You are here

Bezbedna zamena za steroide ili još jedna obmana? Peptidi

Hormon rasta (HGH) je jedan od najbitnijih hormona „mišićnog rasta i sagorevanja masnih naslaga“, ubrzanog oporavka,. Hormon „večite mladosti i lepote“ koji se već decenijama (zlo)upotrebljava od strane profesionalnih sportista, ambicioznih rekreativaca, poznatih holivudskih zvezda i svih onih koji su dobro upoznati sa njegovim benefitima. Dakle, govorimo o nemedicinskoj (zlo)upotrebi…

Peptidi su kraći lanci amino kiselina povezanih peptidnim vezama. Glavna uloga specijalno kreiranih peptida koji su pravi hit među fitnes entuzijastima i profesionalcima je STIMULACIJA SEKRECIJE HORMONA RASTA (HGH). Smatra se da se (zlo)upotrebom peptida postiže bezbedniji abzus benefita HGH u pogledu oporavka od napornih treninga, anti-aging učinka, kao i sagorevanja masnih naslaga. Sumarno, peptidima manipulišemo „prirodnom“ sekrecijom hormona rasta.

GHRH i GHRP

Poznavaoci endokrinologije kažu da se sa godinama smanjuje sekrecija HGH. Neka novija istraživanja ukazuju da se zapravo radi o „težem“ pokretanju pulzatilne sekrecije HGH. Dakle, u pitanju je „obim“ i frekfencija otpuštanja istog koja sa godinama postaje sve teža.

U prvom planu su nam…

GHRH derivati imitiraju uticaj „prirodnog“ GHRH koji luči hipotalamus (centralni procesor našeg tela) na hipofizu (hormonski dirigent). Dakle, ritam sekrecije HGH je sličan prirodnoj, bez naglog otpuštanja HGH (prinudni puls), ali se ukupna količina oslobođenog HGH postepeno povećava. (CJC – 1295, Mod GRF – 1293, sermorelin).

GHRP su peptidi (GHRP-2, GHRP-6, ipamorelin, heksarelin…ibutamoren) koji omogućavaju prinudni puls HGH, stimulišući produkciju i oslobađanje grelina (hormona gladi) „po potrebi“. U igri su grelinski receptori (grelin – hormon gladi) u hipofizi preko kojih se ostvaruje pulzatilni učinak otpuštanja HGH ubrzo po aplikaciji.

S obzirom da se mehanizam dejstva odvija preko „hormona gladi“, jasno je da će jedan od neželjenih efekata biti napadi neutoljive gladi, ali bi trebalo biti oprezan u izboru namirnica (pre i posle), jer će se unosom „high carb“ namirnica, a i masti, obezvrediti uticaj na puls HGH…čak se 30-60 min po aplikaciji ne preporučuje unos hrane.

Čest problem upotrebe GHRP je uticaj na produkciju prolaktina i kortizola, tako da savremeniji oblici poput ipamorelina (napadi gladi manje izraženi) predstavljaju najbolji izbor, mada je „pik“ HGH sekrecije nešto slabiji.

Česta je kombinacija GHRH derivata i GHRP…

IGF i analozi

Jedan od najčešće zloupotrebljavanih „aktivnih formi“ HGH je IGF. Naime, hormon rasta najveći deo svojih efekata na periferna tkiva (pre svega kosti, mišiće, kao i zglobove) ostvaruje preko somatomedina, insulinu sličnih faktora rasta, od kojih je za nas najbitniji IGF-1. IGF i derivati (poput MGF), utiču i na povećanje broja mišićnih ćelija – mehanizam hiperplazije, kao i diferencijacije satelitskih ćelija (MGF). Dakle, pozitivan azotni balans u mišićima (sinteza proteina), ubrzan oporavak od napornih treninga i povreda, sinteza kolagena (vezivnih proteina kostiju, kože, kose…), neuroprotektivni efekat, borba protiv demencije…zvuči jako dobro? Zar ne?

Veliki problem abzusa IGF derivata čini hipoglikemijski efekat…ali, veći problem je uzalud potrošen novac na „fejk“ supstance i „lažnjake“ - ili nema deklarisane supstance ili je zamenjena drugom nedovoljno efikasnom, u svakom slučaju ste prevareni!!!

Neka medicinska istraživanja pokazuju da peptidi stvarno „rade“, ali se pominje mogući uticaj na pojavu kancera (kod predisponiranih – životinjski model), sumnja na akromegaliju, hormonski disbalans, retencija vode, povišen krvni pritisak, iritacija kože na injekcionom mestu, hipoglikemija i glavobolje…“Profesionalci“ ih koriste u toku AAS kura, neki između kura da bi očuvali snagu i mišićnu masu. Sve u svemu, na temu peptida i njihovog magičnog učinka treba još relevantnih istraživanja u pogledu doziranja i štetnosti.

Što je brzo, to je kuso…ne zalećite se?! Cilj ovog teksta nije promocija zloupotrebe nedozvoljenih supstanci niti navođenje na bilo kakav rizični oblik ponašanja, samo pokušaj razvijanja zdravorazumne kritičnosti i realnog sagledavanja nekih uzročno-posledičnih odnosa.

Svaki pokušaj narušavanja hormonskog balansa nije bez posledica…oprezno!

 

Foto:pixabay, pixabay, pixabay

Galerija: omogućio Pansport Forum