You are here

Upoznajmo se sa prolaktinom

Prolaktin (u literature se nalazi i kao PRL i laktotropin) je hormon koji je odgovoran za laktaciju, razvoj dojke i stotine drugih radnji potrebnih za održavanje homeostaze organizma. Prolaktin je po strukturi polipeptid koji se sastoji od čak 199 aminokiselina. Prednja hipofiza u mozgu sintetiše i luči prolaktin ali isto tako i imuni sistem, materica i mlečne žlezde su sposobne da proizvode prolaktin. Stimulacija bradavica, svetlost, miris i stres mogu doprineti pokretanju sinteze prolaktina u svim ovim tkivima. Drugi faktori koji stimulišu proizvodnju prolaktina uključuju hormon koji oslobađa tirotropin (skraćeno- TRH), estrogen (trudnoća) i antagoniste dopamina (antipsihotici). Ovaj hormon je normalno nizak kod muškaraca i žena koje ne doje i nisu trudne. Nivo prolaktina je normalno visok kod trudnica i dojilja.

Prolaktin ima značajnu ulogu u fiziologiji dojke, posebno kod žena. Nedostatak lučenja prolaktina ili prekomerno lučenje prolaktina ukazuje na patološki proces. Nivo hormona prolaktina je uslov za mogućnost normalne laktacije. Ako su nivoi preniski, ženska osoba koja je novopostala majka neće moći da proizvodi mleko i doji. Kod povišenih nivoa može doći do galaktoreje (lučenja mleka iz dojki) kod žena koje inače ne doje ili muškaraca. Štaviše, poremećaj ravnoteže prolaktina može imati značajan uticaj na menstrualni ciklus. Kod žena, previše prolaktina dovodi do amenoreje- odsustva menstruacije. Kod muškaraca, međutim, neravnoteža nivoa prolaktina može ukazivati na različite patološke procese. Previše prolaktina kod muškaraca dovodi do glavobolje i smanjenog libido koji je povezan sa smanjenom spermatogenezom kao rezultatom povišenog prolaktina.

Prolaktin učestvuje u mnogobrojnim fiziološkim funkcijama, ali dve glavne funkcije su mu proizvodnja mleka i razvoj mlečnih žlezda u tkivima dojke. Prvenstveno, podstiče rast mlečnih alveola, koje su komponente mlečne žlezde, gde se odvija stvarna proizvodnja mleka. Potom, stimuliše alveolarne epitelne ćelije dojke da sintetišu komponente mleka, uključujući laktozu (tj. ugljeni hidrat mleka), kazein (tj. protein mleka) i lipide. Treba napomenuti da i nakon porođaja, nivoi prolaktina neće stalno ostati na povišenim nivoima. Nivoi prolaktina će porasti samo tokom perioda stimulacije bradavica, što omogućava kontrolu nad proizvodnjom mleka. Sve dok se sisanje održava, nivoi prolaktina ostaju povišeni. Tokom perioda kada majka ne doji, nivoi prolaktina opadaju na bazalni nivo, a proizvodnja mleka u mlečnim žlezdama se smanjuje. Ako majka ne doji svoju bebu, nivoi prolaktina padaju na nivo koji je bio pre trudnoće, nakon 1 do 2 nedelje.

Kako proveriti nivo prolaktina?

Test prolaktina (PRL) meri nivo prolaktina u krvi. Nivo prolaktina se može proveriti kao deo ispitivanja polnih hormona jer je lučenje hormona međusobno povezano ili odvojeno. Vaš lekar treba indikovati ove analize ukoliko smatra da je potrebno.

 

Izvor:

https://medlineplus.gov/lab-tests/prolactin-levels/

https://en.wikipedia.org/wiki/Prolactin

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507829/

 

Galerija: omogućio Pansport Forum