You are here

Teniski lakat (lateralni epikondilitis)

image

Teniski lakat predstavlja upalu pripoja (entezitis) ekstenzorne muskulature podlaktice na lateralnom (spoljnom) epikondilu humerusa (kost nadlaktice). Tačan naziv dijagnoze ovog sindroma je epicondylitis humeri lateralis.

Ekstenzorna muskulatura podlaktice i šake pripaja se zajedničkim proksimalnim (gornjim) pripojem na spoljnoj koštanoj kvržici (epikondil) nadlaktne kosti. Fleksori podlaktice, simetrično, imaju zajednički pripoj sa unutrašnje strane (medijalno) na medijalnom epikondilu. Identično, sindromu teniskog lakta, postoji i upala pripoja fleksora – medijalni epikondilitis (naziva se golferski lakat, bacački lakat). Lateralni epikondilitis je 7-10 puta češći od medijalnog, predstavlja često profesionalno oboljenje osoba koje u svom radu prenaprežu ekstenzornu muskulaturu podlaktica (zidari, tesari, vozači, hirurzi, stomatolozi, a predstavlja i, ne tako retko, oboljenje domaćica). U nastanku sindroma prenaprezanja glavnu ulogu imaju ponavljane česte kontrakcije mišića ekstenzora i supinatora podlaktice (lateralni epikondilitis) ili fleksora i pronatora podlaktice (medijalni epikondilitis). Sportovi koji su rizični za nastanak epikondilitisa su tenis, kuglanje, golf, hokej, mačevanje, rukomet, bacanje koplja i, naravno, bodibilding.

Uzroci  nastanka epikondilitisa
Nastanak epikondilitisa direktno je povezan sa trajanjem i intenzitetom fizičke aktivnosti. Kontrakcija mišića ekstenzora (opružači) šake obezbedjuje stabilizaciju opružene šake u položaju radijalne devijacije. Ovo je slučaj u backhand udarcu u tenisu, bacanju koplja, pri pokretu zavrtanja, pranju prozora, rukovanju... Ponavljane ekscentrične kontrakcije ekstenzora šake i prstiju, dovode do mehaničkog stresa na pripoju mišića na lateralnom epikondilu nadlakatne kosti, dovodeći do hronične degeneracije pripoja.

a) Unutrašnji uzroci (vezani za sporistu)
- slabost mišića ramenog pojasa (rotatora ramena) dovodi do preopterećenja mišića podlaktice, koji kompenzuju slabost ramene muskulature (kinetički lanac pokreta ruke)
- tehnika udaranja – pokret udaranja treba izvoditi iz ramena, čime se sila prenosi na mišiće ramenog pojasa, sa rasterećenjem pripoja opružača i pregibača podlaktice.
- pokret udaranja izvoditi u poziciji ruke blizu tela, čime se takodje smanjuje stres na epikondilarnom pripoju.
- pravilna tehnika rada nogu, kojom se sportista dovodi u adekvatan položaj za izvodjenje udarca (namešta za udarac). Na taj način se smanjuje putanja pokreta ruke i opterećenje na mišićima ruke.
b) Spoljašnji uzroci (vezani za vrstu aktivnosti)
- neadekvatna oprema – u tenisu neadekvatan reket (drška reketa ili zategnutost žica) preopterećuje mišiće podlaktice koji apsorbuju udarce i stabilizuju šaku. Istrošena ili mokra loptica takodje dovodi do povećanog opterećenja na muskulaturi podlaktice.
- brza podloga u tenisu povećava rizik od nastanka epikondilitisa zbog pojačavanja sile udarca.

Mehanizam nastanka epikondilitisa
Prilikom pokreta specifičnog za sport (backhand u tenisu, bacanje u kuglanju, udarac u hokeju ili golfu) prisutna je kontrakcija muskulature koja stabilizuje šaku (ekstenzori odnosno fleksori prstiju i šake, zavisi od tipa pokreta). Ukoliko, istovremeno sa stabilizacijom (izometrička kontrakcija), postoji  i koncentrična kontrakcija (izotonička kontrakcija) istih mišića,  dolazi do preopterećenja gornjeg mišićnog pripoja ekstenzora odnosno fleksora na nivou podlaktice. U početku, zbog prenaprezanja se smanjuje prokrvljenost hvatišta mišića na kosti (epikondil), prenadraženi su nervni završeci što dovodi do nastanka upale – aktiviraju se odbrambeni mehanizmi upalne reakcije. U daljem toku dolazi do promene karakteristika pripoja, narušavanja strukture kolagenih vlakana i degenracije tetivnog pripoja. Smatra se da je osnovni uzrok lokalno smanjenje protoka krvi, nedostatak kiseonika (lokalna hipoksija) u tkivu i stvaranje slobodnih radikala. Slobodni radikali izazivaju oštećenje ćelija i kolagenih vlakana čime uzrokuju nastanak bola i dovode do degenerativnih promena na entezi mišića.

Simtomi i dijagnoza epikondilitisa teniski_lakat_2
Glavni simptom je bol u predelu epikondila nadlakatne kosti (humerus). Bol najčešće nastaje postepeno,u početku je blažeg inteniteta. Ponavljanjem provocirajućih pokreta postaje veoma intenzivan, tako da remeti redovne životne aktivnosti. Nastanak bola može biti povezan i sa jednim veoma intenzivnim pokretom (nagli početak bola). Bol se pojačava pri opružanju ruke protiv otpora, što je kakrakteristično pri rukovanju. U najtežim slučajevima nisu mogući ni pokreti podizanja  laganog predmeta ili okretanje ključa u bravi.  Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze (tegobe koje pacijent navodi i vrsta provocirajućeg pokreta), kao i nalaza pri fizikalnom pregledu. Pri pregledu, prisutna je osetljivost na pritisak u predelu epikondila humerusa. Osetljivost se pojačava pokretom opružanja (ekstenzije) prstiju ili šake u odnosu na podlakticu. Takodje, bolan je pokret supinacije šake, a posebno je ovaj znak pozitivan kada se izvodi protiv otpora ispitivača. U nekim slučajevima  prisutna je osetljivost pripoja mišića na istezanje.

Druga slična oboljenja
U osnovi postavljanja dijagnoze epikondilitisa potrebno je isključiti probleme sa vratnom kičmom i zglobom ramena. Kod upornih slučajeva koji slabo reaguju na lečenje treba razmišljati i o drugim stanjima koja imaju slične simptome. Na prvom mestu, tu su kompresivne neuropatije, tj oboljenje živca (nerva) zbog pritiska od neke anatomske strukture duž putanje pružanja nerva kroz ruku.

Terapija i lečenje epikondilitisa
Terapiju epikondilitisa treba započeti što ranije od pojave simptoma. Pogrešno je ignorisati početne simptome i nastaviti sa fizičkim aktivnostima (prema filozofiji – klin se klinom izbija). Što se kasnije počne sa terapijom to su degenerativne promene na entezi ekstenzora više uznapredovale, pa je potrebno više vremena za njihovo izlečenje. Terapija epikondilitisa se sprovodi kroz tri faze:
-prva faza – smanjenje bola, otoka, podsticanje regeneracije tkiva, sprečavanje atrofije mišića.
-druga faza – povećanje fleksibilnosti mišića i mišićne snage.
-treća faza – povratak sportskoj aktivnosti.
1) U prvoj fazi lečenja epikondilitisa cilj je smanjenje bola i smirenje lokalnog procesa na pripoju mišića na epikondilu. U tu srhu primenjujemo kombinovanu fizikalnu terapiju. Prvi korak je aplikacija krioterapije i rasterećenje ruke. Krioterapija se primenjuje u vidu masaže ledom bolnog mesta ili aplikacijom hladnih pakovanja/gelova (npr. ice power). Krioterapija se primenjuje lokalno 3-4 puta dnevno prva tri dana lečenja epikondilitisa u trajanju po 10min (do pojave neprijatnih senzacija – peckanje, bol..). Pored krioterapije, potrebno je u početnoj fazi rasteretiti ruku od fizičkih aktivnosti, mada nije poželjno potpuno mirovanje. Treba izbegavati bolne pokrete, pokrete šakom protiv otpora, podizanje predmeta, pokreti zavrtanja, odvrtanja, kao i prekid sportskih aktivnosti. Pokreti šakom bez opterećenja su dozvoljeni. U ovoj fazi primenjuju se različiti agensi fizikalne terapije u cilju smanjenja bola, otoka, podsticanja lokalne cirkulacije krvi i procesa regeneracije oštećene enteze. U tu svrhu primenjujemo ultrazvuk, laser, elektroterapiju. Moguća je lokalna primena lekova (antireumatika, kortikosteroida) putem fizikalne terapije (elektroforeza, sonoforeza). Putem foreze leka postižemo ubacivanje leka preko kože direktno u tkivo na mesto degenerativnog procesa.
Kod veoma bolnih stanja dolazi u obzir i peroralna primena nesterodnih antireumatika (npr, Diklofenak duo jedna kapsula na dan) nekoliko dana. Od kineziterapije u prvoj fazi primenjujemo izometričke kontrakcije pokreta fleksije, ekstenzije šake i pokreta supinacije, pronacije podlaktice – u cilju sprečavanja atrofije mišića.
Shock wave terapija, tj primena udarnog talasa,  predstavlja novi pristup u lečenju entezopatija (bolesti pripoja mišića na kost). Kod upornih slučajeva, koji slabo reaguju na terapiju, primenjuje se terapija udarnim talasom.
teniski_lakat_32) U drugoj fazi obraćamo pažnju na povećanje fleskibilnosti i snage mišića. Uvodimo izotoničke vežbe fleksije i ekstenzije šake, vežbe supinacije i pronacije podlaktice. Takodje, primenjujemo vežbe istezanja šake, lakta i ramena. Vežbe se mogu sprovoditi po programu: izotoničke vežbe 3 serije po 15 ponavljanja; istezanje 15-20sec do granice bola, 10 ponavljanja; na kraju masaža ledom 10 minuta. Potrebno je dodati i vežbe za jačanje mišića ramenog pojasa. Za vreme vežbanja koristi se specijalna ortoza za epikondilitis, koja premešta pripoj ekstenzora distalno na mesto postavljanja ortoze, čime rasterećuje stvarni pripoj na epikondilu humerusa. Ova faza predstavlja pripremu za povratak u specifične sportske aktivnosti.
3) U trećoj fazi sportista počinje sa treningom pokreta specifičnih za vrstu sporta kojim se bavi. Od velikog je značaja postupnost u doziranju trenažnog programa. Održavati fleksibilnost mišića podlaktice istezanjem nakon svakog treninga. Redovna upotreba ortoze za epikondilitis. Potrebno je obratiti pažnju na biomehaniku pokreta i korigovati eventualne nepravilnosti. Takodje, potrebno je promeniti sportsku opremu ukoliko se primete nepravilnosti koji bi mogli biti faktori rizika za nastanak ovog sindroma.
Kod upornih slučajeva koji slabo reaguju na terapiju primenjuje se lokalna aplikacija (instilacija) injekcija kortikosteroida u okolini pripoja na epikondilu. Aplikacija ove terapije nosi odredjeni rizik od slabljenja pripoja i mogućeg pucanja tetive.

Preventiva nastanka epikondilitisa
- pravilno doziranje opterećenja, kao i dovoljno odmora izmedju dva treninga.
- jačanje mišića podlaktice i nadlaktice, kao i njihova fleksibilnost.
- pozicioniranje šake pri izvodjenju pokreta u liniji sa podlakticom.
- jačanje mišića ramenog pojasa
- biomehanička korekcija tehnike u sportu
U prevenciji lateralnog epikondilitisa osnovno je održavanje neutralne pozicije šake tokom izvodjenja pokreta rukom, čime se smanjuje opterećenje na ekstenzorima šake i prstiju. Održavanje neutralne pozicije podrazumeva položaj šake u liniji sa podlakticom, čime se umanjuju koncentrične i ekscentrišne kontrakcije miišića podlaktice.

Pedja_profile_pic_copy