You are here

Važnost zgibova za borce

Nema sumnje da su zgibovi jedna od najboljih vežbi i načina za izgradnju snažnog stiska, čvrstog jezgra i izgradnju snage gornjeg dela tela. Sve navedene stavke će pomoći u borbi na parteru, odnosno u borbama Brazilske jiu jitse. Generalno, svi su upoznati sa ovim načinom vežbanja, a da li svi znaju kako se pravilno izvode i koji detalji u treningu prave razliku? To nije česta praksa.

Za aktivne sportiste, izbor vržbi je veoma značajan. Ovde moramo napraviti razliku i odabrati vežbe i pokrete koji odgovaraju sportu kojim se bavimo. Nije dovoljno, a ni preterano korisno otići u teretanu i raditi one vežbe koje radi 90 odsto vežbača u tom prostoru. Glavne reference predstavljaju :

- Odabir vežbi koji pomaže sportu kojim se bavimo

- Radite u okviru parametara ostatka vašeg rasporeda treninga

- Vežbe treba da odgovaraju vašim fizičkim mogućnostima

- Ne treba preterivati i treba ostati ne povređen

Pažnja i fokus kod jiu jitsu boraca mora biti na odabiru vežbi koje su prijatne za zglobove. Laktovi, kolena, kukovi ramena i šake su pod ogromnim opterećenjem prilikom svakog treninga. Stoga, trening mora biti dobro organizovan i isplaniran.

Koristan savet za sve aktivne borce i praktikante, sa određenim vrstom povrede, je da treba izbegavati zgibove sa opterećenjem, zgibove sa obrnutim hvatom i zgibove sa zadržavanjem.

Kao i u svakom sportu, tako i ovde, treba pratiti principe i pravilno izvoditi zadate vežbe. Kod zgibova, gde postoji čitav niz varijacija, uvek treba imati dobru formu izvođenja pokreta da ne bi došlo do nepotrebnog povređivanja.

Principi koje treba poštovati su sledeći :

- Svako ponavljanje početi sa ispravljenim laktovima

- Inicirajte podizanje tako što će laktovi gledati ka podu

- Na vrhu gurnite ramena prema dole

Glavni tip za izvlačenje najveće koristi od zgibova glasi : radite ih samo jednom nedeljno.

Zgibovi direktno pogadjaju ramena, unutrašnje rotatore, kao kada vežbamo bench press, a ako ih radimo prečesto, odnosno ako ne odvojimo vreme za adekvatan odmor, naša ramena na duže staze neće biti u dobrom stanju.

Takođe, kod aktivnih boraca i sportista nije cilj da agresivno i do otkaza radite vežbe snage i izdržljivosti, već se mora imati na umu kako naše telo i naš nervni sistem radi da bi ga sačuvali za primarni trening, a to je jiu jitsu. Uspostavljanje kontrole tela u borbi dolazi kroz vežbanje i umerene suplementarne vežbe snage i izdržljivosti.

 

Foto: AF, Pixabay, Piqusels

Galerija: 
Dragan Đakonović
MMA, borilačke veštine