You are here

Povratak aktivnom vežbanju nakon Covid-19 infekcije

I dalje se nedovoljno zna o povratku sportu bez rizika nakon preležane infekcije korona virusom, ali svakako znamo više nego pre skoro 2 godine. Tim sportskih lekara iz Mayo klinike je dao smernica za fizičku aktivnost i povratak treningu kod sportista i aktivnih odraslih ljudi. Važno je naglasiti da svako ko želi da počne sa vežbanjem nakon zaraze COVID-19, prvo treba da razgovara o tome sa svojim lekarom.

Iako mogu postojati određeni rizici povezani sa ponovnim pokretanjem fizičke aktivnosti nakon infekcije, osobe koje su iskusile blage do umerene simptome COVID-19 i kojima nije bila potrebna hospitalizacija mogu da nastave fizičku aktivnost oko nedelju-dve nakon potpunog povlačenja simptoma. Oni koji su bili hospitalizovani treba da potraže medicinski savet od zdravstvenog radnika kako bi procenili rizik pre povratka aktivnosti. Osobe sa dugotrajnim simptomima COVID-19 koji se ponekad nazivaju post-akutni COVID-19 sindrom ili „dugi COVID“ mogu naići na veće poteškoće pri povratku vežbanju. Opet, takvi ljudi treba da potraže savet od svog lekara pre nego što se vrate na nivo aktivnosti pre COVID-19.

Sportisti i svaka aktivna odrasla osoba treba da ima nadgledani, postepeni povratak sportskim aktivnostima.

Sportisti treba da počnu od prvog stadijuma i napreduju u sledeće faze SAMO nakon potpunog povlačenja simptoma. Kad god je to moguće dobra ideja je da napredovanje nadgleda i vodi trener. Obavezno pratite svoje simptome i zamolite trenera, prijatelja ili člana porodice da vas drže na oku.

Ako vežbač/sportista doživi bilo koji od sledećih simptoma tokom pokušaja povratka, trebalo bi da odmah prestane da vežba i da se obrati lekaru radi konsultacija:

o Bol u grudima ili lupanje srca.

o Mučnina.

o Glavobolja.

o Visok broj otkucaja srca nije proporcionalan nivou napora ili produženi oporavak otkucaja srca.

o Osećaj vrtoglavice ili vrtoglavice.

o Kratkoća daha, otežano hvatanje daha ili abnormalno, ubrzano disanje.

o Prekomerni nivo umora.

o Otok u ekstremitetima

o Sinkopa (pada u nesvest).

o Doživljavanje tunelskog vida ili gubitak vida.

Pratite ovih sedam faza za najsigurniji povratak sportu ili vežbanju:

NIVO 1- Dijagnoza, tok bolesti, oporavak.

- 14 dana od početka bolesti ne preporučuju se bilo kakve aktivnosti. Potrebno je strogo mirovanje.

NIVO 2- Lagano pokretanje (najmanje prva 2 dana)

- Šetnja, hodanje, najlaganija vožnja sobne bicikle.

- Srčana frekvenca mora ostati manja od 70% maksimalne.

- Vreme trajanja najviše do 15 min.

NIVO 3- Lagano vežbanje (najmanje naredna 2 dana)

- Hodanje, džogiranje, trening snage sa minimalnim opterećenjem

- Do 80% maksimalne srčane frekvence

- Trajanje do 30 minuta.

NIVO 4- Umereno vežbanje (više od 3 dana)

- Lagan kružni trening, postepeno povećanje opterećenja u treningu snage, trčanje

- Do 80% maksimalne srčane frekvence

- Trajanje do 45min

NIVO 5- Umereno vežbanje i početak povratka (više od 3 dana)

- Vraćanje normalnim sportskim aktivnostima uz nadgledanje trenera, ali i dalje bez kontakta sa drugim sportistima i bez treninga visokog intenziteta.

- Do 80% maksimalne srčane frekvence

- Trajanje do 60 min.

NIVO 6- Postepen povratak

- Jedan dan izdvojiti za probni pokušaj povratka normalnim aktivnostima uz maksimalni oprez i nadzor trenera.

NIVO 7- Povratak

- Potpun povratak aktivnostima, ali i dalje sa oprezom i praćenjem da li će se bilo koji simptom pojaviti.

Galerija: