You are here

Koenzim Q10 – 1 na 1

Šta je Koenzim Q10? 

Koenzim Q10 (CoQ10), poznat pod raznim imenima (ubihinon, ubidekarenon), je vitaminima slično jedinjenje koje je neophodno u procesu stvaranja energije u ćelijama. Sličan je naročito vitaminima K i E, rastvorljiv u mastima. Ljudsko telo ga „prirodno“ proizvodi, ali njegova proizvodnja se smanjuje sa godinama, naročito posle četrdesete. Bolesti srca, Parkinsonova bolest, Alchajmerova demencija, dijabetes tip 2, kao i kancer povezane su uzročno-posledično sa niskim nivoom CoQ10. Neki lekovi poput statina izazivaju deficit CoQ10 .

CoQ10 se skladišti u mitohondrijama ćelija, a mitohondrije su ćelijske organele zadužene za proizvodnju energije. Takođe, mitohondrije štite naše ćelije od oksidativnih oštećenja uzrokovanim slobodnim radikalima (neželjeni produkti oksidativnog metabolizma), a sa druge strane te „slobodne radiklale“ koriste u svrhu odbrane od patogenih bakterija i virisa.

Organi koji ga sadrže najviše su srce, bubrezi, jetra i pankreas. Uključen je u produkciju adenozin-trifosfata (ATP), koji je glavni izvor ćelijske energije. Pored navedenog, CoQ10 služi kao antioksidant, a poznato je da prevelika količina slobodnih radikala dovodi do oksidativnih oštećenja koje mogu ometati normalno funkcionisanje ćelija.

Najčešći uzroci manjka ovog „vitamin-like“ jedinjenja su:

  • Uzrokovani nedovoljnim unošenjem CoQ10 osnovnom ishranom
  • Genetski poremećaji koji se tiču stvaranja i/ili iskorišćavanja CoQ10
  • Povećani zahtevi za CoQ10 usled raznih patoloških stanja, bolesti, upotreba citostatika
  • Neželjeni efekti upotrebe statina.

Većina preporuka vezanih za „probleme sa holesterolom” se svodi na ograničenje ili potpuni prestanak unosa holesterola hranom uz nekada agresivnu terapiju statinima, lekovima koji blokiraju enzim HMG-CoA reduktazu, koji ima centralnu ulogu u produkciji holesterola u jetri. Statini se čak koriste i preventivno,a njihovo korišćenje nije naivno! Od neželjenih efekata pominju se rabdomioliza (razaranje mišićnog tkiva), oštećenje jetre, problemi sa pamćenjem, loša regulacija šećera u krvi, kao i smanjen nivo koenzima Q10.

Dodatak CoQ10 redovnoj terapiji može poboljšati zdravlje srca, povećati fizičku sposobnost, a samim tim i kvalitet života.

Trebalo bi biti svestan činjenice, da ako se pravilno hranimo, obraćajući pažnju na raznovrsnost i kvalitet hrane, možemo zadovoljiti dnevne potrebe za ovim jedinjenjem i sopstvenom proizvodnjom u jetri. Sa druge strane, život nije nimalo nalik idealnom, pa su stvari poput jednolične i neredovne ishrane, dominacija industrijski prerađene hrane( osiromašene bitnim sastojicma), hronična izloženost stresu naša svakodnevica. Tada nastaje manjak CoQ10 u organizmu i telo ima potrebu za nadoknađivanjem istog. CoQ10 se nalazi u najviše u iznutricama domaćih životinja , u leguminozama( kikiriki, soja), voću poput narandži i jagoda, pistaćima i susamu, kao i svinjskom, pilećem i goveđem mesu, a i sardinama i skuši. Jednako se dobro apsorbuje ishranom i suplementacijom, zato nikada ne zanemarimo osnovnu ishranu!

Zašto je važna suplementacija CoQ10? 

Olakšava stanje (ublažava simptome) kod nekih bolesti srca, pre svega kongestivne srčane insuficijencije, koronarne bolesti srca, kao i povišenog krvnog pritiska. Značajan je za očuvanje plodnosti oba pola (štiti jajne ćelije i spematozoide od oksidativnog oštećenja). Doprinosi zdravlju kože umanjujući posledice preokomernog UV-zračenja, a poboljšava i regenerativnu sposobnost kože. Može da utiče na smanjenje učestalosti i težine migrena, potpomaže fizičke performanse, može i da pomogne osobama sa dijabetesom (povećava osetljivost na insulin). Pokazalo se da CoQ10 štiti našu DNK od oštećenja, kao i naše ćelije od oksidativnog stresa koji se smatraju bitnim faktorima u nastanku kancera. Zanimljiva činjenica je da se suplementacija CoQ10 pokazala jako uspešnom uz konvencionalnu terpiju kod raka dojke. Uz „citostatik“ doksorubicin CoQ10 se pokazao maksimalno uspešnim u sprečavanju „oštećenja srca“ uzrokovnim ovim lekom.

Suplementacija CoQ10 je namenjena svima koji žele da poboljšaju kvalitet života, povećaju vitalnost i smanje rizike srčanih oboljenja. CoQ-10 je preporučljiv svim osobama posle 40 godine života.

Preporučljivo je uzimati 50-200 mg CoQ10 suplementima pogotovu kod aktivne populacije. Kod nekih korisnika suplemenata na bazi CoQ10 pri dozi od 100 mg ili više dnevno uočena je pojava nesanice (2-5%). Pri megadoziranju od oko 300 mg dnevno u dužem periodu upotrebe došlo je do pojave povećanih vrednosti enzima jetre (AST, ALT), ali bez znakova toksičnosti!

Ne zaboravimo, upotreba suplemenata na bazi CoQ10 može uticati na smanjenu osetljivost na antikoagulantnu terapiju pre svega kumarine( varfarin). Isto tako suplemenatcija CoQ10 utiče i na „smanjene potrebe“ za insulinom kod dijebetesa tip1, kao i smanjenje doze antidijabetogenih lekova( kod insulin nezavisnog dijabetesa) tako da bi trebalo konsultovati endokrinologa.

 

 

Za izradu teksta korišteni izvori:

https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/ug1977spec

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25126052

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25282031

 

Foto: Freestockp.

Galerija: 
Slaviša Stojić
Lekar - savetnik za ishranu