You are here

Voda kao lek - BALNEOTERAPIJA

U dinamičnim vremenima u kojima živimo, koristimo sve moguće načine da poboljšamo kvalitet života, postignemo duhovnu i telesnu ravnotežu. Jedan od načina je vraćanje prirodi i njenim bogatstvima.

Balneoterapija je korišćenje prirodnih lekovitih činilaca u terapiji, kao i u preventivi. Korišćenje lekovitih voda na samom izvoru (krenoterapija) omogućava najuspešnije rezultate putem pijenja, kupki, aerosola ili lekovitog blata (peloida). Termomineralne vode su podzemne vode koje u vidu izvora izbijaju na Zemljinu površinu, a sadrže u određenoj količini rastvorene mineralne materije ili gasove.

Uticaj mineralnih voda na naše telo

Mineralne vode imaju pre svega mehanički efekat- lakše se izvode pokreti, relaksiraju se mišići, smanjuje mišićni grč, dok termalne vode umiruju bolove. Mineralni izvori sadrže visoke koncentracije negativnih jona, koji izazivaju osećaj telesnog i psihičkog blagostanja. Kupanje u toploj vodi pospešuje metabolizam i ubrzava varenje. Elementi poput sumpora, kalcijuma, magnezijuma i litijuma apsorbuju se kroz kožu i stimulišu imunološki sistem, dovode do telesne i mentalne relaksacije.

Prisustvo ugljen-dioksida u vodama dovodi do vazodilatacije odnosno širenja malih krvnih sudova i na taj način poboljšava protok krvi, olakšava izbacivanje toksina i podstiče prokrvljenost. To je naročito važno kod oboljenja perifernih arterija gde se ne sme direktno primenjivati toplota.

Ugljen-dioksid, takođe, smanjuje tonus arterija, a posledično periferni otpor i povišen krvni pritisak. Sve to utiče na bolji metabolizam srčanog mišića. Delujući na disajni centar produbljuje disanje i povećava ventilaciju pluća.

Relaksacija mišića, analgetsko delovanje, poboljšanje elastičnosti i cirkulacije odličan su preduslov za primenu kineziterapijskog programa.

Kada koristiti Balneoterapiju

Tradicionalno se balneoterapija primenjuje u lečenju bolesti srca i krvnih sudova, kožnih promena, bolesti organa za disanje, ginekoloških oboljenja, postizanja hormonske ravnoteže, reumatskih bolesti i tegoba vezanih za lokomotorni aparat, nakon povreda i preloma. Danas, savremenim pristupom, balneoterapija podrazumeva antistres tretmane, i uopšte stimulaciju i revitalizaciju organizma.

Balneoterapija je kontraindikovana u stanjima kao što su: trudnoća, akutna oboljenja pluća, teška kardiovaskularna oboljenja, infektivne bolesti, maligniteti, epilepsija.

Najoptimalnije trajanje balneoterapije je dve do tri nedelje. Kupke obično traju oko pola sata. Najpogodnije su kod osoba sa reumatskim, neurološkim i kardiovaskularnim bolestima. Konzumiranje (pijenje) mineralne vode, najbolje sveže sa izvora se posebno savetuje osobama sa bolestima bubrega, hepatobilijarnog sistema i oboljenjima gastrointestinalnog sistema. Inhaliranje mineralne vode deluje sekretolitički, tj. pomaže izbacivanju sekreta i kod bolesti disajnih puteva.
Kod nekih ljudi može da se javi takozvana balneološka - banjska reakcija koju karakteriše umor, nesanica, pogoršanje reumatskih tegoba i simptoma, osip, depresija, povišenje telesne temperature. Reč je o prolaznom pogoršanju celokupnog stanja koje se javlja tokom banjskog tretmana, pre svega kupanjem u mineralnim vodama.

Da ni sportisti nisu zaboravljeni govori u prilog kombinacija balneoterapije sa drugim oblicima lečenja (npr. masaža, kineziterapija, elektroterapija), u tretmanu sportskih povreda posebno mekih tkiva (mišića, tetiva, ligamenata).

Značaj savremene balneoterapije je tokom poslednjih godina posebno naglašen, pre svega u sklopu preventivne medicine i promocije zdravog stila života. Ovaj trend je više zastupljen u svetu nego u našoj zemlji, iako imamo veliki broj banjskih lokaliteta, koji su nažalost, sve manje posećeni. Ostaje na nama i vremenu koje dolazi da vidimo da li će se situacija u tom pogledu promeniti, jer takvo blago ne treba da bude zaboravljeno.

 

 

Literatura:

Nasermoaddeli AKagamimori S (2005).Balneotherapy in medicine: A review. Environ Health Prev Med. 2005 Jul;10(4):171-9.

Pittler MHKaragülle MZKaragülle MErnst E (2006). Spa therapy and balneotherapy for treating low back pain: meta-analysis of randomized trials. Rheumatology (Oxford).;45(7):880-4. Epub 2006 Jan 31.

Bender TBariska JVághy RGomez RImre Kovács (2007). Effect of balneotherapy on the antioxidant system--a controlled pilot study. Arch Med Res.;38(1):86-9.

Fioravanti, A., P. Manica, R. Bortolotti, G. Cevenini, S. Tenti and G. Paolazzi (2018). "Is balneotherapy effective for fibromyalgia? Results from a 6-month double-blind randomised clinical trial." Clinical Rheumatology 37(8): 2203-2212.

http://www.zdravljeilepota.net/zdrav-zivot/5117-balneoterapija

 

Foto: Pixabay, Maxpixel, Pixabay,

Galerija: 
Aleksandra Branković
Lekar - savetnik za sportske povrede