You are here

Ašvaganda – Hit Adaptogen

Ašvaganda (Withania somnifera), indijski žen –šen, se koristi vekovima u ajurvedskoj medicini (tradicionalna indijska medicina). Moć njenog korena vezuje se za tri ključna aspekta – adaptogen, borac protiv stresa, legalni „pojačivač“ trenažnog učinka.

Prva relevantna istraživanja ašvagande su ukazala da koren ove biljke poseduje jak anksiolitički potencijal (umirujući efekat), ostvaruje pozitivan uticaj na raspoloženje („anti-depresiv“), pomaže kod „hroničnog umora“, kao i nesanice. Vremenom se pokazalo da ova biljka poseduje jak neuro-endokrini učinak kada je u pitanju balans bitnih hormona, pre svega testosterona, kao i kortizola.

Benefiti ove biljke vezuju se i za regulaciju nivoa „lošeg“ holesterola i triglicerida, a smatra se da ima učinka i u normalizaciji povišenog krvnog pritiska. Neka istraživanja ukazuju da ašvaganda pozitivno utiče na regulaciju šećera u krvi, kao i insulinsku osetljivost. Ima tvrdnji da doprinosi sintezi hemoglobina, transportog proteina crvenih krvnih zrnaca, pa samim tim i boljoj oksigenaciji naših tkiva, naročito mozga, srca i mišića.

Smatra se da ašvaganda doprinosi svrsishodnijem imunom odgovoru u stanjima stresa, kao i da ima direktan uticaj na Th-1 limfocite (utiče na ćelijski imunski sistem – makrofagi…) i NK- ćelije, a samim tim i anti-kancer efekat.

Skorija istraživanja ukazuju na značajan neuroprotektivni efekat ove biljke (uticaj i na neurogenezu – „rehabilitacija neurona“). Ima naznaka da može pomoći kod neurodegenerativnih bolesti (Parkinsonova bolest, Alchajmerova demencija) , kao i na uspostavljanje „skoro idealnog“ balansa najbitnijih neurotrasmitera u našem mozgu – noradrenalin, dopamin, serotonin, acetil-holin, GABA, glutamat .

Kao posledica uspostavljanja neuro-endokrinog balansa dokazano dolazi do „umerenog“ povećanja snage i mišićine mase za 30-60 dana korišćenja,…ne, to nije bajka, niti obmana marketinški veštih proizvođača suplemenata, već činjenično stanje dokazano i prikazano relevantnim istraživanjima.

Svoje pozitivne efekte koren ašvagande „duguje“ vitanolidima, steroidnim laktonima, od kojih su „najdelotvorniji“ vitaferin A i vitanolid D (čak se smatra da imaju direktni anti-tumorski efekat).

Ašvaganda je postala nezaobilazni deo arsenala suplementacije svakog ambicioznog rekreativca, kao i profesionalnih sportista, koja je značajna i sa apsekta oporavka od napornih treninga, sportskih povreda ili u „oporavku“ posle zloupotrebe androgeno-anaboličkih steroida.

Naravno, nemojmo očekivati od ašvagande suprafiziološki uticaj na produkciju testosterona, pre će učinak biti vezan za gornju granicu referentnih vrednosti, zdravlje testisa, kao i kvalitet spermograma. Dakle, ne budimo nerealni!

Što se tiče suplemenata i „kvaliteta“ istih u prvom planu je ekstrakt korena ašvagande standardizovan na oko 5% vitanolida. Preporučena doza je 300-600 mg dnevno, obično uz prvi jutarnji obrok. Pogodna je za dugotrajno uzimanje, za sada bez toksičnih efekata (osim retkih alergijskih ispoljavanja kod predisponiranih, kontraindikovana je kod dijabetičara i u trudnoći).

 

 

Izvori korišteni za izradu texta:

  1. Zahra Kiasalari, Mohsen Khalili, Mahbobeh Aghaei. Effect of withania somnifera on levels of sex hormones in the diabetic male rats . International Journal of Reproductive Biomed. (2009)
  2. Ahmad MK, et al. Withania somnifera improves semen quality by regulating reproductive hormone levels and oxidative stress in seminal plasma of infertile males . Fertil Steril. (2010)
  3. Wankhede S, et al. Examining the effect of Withania somnifera supplementation on muscle strength and recovery: a randomized controlled trial . J Int Soc Sports Nutr. (2015)
  4.  Chandrasekhar, K., et al. “A Prospective, Randomized Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Safety and Efficacy of a High-Concentration Full-Spectrum Extract of Ashwagandha Root in Reducing Stress and Anxiety in Adults.” Indian Journal of Psychological Medicine, Medknow Publications & Media Pvt Ltd, 2012.
  5. Bhattacharya, A, et al. “Anti-Oxidant effect of Withania somnifera glycowithanolides in chronic footshock stress-Induced perturbations of oxidative free radical scavenging enzymes and lipid peroxidation in rat frontal cortex and striatum.” Journal of ethnopharmacology., U.S. National Library of Medicine, Jan. 2001.
  6. Andallu, B, and B Radhika. “Hypoglycemic, diuretic and hypocholesterolemic effect of winter cherry (Withania somnifera, Dunal) root.” Indian journal of experimental biology., U.S. National Library of Medicine, June 2000.

 

Foto: Needpix, Wikipedia, PX Here

 

Galerija: 
Slaviša Stojić
Lekar - savetnik za ishranuomogućio Pansport Forum