You are here

Ašvaganda – Hit Adaptogen

Ašvaganda (Withania somnifera), indijski žen –šen, se koristi vekovima u ajurvedskoj medicini (tradicionalna indijska medicina). Moć njenog korena vezuje se za tri ključna aspekta – adaptogen, borac protiv stresa, legalni „pojačivač“ trenažnog učinka.

Prva relevantna istraživanja ašvagande su ukazala da koren ove biljke poseduje jak anksiolitički potencijal (umirujući efekat), ostvaruje pozitivan uticaj na raspoloženje („anti-depresiv“), pomaže kod „hroničnog umora“, kao i nesanice. Vremenom se pokazalo da ova biljka poseduje jak neuro-endokrini učinak kada je u pitanju balans bitnih hormona, pre svega testosterona, kao i kortizola.

Benefiti ove biljke vezuju se i za regulaciju nivoa „lošeg“ holesterola i triglicerida, a smatra se da ima učinka i u normalizaciji povišenog krvnog pritiska. Neka istraživanja ukazuju da ašvaganda pozitivno utiče na regulaciju šećera u krvi, kao i insulinsku osetljivost. Ima tvrdnji da doprinosi sintezi hemoglobina, transportog proteina crvenih krvnih zrnaca, pa samim tim i boljoj oksigenaciji naših tkiva, naročito mozga, srca i mišića.

Smatra se da ašvaganda doprinosi svrsishodnijem imunom odgovoru u stanjima stresa, kao i da ima direktan uticaj na Th-1 limfocite (utiče na ćelijski imunski sistem – makrofagi…) i NK- ćelije, a samim tim i anti-kancer efekat.

Skorija istraživanja ukazuju na značajan neuroprotektivni efekat ove biljke (uticaj i na neurogenezu – „rehabilitacija neurona“). Ima naznaka da može pomoći kod neurodegenerativnih bolesti (Parkinsonova bolest, Alchajmerova demencija) , kao i na uspostavljanje „skoro idealnog“ balansa najbitnijih neurotrasmitera u našem mozgu – noradrenalin, dopamin, serotonin, acetil-holin, GABA, glutamat .

Kao posledica uspostavljanja neuro-endokrinog balansa dokazano dolazi do „umerenog“ povećanja snage i mišićine mase za 30-60 dana korišćenja,…ne, to nije bajka, niti obmana marketinški veštih proizvođača suplemenata, već činjenično stanje dokazano i prikazano relevantnim istraživanjima.

Svoje pozitivne efekte koren ašvagande „duguje“ vitanolidima, steroidnim laktonima, od kojih su „najdelotvorniji“ vitaferin A i vitanolid D (čak se smatra da imaju direktni anti-tumorski efekat).

Ašvaganda je postala nezaobilazni deo arsenala suplementacije svakog ambicioznog rekreativca, kao i profesionalnih sportista, koja je značajna i sa apsekta oporavka od napornih treninga, sportskih povreda ili u „oporavku“ posle zloupotrebe androgeno-anaboličkih steroida.

Naravno, nemojmo očekivati od ašvagande suprafiziološki uticaj na produkciju testosterona, pre će učinak biti vezan za gornju granicu referentnih vrednosti, zdravlje testisa, kao i kvalitet spermograma. Dakle, ne budimo nerealni!

Što se tiče suplemenata i „kvaliteta“ istih u prvom planu je ekstrakt korena ašvagande standardizovan na oko 5% vitanolida. Preporučena doza je 300-600 mg dnevno, obično uz prvi jutarnji obrok. Pogodna je za dugotrajno uzimanje, za sada bez toksičnih efekata (osim retkih alergijskih ispoljavanja kod predisponiranih, kontraindikovana je kod dijabetičara i u trudnoći).

 

 

Izvori korišteni za izradu texta:

Zahra Kiasalari, Mohsen Khalili, Mahbobeh Aghaei. Effect of withania somnifera on levels of sex hormones in the diabetic male rats . International Journal of Reproductive Biomed. (2009)

2) Ahmad MK, et al. Withania somnifera improves semen quality by regulating reproductive hormone levels and oxidative stress in seminal plasma of infertile males . Fertil Steril. (2010)

3) Wankhede S, et al. Examining the effect of Withania somnifera supplementation on muscle strength and recovery: a randomized controlled trial . J Int Soc Sports Nutr. (2015)

4) Chandrasekhar, K., et al. “A Prospective, Randomized Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Safety and Efficacy of a High-Concentration Full-Spectrum Extract of Ashwagandha Root in Reducing Stress and Anxiety in Adults.” Indian Journal of Psychological Medicine, Medknow Publications & Media Pvt Ltd, 2012.

5) Bhattacharya, A, et al. “Anti-Oxidant effect of Withania somnifera glycowithanolides in chronic footshock stress-Induced perturbations of oxidative free radical scavenging enzymes and lipid peroxidation in rat frontal cortex and striatum.” Journal of ethnopharmacology., U.S. National Library of Medicine, Jan. 2001.

6)Andallu, B, and B Radhika. “Hypoglycemic, diuretic and hypocholesterolemic effect of winter cherry (Withania somnifera, Dunal) root.” Indian journal of experimental biology., U.S. National Library of Medicine, June 2000.

 

Foto: Needpix, Wikipedia, PX Here

 

Galerija: 
Slaviša Stojić
Lekar - savetnik za ishranu