulaiciju neravnih podloga mogu se koristiti i specijalni trenažeri. Najbolje rezultate u lečenju spuštenih stopala je pokazala, prema naučnim studijama, kombinacija vežbi za stopala i nošenja ortotskih uložaka za obuću.

Vežba 1 hod na prstima
Vežba 2 hod na petama
Vežba 3 u sedećem ili ležećem stavu saviti nožne prste na dole prema tabanu, sa zadržajem 10-15 sekundi ponoviti 3 puta
Vežba 4 u sedećem ili ležećem stavu saviti stopalo na unutra sa zadržajem 10-15 sekundi ponoviti 3 puta
Vežba 5 podizanje na prste u mestu
Vežba 6 u stojećem stavu statički zadržaj na spoljašnjoj ivici stopala 15-20 sekundi
Vežba 7 sedeći ili ležeći hvatanje maramice nožnim prstima i podizanje u vis
Vežba 8 sedeći nabiranje maramice nožnim prstima

Pedja_profile_picmala

Branka Patić Macan
urednik
Povezani i slični tekstovi