You are here

Sindrom bolne fabele (Fabellitis)

image

Fabela je sezamoidna kost koja se nalazi sa zadnje strane spoljašnjeg kondila femura u lateralnoj glavi gastroknemijusa, prisutna je kod 10 do 20% osoba. Sezamoidne kosti su slobodne kosti smeštene unutar tetive, koje nisu direktno zglobljene sa drugim kostima. Na fabeli se pripajaju poplitealni ligamenti, a na njenoj prednjoj površini se nalazi hrskavica koja se zglobljuje s lateralnim kondilom femura.

Prisustvo kosti fabele može biti razlog za pojavu bola, kao posledica prenaprezanja hrskavice fabele ili kao posledica delovanja direktne mehaničke sile udara na fabelu. Takođe kost fabela može biti izmenjena degenerativnim gonartrotičnim promenama. Kod sportista sindrom bolne fabele se javlja kao posledica dugotrajnih mikrotrauma (sindrom preopterećenja). Preopterećenje lateralne glave mišića gastroknemijusa, pri sledećim pokretima:
- tokom početne faze fleksije kolena,
- pri pokretu spoljašnje rotacije potkolenice, što prethodi pokretu pune ekstenzije kolena. Postojanje genu recurvatum predstavlja predisponirajući faktor za nastanak sindroma fabelitisa.

Dijagnoza
Od simptoma je karakteristično postepen nastanak bola, koji se širi prema potkolenici. Bol je obično umerenog inteziteta, javlja se pri pritisku na fabelu (sedenje i prekrštene noge), istezanju mišića pri hiperekstenziji kolena. Bolnost se može isprovocirati pomeranjem fabele pri koleno_meniskusopruženom ili lako savijenom kolenu.

U diferencijalnoj dijagnozi treba uzeti u obzir mogućnost povrede zadnjeg roga lateralnog meniskusa, kao i tendinitise lateralne glave gastroknemijusa i bicepsa femoris. Takođe, moguće je, mada retko, i postojanje preloma fabele ili prisustvo hipertrofična fabela koja pritiska na živac n. peroneus communis.

Lečenje
Lečenje fabelitisa je konzervativno primenom fizikalno rehabilitacijskih metoda i postupaka. Od fizikalnih procedura primenjujemo tens struje za obezboljavanje, metode lasera, magnetoterapije... Važan segment predstavlja i kineziterapija sa vežba,a istezanja i jačanja muskulature nogu. Ako se konzervativno fizikalno lečenje ne pokaže uspešno i ne da željene rezultate u pravcu oporavka, pristupa se operativnom lečenju u smislu ekstripacije fabele. Pritom je bitno rekonstruirati zadnji zid zglobne čaure.

Pedja_profile_pic_copy

Branka Patić Macan
urednik