You are here

Šta je alergija?

image

Alergija je preterana reakcija obrambenog sistema organizma na različite faktore okoline. Ove faktore nazivamo antigenima ili alergenima.
Kada kakav alergen dođe u dodir sa telom, organizam se brani proizvodnjom zaštitnih antitela imunoglobulina E (IgE). Ovaj protein nalazi se u telu svakog čovjeka, ali u malim količinama, dok je kod osoba koje pate od alergija ima mnogo više. IgE je specifičan za svaki alergen, pa su zato i sve alergije specifične.

Kod nekih osoba obrambeni sistem reaguje preburno na antigenske podražaje iz okoline, pa antitela u borbi sa antigenima dovode do alergijske upale.
Takva burna obrambena reakcija upalom razara tkivo, umesto da brani organizam. Posledica ove reakcije su i simptomi alergije - lokalno se javljaju crvenilo otok i svrab. Ove simptome možete prepoznati i kao znakove npr. prehlade a to je zato što je u pitanju isti mehanizam odbrane samo što je ovaj put reakcija preburna i nesvrsihodna - naime ne radi se o štetnim materijama.

Alergije se najčešće javljaju između 25. i 34. godine. Muškarcima prete i ranije, oko 15. godine života, dok su žene podjednako izložene u svim životnim dobima.
Dokazano je da se alergije češće javljaju u porodicama koje imaju pozitivnu anamnezu alergijskih bolesti, ali se ne nasleđuje tačno određena alergija, već sklonost da imuni sistem reaguje burno na antigene. Ako su oba roditelja alergična, verovatnoća da će dete biti alergično je 75%. Dete će biti podložnije alergijama ako je alergična majka.