You are here

Riblje ulje je izgubilo rat – Krill ulje je možda pobedilo?

Riblje ulje se smatra najstarijim suplementom na svetu sa nizom benefita za naše zdravlje koje duguje bogatom sadržaju, pre svega, omega-3 esencijalnih masnih kiselina („aktivni oblici“ - EPA i DHA), kao i vitaminima A i D. Većina suplemenata omega-3 koje imamo na tržištu se baziraju baš na prečišćenim, koncentrovanim oblicima ribljeg ulja koje je standardizovano za određen sadržaj EPA (eikozapentanoične) i DHA (dokozahekasnoične kiseline). Napomenimo i to da naše telo nije najefikasnije u obradi biljnih izvora omega-3 (u biljkama dominira ALA koju naše telo „limitiranim“ mehanizmima obrade treba da prevede u „aktivne“ EPA i DHA), zato su riba (morska, plava) i riblje ulje najbolji izvori omega-3.

Ali, zar su samo ribe bogate omega-3 esencijalnim masnim kiselinama (moraju se unositi hranom, jer ih naše telo ne može samostalno proizvesti)? Zar nema drugih stanovnika mora koji su odličan izvor omega-3?

Pravi hit je u poslednjoj deceniji postalo Krill ulje. Ovo ulje dobija se iz jedne vrste antarktičkih račića, tzv. antarktički krill (lat. Euphausia superba).

Pre nego krenemo u dalju priču, pomenimo ukratko sve moguće oblike u kojima mogu da se nađu naše dragocene omega-3.

  • U svežoj ribi omega-3 mogu da se nađu - u slobodnom obliku (free forms), u obliku triglicerida, kao i fofsfolipida. Dakle, slobodne ili vezane.

 

  • U ribljim uljima koje imamo na tržištu naše omega-3 se nalaze u obliku triglicerida (3 molekula masnih kiselina vezanih za „glicerolski skelet“)

 

  • U obrađenim ribljim uljima (u svrhu dodatnog prečišćavanja ili koncentrovanja – neki suplementi omega-3) nalazimo omega-3 u „etil estar obliku“. Naime, „krtičari“ ovog oblika omega-3 govore o slabijoj apsorpciji omega-3 iz ove „postepeno oslobađujeće“ forme, kao i manjoj otpornosti ka oksidaciji (dodatak vitamina E obavezan).

 

  • Tu su i „reformirani“ trigliceridi gde se iz etil-estar oblika omega-3 - „konvertuju“ u oblik triglicerida (tako se i povećava otpornost ka oksidaciji).

 

Dakle, sa aspekta apsorpcije „free forms“ imaju „najbolju apsorpciju“ , na drugom mestu su fosfolipidni oblici, na trećem trigliceridni oblici, dok „etil estar“ (postepeno oslobađajući oblik) zauzima četvrto mesto. Sve u svemu, razlike koje se tiču „stepena apsorpcije“ nisu tako drastične da bi mogli da sa sigurnošću isključimo bilo koji oblik ili ga pretenciozno proglasimo za nedelotvoran.

Elem, vratimo se Krill ulju. Ono što Krill ulje (navodno) čini tako spektakularnim je prisustvo fosfolipidne forme omega-3 (uz prisutnu trigliceridnu formu). Fosfolipidna forma ima prednost u pogledu rastvorljivosti u vodi, a samim tim i apsorpcije od strane digestivnog trakta, i eto i manje digestivnog diskomfora uzrokovane „konvencionalnim“ ribljim uljem (suplementima na bazi istog).

Dakle, na osnovu svega toga bi trebalo da sa manjom dozom omega-3 iz Krill ulja ostvarimo isti efekat (veća bioraspoloživost)?!

Tu je i astaksantin iz Krill-a, moćan antioksidans koji doprinosi stabilnosti (sprečava oksidaciju masnih kiselina) omega-3, neka ga smatraju i antioksidansom jačim od koenzima Q10, vitamina E…

Pomenimo i značaj prisutnih fosfolipida… tzv. „marin lecitin“

Krill ulje se inače smatra prirodno čistim – kratak životni ciklus ovih račića, „čiste vode“ u kojima obitava, minimum zagađenja, tako da neki posebni procesi „obrade“ i nisu potrebni.

Ok, sve izgleda tako divno, bajno, sjajno, osim cene ovog ulja, tj. suplemenata na bazi istog.

Lična preporuka autora bi bila da se ne odričete ribe i ribljeg ulja u bilo kojoj varijanti! Dajmo Krill ulju još vremena da se dokaže…

Kada govorimo o suplementima - uvek obratite pažnju na oblike omega-3, tj. EPA i DHA, količinu istih, prečišćenost ulja (kao polazne „sirovine“), „svežinu“ (sprečiti mogućnost oksidacije – uslovi čuvanja, rok trajanja, dodatak vitamina E.. Obratite pažnju i na promenu mirisa).  

Slaviša Stojić
Lekar - savetnik za ishranu