You are here

Kineziotejping

Terapeutska metoda koja koristi jedinstveno dizajniranu elastičnu traku u cilju poboljšanja funkcionisanja različitih tkiva i fizioloških sistema.

Pruža kontinuirani terapeutski efekat jer se nakon aplikacije nosi 24 časa, 3-5 dana bez prekida.

Ima trenutne i dugotrajne efekte!

Traka fizički utiče na tretirana tkiva, deluje na senzibilitet i propriocepciju. Menja se oblik i pozicija epidermalnih ćelija, odnosno, menja položaj tkiva u mirovanju. Pruža kontinuiranu stimulaciju senzornih receptora u koži, a površinsku stimulaciju prenosi na dublja tkiva, fascije i mišiće. Aplikacija Kinezio Tex Trake menja tenzione elemente u tkivima koja na te promene reaguju i adaptiraju se, a sve u cilju vraćanja normalne funkcije - homeostaze.

Jean – Claude Guimberteau je snimio međuveze susednih slojeva tkiva u pokretu in vivo i time pokazao da ne postoji jasna granica. Zahvaljujući tim vezama kada tretiramo kožu indirektno tretiramo tkiva u dubini.

Stephen Levinov koncept kaže da telo nije sistem poluga već je stabilisan elementima tenzije i kompresije koji deluju na telo spolja i iznutra.

Kreator Kinezio Tejping Metode i Kinezio Tex Traka je Dr Kenzo Kase 1979. godine. Nakon 6 godina istraživanja i kliničkih ispitivanja, sa ciljem da omogući pacijentima terapiju koja bi imala produženo dejstvo, otkrio je sredstvo koje će podržati urođene sposobnosti našeg tela za isceljenjem.

Kinesio Tejping je u početku bio u upotrebi samo u Japanu, u rehabilitacionim jedinicama. Međunarodna ekspanzija počinje nakon primene na OI u Seulu 1988. god, a u Srbiji - od 2003.

Traka je napravljena od 100% pamuka i elastičnih vlakana, ili je mešavina pamuka/poliestera i elastičnih vlakana. Nalepljena je na papir sa 10% istezanja. Elastičnost trake je 40-60% od dužine u labavom stanju (uže trakice mogu da se rastegnu više). Debljina i težina trake su približne koži. Adhezivnost se postiže akriličnim lepkom koji se aktivira toplotom. Nema medikamenata u traci. Nema lateksa.

Postoje 4 različite trake:

 • Kinesio Tex Classic - Najbolja kod aplikacija visokog intenziteta koje se primenjuju na zdravoj koži

 • Kinesio Tex Performance Plus - Naročito se preporučuje za visoko tenzione aplikacije i korekcije mišića na senzitivnoj koži

 • Kinesio Tex Gold Fingerprint - Najbolja je za aplikacije sa niskim stepenom tenzije, neurološka stanja i postoperativna stanja (specijalno za EDF- epiderm-derm-fascija aplikacije)

 • Kinesio tex Gold Light Touch Plus - Najbolja kod kratkoročnih aplikacija 1-2 dana ili gde je tenzija manja od 50%. Veoma je efektivno kod fascijalnih korekcija

Iako mnogi poznati sportisti nose Kinezio Tex Trake, čak 85% aplikacija se primenjuje u bolničkom ili kućnom okruženju.

Koja stanja se mogu tretirati Kinezio Tex Trakama?                                      

 • Neurološka stanja

 • Ortopedska stanja

 • Limfatički poremećaji

 • Mišićni poremećaji

 • Posttraumatska stanja

Osnovni fiziološki sistemi na koje utiče Kinezio Tex traka:

 • koža (epidermis, dermis)

 • nervni sistem

 • fascija

 • mišići

 • zglobovi

 • cirkulatorni/limfatički sistem

Koristi se u svim fazama rehabilitacije, kod povreda, hronićnih stanja:

 • akutna faza

 • subakutna faza

 • faza rehabilitacije

 • hronična faza

 • posthirurška faza

 • preventivno

Može da se koristi sa ostalim vrstama terapije:

 • krioterapija                                                                                                    

 • hidroterapija

 • manualna terapija

 • elektro terapija

 • akunpunktura

 • elektrostimulacija

 • atletske trake

 • itd.

Mere opreza:

 • dijabetes/smanjen senzibilitet, osetljiva koža

 • oboljenje bubrega/povećan priliv tečnosti

 • srčana insuficijencija/povećan priliv tečnosti

 • CAD (Coronary heart disease), karotide

 • respiratorni problemi

 • limfedem

 • transplantacija organa

 • trudnoća

 • nežna osetljiva koža ili „mlada“ koža

Kod ovih stanja preporučuje se konsultacija sa lekarom.

Kontraindikacije:

Ne lepiti Kinezio Tex Traku preko:                                                                          

 • aktivne zone maligniteta

 • aktivnog celulitisa ili infekcije kože                                                         

 • otvorenih rana ili kože u zarastanju

 • duboke venske tromboze (ugrušaka)

ili, ako je koža već ranije reagovala alergijski na Kinezio Tex Traku

Opšti saveti:

 • koža iznad koje se aplikuju trake treba da bude neoštećena!

 • očistiti i osušiti kožu pre aplikacije; dlake treba da se skrate ili potpuno uklone

 • aplikovanje trake tokom fizičke ili sportske aktivnosti može zahtevati upotrebu adherenta u spreju

 • obazrivost tokom skidanja trake

 • minimum 30-60 minuta PRE ili POSLE fizičke aktivnosti ili plivanja

 • adekvatan način čuvanja/održavanja trake kod višednevnog nošenja

 • ne sušiti traku - fen, dodatna toplota, topli jastučići, sauna, IC lampa

 • ne lepiti na kosu, bradu kroz aksilu ili preponu

 • opreznost tokom lepljenja u ili preko poplitealne i kubitalne jame

 • skinuti traku ukoliko se javi svrab, pečenje, plikovi ili pojačan bol

Aleksandra Branković
Lekar - savetnik za sportske povrede