You are here

Šta su majmunske boginje?

Majmunske boginje su zoonoze, bolest slična velikim boginjama kod ljudi, samo što se pre svega javlja kod životinja. Ovo je dvolančani DNK virus koji pripada rodu Orthopoxvirusa. Prvi put su otkrivene kod majmuna koji su se koristili za sprovodjenje istraživaja na životinjama 1958.g. Prvi zabeležen slučaj kod ljudi otkriven je 1970.g. u današnjoj DR Kongo. Endemske zemlje su zemlje centralne i zapadne Afrike. 2003.g. prvi put se bolest pojavila van Afrike i to u SAD-u, a 2018.g. u Evropi u Ujedinjenom Kraljevstvu. U maju 2022.g. ponovo se javljaju majmunske boginje ali u evropskim zemljama i SAD-u.

Obzirom da je letnji period, vreme odmora i putovanja odlučili smo da vas podsetimo na oprez i prevenciju virusa poput ovih. S toga iznosimo šta trebate znati o majmunskim boginjama, a i dalje uživati u vašim egzotičnim putovanjima.

Način prenošenja virusa je putem direktnog kontakta sa životinjama, indirektnim kontaktom sa životinjama ( jedenjem termički neobrađenog mesa...) ili direktnim kontaktom ljudi (preko telesnih tečnosti ili u kontaktu sa lezijom zaražene osobe, respiratornim putem ili seksualnim kontaktom). Virus ulazi u telo čoveka kroz oštećenu kožu, respiratorni trakt ili sluzokožu.

Period zaraznosti je jedan dan do pojave simptoma pa sve do 21.og dana nakon pojave, tj. Sve dok se kožne promene sasuše i formiraju se kraste. Period inkubacije je 6-13 dana, odnosno može biti 5-21 dan.

Klinička slika majmunskih boginja kod ljudi je slična kliničkoj slici velikih boginja ali znatno blaža. Glavne tegobe su: glavobolja, nagli porast telesne temperature, uvećani limfni čvorovi, bolovi u mišićima, bol u leđima, hronična iscrpljenos uz neobjašnjivu pojavu ospe. Ospa se javlja 1-3 dana nakon pojave groznice, uglavnom prvo na licu. Kožne promene su u vidu: makule, papule, vezikule, pustule i kruste koje na kraju otpadnu sa ili bez ožiljka. Bolest obično traje 2-4 nedelje.

Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike, laboratorijsko-biohemijskim analizama krvi i urina, a glavna procedura je PCR test. Za PCR potvrdu optimalni dijagnostički uzorci su iz ili sa lezija kože (bris).

Prevencija podrazumeva izbegavanje rizičnih kontakta sa životinjama ili ljudima, kao i materijalom koji je bio u kontaktu sa potencijalno zaraženima i izbegavanje konzumacije nedovoljno termički obrađenog mesa. Nekoliko studija pokazalo je da je vakcinacija protiv velikih boginja u oko 85% slučajeva efikasna u prevenciji majmunskih boginja.

Sumnja na ovu bolest postoji ukoliko:

·       Su se pojavili simptomi,

·       Je bilo kontakta sa potvrđenim slučajem majmunskih boginja,

·       Se putovalo u zemlju endemsku za majmunske boginje oko 21.dan pre pojave simptoma,

·       Je postojao seksualni odnos sa nepoznato osobom 21.dan pre pojave simtoma,

·       Je pozitivan rezultat serološkog testa na Orthopoxvirus,

·       Je osoba hospitalizovana zbog bolesti.

Ukoliko postoji bilo kakva sumnja neophodno je javiti se lekaru uz upozorenje da je osoba moguće infektivna.

 

Galerija: