You are here

Sindrom plike kolena (knee plica syndrome)

image

Šta je plika kolena?
Plika kolena je vezivna traka u predelu kolena koja je nabor zglobnog omotača kolenog zgloba – duplikatura sinovijalnog omotača kolena. Plika kolena se najčešće nalazi u prednjem delu kolena – sa prednje unutrašnje strane kolenog zgloba (anteromedijalna plika). Plike kolenog zgloba su prisutne kod 50% populacije, tj svaki drugi čovek (i sportista!)imaju netipične vezivne trake u prednjem delu kolena – koje mogu praviti probleme i tegobe sa kolenom! Plike kolena su inače vezivni nabori zglobnog omotača koji su prisutni tokom embrionalnog razvoja bebe i koje se uobičajeno gube tokom rasta, međutim....

postoji 50% izuzetaka od ovog pravila... Takođe, većina plika je simptomatsko – što znači da prave probleme, možda baš vama (!) Inače, zglob kolena može imati četiri plike, ali ona o kojoj govorimo – medijalna plika (sa unutrašnje strane čašice) obično je uzrok problema. Medijalna plika se nalazi i pruža duž unutrašnje strane čašice kolena, paralelno sa unutrašnjom ivicom čašice, i pripaja se za masno jastuče kolena (knee fat pad). Masno jastuče se nalazi ispod čašice kolena, iza ligamenta patele.

Šta je plika sindrom kolena?
Plika sindrom kolena predstavlja upalu plike kolena. Upala plike predstavlja iritaciju i oštećenje plike koje je uzrokovano mehaničkom povredom pri pokretima kolena.
Plika može biti povređena pri pokretima kolena:
- ponavljana savijanja/opružanja kolena
- okretanje sa osloncem na nogu (rotacija na stajnoj nozi)
- tupi udarac u koleno
- upala masnog jatučeta kolena
- nepravilan pokret noge
- valgus distorzija kolena
- povreda meniskusa
Plika sindrom kolena se najčešće manifestuje prisustvom neprekidnog bola sa unutrašnje strane čašice kolena plike_kolena_2i osećajem bola i slabosti unutrašnje glave (medijalni vastus) mišića kvadricepsa. Plika sindrom može biti udružen i sa drugi povredama i bolnim stanjima kolena, kao što su povrede meniskusa, skakačko koleno, Osgood-Schlater sindrom...
Simptome izaziva najčešće hronično izmenjena ( zadebljala, a neretko i kalcifikovana) medijalna plika. Opružanje u zglobu kolena dovodi do nastanka impigementa (sindroma sudaranja) između zadebljale medijalne plike i unutrašnje površina čašice (medijalni faset patele) - tako promenjena plika udara o medijalnu fasetu patele, dok je pri savijenom kolenu u dodiru s anteromedijalnim delom kondila femura. Na mestima sudaranja ovih struktura nastaje iritacija i razmekšanje hrskavice (hondromalacija što pojačava tegobe!). Subjektivno se sportisti žale na simptome –„kao da mi nešto preskoči i pukne u kolenu“ ili „često nešto škljocne“ a postoje i problemi sa osećajem povremenih blokada.

Koji su simptomi sindroma plike kolena?
- bol sa prednje-unutrašnje strane kolena (antero-medijalni bol kolena)
- bolnost medijalnog femoralnog kondila
- bolnost i zadebljanje plike na dodir
- zvučni fenomen (pukot ili klik) pri savijanju/opružanja kolena (30-60 stepeni)
- pozitivan test jorgana (duvet test) – olakšanje tegoba pri postavljanju jorgana između kolena u krevetu
- bol pri aktivnostima: penjanje i silaženje po stepenicama, čučanj, ustajanje sa stolice, duže sedenje...
- atrofija (slabljenje i smanjivanje) mišića kvadricepsa

Kako se postavlja dijagnoza plika sindroma?
Dijagnoza plika sindroma se može postaviti već samim kliničkim pregledom kolena. Pri pregledu je potrebno isklučiti druge uzroke bolnih stanja kolena – na prvom mestu povrede meniskusa i čašice (hondromalacija, PFPS, skakačko koleno...). U postavljanju dijagnoze uzroka bolnosti kolena – može se uraditi rendgen snimanje kolena i pregled ultrazvukom. Najpouzdanija metoda pregleda kolena za otkrivanje uzroka bola je naravno magnetna rezonanca kolena.

Kako se leči plika sindrom kolena?
plike_kolena_1Istraživanja pokazuju da 60% sportista sa problemom sindroma plike kolena, odlično reaguju na klasičan tretman i lečenje, bez potrebe za operativnim lečenjem...
Ciljevi u lečenju sindroma plike kolena su:
- smanjiti bol i upalu
- korigovati poziciju čašice kolena (kinezitejping, vežbe, istezanja)
- popraviti fleksibilnost mišića (kvadriceps, zadnja loža...)
- ojačati mišiće kolena – posebno unutrašnju glavu (medijalni vastus) kvadricepsa. Početi sa vežbama zatvorenog kinetičkog lanca, pa kasnije uvesti i vežbe otvorenog lanca...
- ojačati mišiće rotatora kuka (posebno spoljašnje rotatore kuka)
- korigovati eventualne probleme stopala
- unaprediti propriocepciju, tehniku, balans, korigovati obrazac pokreta po potrebi...
Operativno lečenje sindroma plike kolena
Kada simptomi traju duže od 6meseci i pored lečenja, potrebno je razmotriti operativno lečenje sindroma plike. Operativno lečenje se izvodi artroskopijom kolena. Operacijom se oslobađa lateralni retinakul čašice kolena što dozvoljava čašici da se pomeri ka sredini tj medijalno i smanjuje iritaciju plike pri pokretima savijanja kolena.

Kako sprečiti nastanak sindroma plike?
U cilju sprečavanja nastanka sindroma plike potrebno je voditi računa o normalnoj funkciji zgloba kolena – snaga mišića i fleksibilnost (obim pokreta). Potreban je balans mišića koji pokreću koleno – ekstenzori/fleksori i balans snage i elastičnosti mišića, balans unutrašnje i spoljašnje glave mišića kvadricepsa (medijalni i lateralni vastus). Takođe, ne treba zanemariti snagu spoljašnjih rotatora kukova i korekciju problema sa stopalima...

Pedja_profile_picmala

Galerija: omogućio Pansport Forum