You are here

Aminokiseline u tabletama

U kategoriji amino kiseline opisali smo funkciju i značaj uzimanja amino kiselina kod sportista koji žele da ubrzaju oporavak, izgradnju čiste mišićne mase kao i zaštite mišiće od razgradnje. U ovom delu biće predstavljene kompleksne amino kiseline u formi tableta. Količina tableta i doziranje zavise od individue, tj. potreba pojedinca i samog proizvoda – tj. njegove koncentracije amino kiselina.

Super Protein Amino

Kombinacija esencijalnih i neesencijalnih aminokiselina, sprečava katabolizam mišića i pomaže u izgradnji mišićne mase