You are here

Kineska medicina u službi zdravlja

Mikromasaža je u Kini, još od ranije, jedna veoma usavršena metoda, koja se u tehničkom pogledu nalazi između klasične masaže i akunpunkture. Kineska masaža spada u domen masaže, jer se radi o trljanju određenih delova tela. Ali, to je mikromasaža, jer su to vrlo male površine kože, manje od jednog kvadratnog centimetra, odnosno dermotopi. U odnosu na klasičnu masažu koja je mehaničko delovanje, mikromasaža je energetsko delovanje.

Osnova za razumevanje koncepta kineske medicine, između ostalog i principa mikromasaže jeste taoističko učenje, prema kome su dobro zdravlje i dug život usko povezani sa poštovanjem ritmova Jin-Jang-a. Jer, ciklusi životnog okruženja (aktivnost preko dana, spavanje noću, dnevni rad itd.) što se naziva makrokosmosom, nalaze se i u organizmu – mikrokosmos, i on može i treba da bude shvaćen kao jedan mali svet potpuno sličan velikom kojim je obuhvaćen i čije ritmove prihvata. Radi ilustracije ovog naizmeničnog dvojstva Kinezi su stvorili sistem Jin-Jang, koji simbolišu akciju (Jang) i mirovanje, inerciju (Jin). Na taj način Jang je istovremeno leto, dan, svetlost, toplota, spoljašnjost, dok je Jin zima, noć, tama, hladnoća, unutrašnjost. Apsolutni Jin i apsolutni Jang ne postoje, uvek ima manje ili više Janga u Jinu i obrnuto.

Polazeći od principa da je čovekov organizam uklopljen u sredinu, oni su posebnu pažnju obratili na detaljno proučavanje granice koja odvaja ova dva sveta, na kožu. Tako je stvoren pojam Čing, čiji ideogram govori da postoji nešto izduženo, vrlo tanko, što prenosi energiju. Svaka funkcija šalje na površinu jedan deo svoje energije, kanalisanu u odgovarajućem paru Činga. Svaki deo tela je podeljen na Jin-Jang princip, tzv. peridromije, odnosno, poznatiji izraz su meridijani. Tradicionalna kineska medicina izdvaja 12 meridijana koje vezuje za 6 parova organa. Jin meridijani odgovaraju „ispunjenim“ organima (jetra, srce, perikard, slezina, pluća i bubrezi) koji sakupljaju i čuvaju energiju, dok jang meridijani odgovaraju „šupljim“ organima (žučna kesa, tanko crevo, želudac, debelo crevo i mokraćna bešika), i vrše razmenu energije sa spoljašnjom sredinom. Ako je organizam zdrav i u energetskoj ravnoteži, energija cirkuliše sistemom meridijana u skladu sa dnevnim ritmom. Kada se funkcija organa poremeti, tok energije u njemu slabi, što je dovoljno da organizam „izbaci“ iz ravnoteže. Uz pomoć fizičkih vežbi, vežbi disanja, meditacije, masaže, akupresure, akupunkture, Reiki terapije, Bowen terapije, …i drugih modaliteta tradicionalne kineske filosofije, telo vraća svoju ravnotežu i zdravlje.

Sve intervencije akunpunkture i mikromasaže i tehnika koje odatle proizilaze imaju za cilj da modifikuju proporcije Jang-Jin, delovanjem isključivo na Jang, jer je to jedini elemenat binarne dvojnosti koji je pristupačan i promenljiv. Neki krajnje uopšteni princip bi bio da kod mlitave paralize se primenjuje terapija bockanjem, dok kod kontraktura je potrebno zagrevanje. Takođe, svojim delovanjem na određenu mišićnu grupu, kineska mikromasaža uravnotežuje i suprotnu (antagonističku) grupu mišića.

Učestalost mikromasaže je prosečno dve seanse nedeljno, u nekim slučajevima one se mogu obavljati i dva puta dnevno. Zbog energetske ravnoteže, najpovoljnije vreme za mikromasažu je jutro i kraj popodneva.  Neki dermotopi su zabranjeni za pojedine vrste masaže. Opšte pravilo jeste da se mikromasaža primenjuje samo kada je energija u miru a organizam zdrav i u ravnoteži. To znači da se nikada ne dodirne jedan dermotop kada energija, bilo makrokosmička bilo mikrokosmička trpi neke poremećaje. Takođe, nisu preporučljive ni seanse žena u trudnoći i kardiovaskularnih bolesnika.

Savremena medicina kao po nekom pravilu izdvaja oboleli organ ili nepravilnu funkciju i posmatra ih kao nešto izolovano. Sa druge strane, kineski lekar, ide putem sinteze, i procenjuje bolesni organ i njegove odnose sa svim ostalim funkcijama, kao i odnos koji ima sa okruženjem u kome živi. Sa ovog aspekta ne možemo reći koja „medicina“ je ispravnija, jer su mnogi faktori uključeni, ali ako ćemo se osloniti na zdrav razum, i jedna i druga imaju zajednički cilj, a to je uspostavljanje i održavanje ravnoteže i zdravlja.

 

 

Literatura:

Matos, LC, Machado JP, Monteiro FJ, Greten HJ (2021) Understanding Traditional Chinese Medicine Therapeutics: An Overview of the Basics and Clinical Applications; Healthcare; 9(3):257. https://doi.org/10.3390/ healthcare9030257.

https://plato.stanford.edu/entries/chinese-phil-medicine/

https://www.britannica.com/science/traditional-Chinese-medicine

Galerija: 
Aleksandra Branković
Lekar - savetnik za sportske povrede
Povezani i slični tekstovi