You are here

Šta činiti u slučaju povrede?

POVREDE U SPORTU - inicijalni tretman

 

Sastavni deo svakog trenažnog procesa jeste i momenat povređivanja. Kada se to desi važno je blagovremeno i adekvatno odreagovati kako bi se povreda ublažila i ograničila, jer će to praktično odrediti dalji tok lečenja i uticati na dužinu oporavka. Utvrđeno je da je pretreniranost, a ne akutna trauma, uzrok nastanka skoro polovine svih sportskih povreda. Najčešće je reč o povredama mišićnoskeletnog sistema (kosti, ligamenti, zglobovi, tetive i mišići).

 

Kako dolazi do povrede?

Kada bismo razmatrali koji su faktori rizika za nastanak povreda, u literaturi postoji podela na unutrašnje ili endogene (loš nutritivni status, prethodne povrede, urođene anomalije i bolesti) i spoljašnje ili egzogene (neadekvatna sportska oprema, nepravilan trening, nepogodni uslovi ambijenta). U najvećem broju slučajeva povreda nastaje nakon dužeg perioda neaktivnosti, bilo da je u pitanju otpočinjanje trenažnog procesa osobe koja je prethodno bila neaktivna, ili kada postoji duža pauza između dva trenažna procesa iz bilo kod razloga. Glavni uzrok povređivanja u tom slučaju jeste neadekvatan proces zagrevanja i velika opterećenja koja trpi nepripremljen koštano-zglobni sistem. Druga varijanta po učestalosti je povreda nastala u kontaktu sa drugim igračima kada imamo timske kontaktne sportove.

 

Koji je prvi korak?

U medicinskom svetu postoji protokol, koji je sa određenim modifikacijama i dalje ostao kao inicijalni tretman tzv. (P)RICE(D) protokol koji je prikazan u tabeli.

 

P.R.I.C.E.D. PROTOKOL

Protection

Zaštita od naknadne povrede i omogućavanje zarastanja –splint, gips, štake

Rest

Mirovanje smanjuje krvarenje i oticanje– ograničenje mobilnosti tokom 24-72 sata

Ice

Vazokonstrikcija i analgezija.

Led u pakovanju (15-20 min svakih 1-2 h u početku, potom 30 min svakih 2h tokom prvih 24h)

Compression

Elastična kompresija smanjuje krvarenje i oticanje

Elevation

Elevacija može smanjiti otok

Drugs

Za kontrolu bola- farmakološko (paracetamol, KS, NSAIL- samo prva 24 sata, kodein, tramadol, jaki opioidi), fizikalni agensi (TENS, laser,UZ, akupunktura)

 

Ono što je jako važno jeste da se svaka aktivnost prekida, dok se ne vidi o kakvom problemu je reč. Ako je u pitanju iznenadni bol, udarac, uganuće, prelom na povređeno mesto staviti hladan oblog. Preporučuje se kombinovanje pritiska (kompresija) i podizanja (elevacija), uz upotrebu hladnoće tokom akutne faze kako bi se kontrolisao otok.

Po kom principu deluje hladnoća na povredu?

Primena hladnoće smanjuje temperaturu kože i potkožnog tkiva. Smanjenje temperature tkiva dovodi do vazokonstrikcije (sužavanja, skupljanja) malih krvnih sudova i tako smanjuje protok krvi. Ovo zauzvrat dovodi do smanjenja temperature unutar zgloba i unutar mišića.

Hladnoća smanjuje metaboličku aktivnost povređenog tkiva čime limitira naknadna oštećenja koja nastaju usled hipoksije (nedostatka kiseonika u tkivima).

Primena hladnoće utiče i na brzinu provodljivosti nervnih vlakana. Ohlađeni nerv sporije provodi signale što dovodi do smanjenog osećaja bola kod povređenog sportiste. Ovo smanjenje u nervnoj sprovodljivosti takođe smanjuje i kontrakcije mišića zbog smanjene aktivnosti mišićnih vlakana, što može pomoći kod redukcije grča mišića tokom akutne faze lečenja.

Koliko dugo držati led na povređenom mestu?

Led treba da na povređenom mestu bude dovoljno dugo da se smanji bol i postigne efekat hlađenja, ali vremenski ograničeno jer se želi izbeći zagrevanje poređenog tkiva. Zapravo, od veličine tj. površine povređenog dela tela zavisi i vreme aplikacije leda, pa tako za male zglobove na šakama preporuka je od 3-4 minuta, do 20-ak min kada je u pitanju zglob kuka. Hladnoća se može aplikovati na mnoge načine, od priručnih sredstava, uključujući pakete leda, zaleđena voda u čaši, smrznuti gel, kao i komercijalne proizvode, pri tom, led se ne stavlja direktno na kožu, već se stavi u kesu, tkaninu, gumenu rukavicu, itd. Primenu hladnoće treba izbegavati kod sportista sa Rejnouovom (Raynaud) bolešću i u slučaju alergije na hladnoću.

U zavisnosti od stepena povrede, biće usmereno dalje lečenje i rehabilitacioni program. Lečenje je kompleksan proces koji obuhvata kontrolu bola i zapaljenja, održavanje ili povećanje obima pokreta, obnavljanje i povećanje snage, obnavljanje neuromišićne kontrole, održavanje kardiorespiratorne kondicije.

Oporavak nakon povrede nije lak, ali treba biti dovoljno disciplinovan da se isprati ceo proces, jer povreda koja nije potpuno sanirana, često bude uzrok hronične nestabilnosti praćene bolom i ometa svakodnevno funkcionisanje.

Na kraju, uvek je najbolja prevencija, zar ne?

 

 

Literatura:

https://www.sports-health.com/treatment/price-protocol-principles

Dhillon H, Dhilllon SDhillon MS(2017). Current Concepts in Sports Injury Rehabilitation. Indian J Orthop. 51(5):529-536. doi: 10.4103/ortho.IJOrtho_226_17.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3538270

Meeusen RLievens P. The use of cryotherapy in sports injuries. Sports Med. 1986 Nov-Dec;3(6):398-414.

 

Foto: Wikimedia, Flickr,Pexels, Pexels

 

Galerija: 
Aleksandra Branković
Lekar - savetnik za sportske povrede