You are here

Štitna žlezda – kratko i jasno

Štitna žlezda je glavni regulator brzine našeg metabolizma i svoje efekte ostvaruje preko 2 bitna hormona - T4 (tiroksin) i T3 (trijodtironin). Svakako da štitna žlezda ima niz drugih bitnih funkcija, ali nama će u prvom planu biti uticaj iste na brzinu našeg metabolizma, od koje zavisi i naša idealna figura.

Kao i sve žlezde sa unutrašnjim lučenjem, tako se i štitna žlezda nalazi pod dirigentskom palicom hipotalamusa, glavnog procesora našeg tela koji omogućava balans između spoljašnje sredine i našeg tela omogućavajući dinamičku ravnotežu na kojoj počiva život. Svoje komande hipotalamus izdaje preko hipofize koja kontroliše rad najvećeg broja žlezda sa unutrašnjim lučenjem, u slučaju štitne zlezde, „komanda“ za produkciju hormona iste (T4) je TSH (tireostimulišući hormon).

TSH „naređuje“ štitnjači da od joda i amino kiseline tirozina proizvodi T4. T4 čini 4 atoma joda i molekul tirozina. Ne zaboravimo da je tirozin, uslovno esencijalna amino kiselina, tj. njeno stvaranje zavisi od fenil-alanina, tako da možemo reći da i tirozin i jod moraju biti uneti u dovoljnim količinama ishranom i/ili suplementima!

Na „periferiji“, pre svega u jetri (ali i na nivou mišića, masnog tkiva, hipotalamusa…) T4 se u procesu dejodinacije pretvara u T3, koji predstavlja zapravo aktivni oblik hormona štitne žlezde! Oštećenja jetre mogu dovesti do nedovoljne efikasnosti ovog procesa! Sa druge strane (ne)dovoljan unos ugljenih hidrata, kao i gladovanje uopšteno, utiče na efikasnost ovog procesa, tako kod loše koncipiranih, restriktivnih dijeta, manje „aktivnog“ T3 značiće i neefikasnost iste! Sa druge strane i kortizol, hormon stresa, dovodi do stvaranja tzv. reverznog T3 (rT3) koji se vezuja za ista mesta/receptore, kao i slobodni T3 (fT3), ali nema aktivnost istog!

Kada smo kod slobodnih oblika ne zaboravimo da jedino „nevezani“, slobodni, T4 i T3 mogu da ostvare svoju aktivnost! U krvi se T4 i T3 delom nalaze vezani za TBG (vezujući globulin), a delom slobodni. Više vezanog T4 i T3 znači i manju „aktivnost“ istih! Postoje razna stanja koje povećavaju količinu TBG, a samim tim imamo i manje slobodnog, tj. nama bitnog aktivnog T3 – hronična stresna stanja, deprivacija sna (melatonin), ošetećenja jetre, nivoi estrogena, nizak testosteron različitih uzroka, prolaktin, kao i neke autoimune bolesti.

Kao što vidimo brzina našeg metabolizma je diktirana načinom naše ishrane, hormonskim balansom i zdravljem naše jetre! Pre nego krenete u grozničavo traganje sa uzorcima neuspešnosti vaše dijete zapitajte se da li ste ispoštovali vašu štitnu zlezdu – da li dovoljno spavate? Da li imate redovne, dobro formulisane obroke? Da li je vaša dijeta dobro formulisana? Da li ste izbegli hroničnu pretreniranost? Da li ste oštetili vašu jetru alkoholom, zloupotrebom AAS, virusima hepatitisa i sl.? Da li imate unutrašnji mir? Da li ste realni prema sebi?

Galerija: 
Slaviša Stojić
Lekar - savetnik za ishranu
Povezani i slični tekstovi