You are here

Karagenan, E 407 – Pozivni broj za smrt ili lažna uzbuna?

Karagenan, poznatiji kao E 407 je aditiv koji je nazastupljeniji u sladoledu, kao i mlečnim proizvodima i mesnim prerađevinama, a dodaje se čak i „formulama za odojčad“. Često se pominje u kontekstu toga da izaziva globalni zapaljenski proces u našem telu, pogotovu na nivou našeg digestivnog trakta, a smatra se da i maligni potencijal. Novija istraživanja „navodno“ ukazuju i na razvoj glukozne intolerancije i dijabetesa kod „redovnih konzumenata“ ovog aditiva.

Šta je karagenan?

Po definiciji WHO (svetske zdravstvene organizacije) – „ Karagenan je sulfatni galaktozni polimer koji se dobija iz nekoliko vrsta crvenih morskih algi klase Rhodophiceae. Tri glavna kopolimera karagenana korišćena u ishrani su označeni kao iota (i), kappa (k) i lambda (l). Karagenan nema hranljivu vrednost i koristiti se kao dodatak u ishrani za želiranje, zgušnjavanje i stabilizaciju. Poligenan koji se koristi u istraživačkim studijama je niže molekulske mase, proizveden je na visokim temperaturama i pod dejstvom jakih kiselina, tako da se razlikuje od karagenana za ishranu. Karagenan se dodaje formulama za odojčad kako bi se stabilizovala emulzija proteina, masti i vode i kako bi se održala konzistentnost formule za odojčad tokom procesa skladištenja i hranjenja.

Dakle, sama definicija WHO nam ukazuje na karagenan i poligenan (degradirani karagenan). Poligenan se inače koristi u eksperimentalne svrhe baš za indukovanje zapaljenja kod eksperimentalnih životinja i za testiranje efekta anti-inflamatorne terapije. Da, poligenan i karagenan nisu isto?! Postavlja se pitanje da li u našem telu karagenan može „preći“ u svoj maligniji oblik? Ipak, tu je želudačna kiselina (HCl), ali ona nije dovoljno „jaka“ za ovu transformaciju“? Ili?

Tu su i studije koje su pokazale da se uklanjanjem karagenana iz ishrane kod obolelih od ulceroznog kolitisa postiže određeni napredak u „smirivanju procesa“?!

A dijebetes?

Prema studiji iz 2012., objavljenoj u časopisu „Dijabetologija“, kao i studiji iz 2015. objavljenoj u „Journal of diabetes research“ utvrđeno je da je kod pacova kojima je davan karagenan 12 nedelja zabeležna smanjena tolerancija na glukozu, insulinska rezistencija, kao i poremećena sekrecija insulina.

Sumnje i rizici?

Većina će reći da su ovo samo studije na životinjskom modelu i da bi trebalo „sačekati“ pouzdanije dokaze, ali bilo kako bilo, trebalo bi biti oprezan. Zapažen je porast zapaljenskih bolesti creva u savremenom svetu, pre svega – ulceroznog kolitisa, Kronove bolesti, iritabilnog kolona, a insulinska rezistencija i dijabetes tipa 2 uz gojaznost su postali veliki problem!

U 2015. su nam poručivali da za karagen nije određen prihvatljiv dnevni unos i da isti spada u prvu grupu najbezbednijih aditiva u EU. E 407 je svuda i teško ga je izbeći!

Međunarodna agencija za ispitivanje kancera (IARC) donela je zaključak da karagenan nije kancerogen, a i da je bezbedan za odojčad i najosetljiviju populaciju?

Sve u svemu, oprezno, što manje industrijski prerađene hrane… majke dojite svoju decu (kad god je to moguće)…

Slaviša Stojić
Lekar - savetnik za ishranu