You are here

Struktura imunog sistema

Od čega se sastoji imuni sistem?

Imuni sistem predstavlja skup ćelija, tkiva i molekula koji posreduju u odbrani organizma od infekcije. Zajedničko delovanje ovih ćelija, tkiva i molekula na infektivne mikroorganizme čini imuni odgovor.

Ćelije imunog sistema su limfociti, antigen-prezentujuće ćelije i efektorske ćelije.

Tkiva imunog sistema čine centralni (primarni) i periferni (sekundarni) limfni organi. U centralnim limfnim organima (koštana srž i timus) sazrevaju limfociti i postaju sposobni da učestvuju u imunom odgovoru. U perifernim limfnim organima započinje se stečeni imuni odgovor.

U periferne limfne organe se ubrajaju: limfni čvorovi, slezina i imuni sistem kože i sluznica. U imuni sistem sluznica spadaju krajnici.

Mehanizmi odbrane domaćina su:

- urođeni (nespecifični) imuni odgovor i

- stečeni (specifični) imuni odgovor.

Urođena imunost posreduje u ranoj zaštiti od infekcija. Komponente urođene imunosti su: epitel, ćelije u cirkulaciji i tkivima (neutrofili, monociti/makrofagi, urođenoubilačke ćelije) i određeni proteini plazme (sistem komplementa).

Stečena imunost se razvija sporije i obezbeđuje kasniju, ali efikasniju odbranu od infekcija. Tipovi stečene imunosti su humoralna i celularna (ćelijska) imunost. Humoralni imuni odgovor je posredovan proteinima nazvanim antitela, koje produkuju ćelije B-limfociti. Celularni imuni odgovor je posredovan ćelijama nazvanim T-limfociti.

Antigeni su molekuli koje mogu prepoznati ćelije imunog sistema, što je važan korak u uspostavljanju imunog odgovora.

 

Šta je imuna memorija?

Jedna od važnih karakteristika stečenog imunog odgovora je memorija. T i B- limfociti igraju važnu ulogu u stvaranju imune memorije. To je sposobnost imunog sistema da skladišti informacije o specifičnom patogenu u pripremi za buduće napade protiv tog patogena. Imuna memorija je značajna karakteristika za stvaranje vakcina. One deluju tako što pokreću početni imuni odgovor koji stvara imunu memoriju, bez stvaranja bolesti. Dakle, kada se pojedinac sretne sa određenim patogenom, imuni sistem je već spreman za zaštitu organizma.

 

Kako se imuni sistem bori protiv patogena?

Patogeni su mikroorganizmi koji dovode do aktivacije imunog odgovora. Mogu biti bakterije, virusi, gljivice, paraziti. Imuni odgovor predstavlja odgovor na patogene koje prvi put prepoznaje urođeni imunitet. Makrofagi i druge ćelije, koje predstavljaju antigen-prezentujuće ćelije, u sebe unose i razgrađuju patogene u procesu koji se naziva fagocitoza. Fagocitoza pokreće proinflamatorne procese i regrutuje druge ćelije na mesto infekcije. Cilj imunog odgovora tokom infekcije je da spreči širenje patogena na druge delove tela.

 

Faktori koji podržavaju zdravlje imuniteta

Pravilno funkcionisanje imunog sistema zavisi od zdrave ishrane koja predstavlja prvu liniju odbrane za imunološki sistem. Takođe su izuzetno značajni adekvatan san (sedam do osam sati sna je dovoljno da obezbedi jak imunitet) i fizička aktivnost (svakodnevni 30-minutni trening).

 

Povedite računa o svom imunitetu. Vaše zdravlje umnogome zavisi od vas samih.

 

 

 

LITERATURA

- Balzar. Self-centered function of adaptive immunity in regulation of immune responses and in toleranceJournal of Immunology Research. Vol. 2021, published online December 2, 2021.

- M.C. Louwe and P. Aukrust. How the innate immune system fights for your healthFrontiers for young minds. Published online October 11, 2021.

 

Galerija: 
Nikola Todorov
Lekar - savetnik za ishranu